Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-02-12

Cherry: Cherry påkallar förtida inlösen av säkerställda obligationer

Cherry AB (publ) - STO: CHER-B.ST - lämnar meddelande om påkallande av
inlösen av Cherrys utestående obligationslån med ISIN SE0008321616.

Inlösen av obligationerna kommer att genomföras den 15 mars 2019 som
en kombination av en frivillig partiell inlösen och en frivillig
fullständig inlösen. Det belopp som ska betalas för partiell och
fullständig inlösen kommer att betalas med ett belopp som gemensamt
motsvarar 103,0925 procent av det utestående nominella beloppet för
varje obligation, till varje person som är registrerad som ägare av
obligationerna i skuldboken som förs av Euroclear Sweden AB efter
arbetsdagens slut den 8 mars 2019.

I samband med inlösen kommer obligationerna att avnoteras från Nasdaq
Stockholm.

Oberoende av inlösenförfarandet som beskrivits ovan har varje
obligationsinnehavare rätt att begära att samtliga, eller endast
vissa, av dess obligationer återköps av bolaget för ett belopp
motsvarande 101 procent av det nominella beloppet, med anledning av
en rätt till obligatoriskt återköp med anledning av en
kontrollförändring, såsom meddelats den 5 februari 2019.

Mer information finns tillgängligt i meddelandet om påkallande av
inlösen, vilket publiceras i dess helhet på Cherrys webbplats,
www.cherry.se, och på Stamdata, www.stamdata.com.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Gunnar Lind, CEO: gunnar.lind@cherry.se
Christine Rankin, CFO, tel: 0765 399 492, christine.rankin@cherry.se
Anders Antonsson, IR & Kommunikation, tel: 0709 994 970,
anders.antonsson@cherry.se

Denna information är sådan som Cherry AB (publ) är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades för offentliggörande, genom ovanstående kontaktpersoners
försorg, den 12 februari 2019, klockan 16:30 CET.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/cherry/r/cherry-pakallar-fortida-inlosen-av-sa...
https://mb.cision.com/Main/6923/2739434/989819.pdf

Författare Cision