Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-11-01

Cherry: Cherry reviderar sin helårsprognos för 2017 och redovisar preliminär sammanfattning över resultatet för tredje ...

Cherry AB (publ) - STO: CHER-B.ST - har inför publiceringen av tredje
kvartalsrapporten gjort en djupare analys av utvecklingen inom sitt
dotterbolag ComeOn! Till följd av denna reviderar Cherry-koncernen
sin helårsprognos för 2017, från en intäktsgenerering om cirka 2 500
Mkr till omkring 2 200 Mkr samt justerar EBITDA-resultatet från cirka
480 Mkr till omkring 400 Mkr.

Integrationsarbetet av ComeOn! har inte genomförts enligt plan och den
fördröjning som uppstod under sommaren, i kombination med felaktiga
marknadsföringsbeslut, har bidragit till högre kostnader och sämre
resultatutveckling än planerat. Den 26 oktober 2017 utsågs en ny
ledningsgrupp med stor erfarenhet från att ha etablerat ComeOn! till
en marknadsledande aktör. Den nya ledningen har påbörjat arbetet med
att vidta nödvändiga åtgärder för att förbättra bolagets
intjäningsförmåga och effektivitet.

"Jag är naturligtvis besviken över att ComeOn! har utvecklats sämre än
vår tidigare bedömning. Integrationen inom affärsområdet Online
Gaming har inte genomförts tillräckligt effektivt då tidigare ledning
inte haft fokus på affären. Till följd av detta har vi tillsatt en ny
ledningsgrupp, som består av personer med den erfarenhet,
marknadsinsikt och kontroll som krävs. Affärsområde Nätspel, med
ComeOn! som största enhet, har under de senaste tolv månaderna ökat
intäkterna proforma[1]
(http://file///C:/Users/anders/Documents/1.%20KUNDER_nuvarande/9.%20Cherr...(4600)/Media/Press%20releases/Cherry%20AB%20-%20Just.docx#_ftn1)
omkring 11 procent men vi är övertygade om att bolaget kan visa
starkare tillväxt och bättre lönsamhet. Vi har en klar uppfattning om
vilka omedelbara åtgärder som krävs, vilka inkluderar
kostnadsreduceringar och fokus på tillväxt. Cherry-koncernens övriga
affärsområden fortsätter att utvecklas väl, med god kostnadskontroll
och väl avvägda investeringar", säger Anders Holmgren, VD för Cherry
AB.

Preliminära siffror för Cherry-koncernen: intäkter och EBITDA för
tredje kvartalet 2017

Cherry-koncernens intäkter för tredje kvartalet beräknas uppgå till
omkring 567 Mkr (214) och EBITDA för perioden beräknas uppgå till 112
Mkr (31). EBITDA-marginalen för perioden beräknas bli 20 procent
(14).

Nedan en sammanfattning av intäkter och EBITDA-resultat per
affärsområde. All övrig information som är relaterad till det tredje
kvartalet 2017 kommer att presenteras i Cherrys delårsrapport för
januari-september 2017 den 8 november 2017.

Koncernen per Q3 Q3 Jan-sep 2017 Jan-sep 2016 Helår 2016
affärsområde (Mkr) 2017 2016
Intäkter
Nätspel 448,5 142,8 1 338,2 389,8 830,5
Prestationsbaserad 44,6 15,9 107,2 38,3 57,0
marknadsföring
Eliminering, Game Lounge -5,4 -2,3 -16,6 -5,1 -10,2
-intäkter från Cherry
Restaurangcasino 40,9 39,5 115,1 114,1 156,9
Spelutveckling 44,1 21,0 117,9 55,1 86,9
Eliminering, Yggdrasil -5,5 -3,0 -17,6 -9,2 -18,8
-intäkter från Cherry
Spelteknologi 10,4 - 28,9 - -
Eliminering, XCaliber -10,3 - -28,7 - -
-intäkter från Cherry
Koncernen 567,3 214,0 1 644,4 583,0 1 102,4

Rörelseresultat före av- Q3 Q3 Jan-sep 2017 Jan-sep 2016 Helår 2016
och nedskrivningar (Mkr) 2017 2016
EBITDA
Nätspel 67,0 18,1 185,7 35,5 120,2
Prestationsbaserad 33,4 6,0 68,4 13,6 19,0
marknadsföring
Restaurangcasino 4,8 4,2 11,8 11,8 16,7
Spelutveckling 18,7 9,2 49,9 26,9 40,1
Spelteknologi -0,3 - -1,5 - -
Utvecklingsprojekt -4,3 -4,0 -12,1 -9,1 -10,2
Koncerngemensamt -7,1 -2,5 -14,2 -7,3 -11,2
Koncernen 112,3 30,9 288,0 71,4 174,5

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anders Holmgren, CEO: 0708 607 534, anders.holmgren@cherry.se
Christine Rankin, CFO: 076 539 94 92, christine.rankin@cherry.se

Denna information är sådan som Cherry AB (publ) är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades för offentliggörande, genom ovanstående kontaktpersoners
försorg, den1 november 2017, klockan 19:35 CET.

----------------------------------------------------------------------

[1]
(http://file///C:/Users/anders/Documents/1.%20KUNDER_nuvarande/9.%20Cherr...(4600)/Media/Press%20releases/Cherry%20AB%20-%20Just.docx#_ftnref1)
Proforma med antagande om att ComeOn! konsoliderats i sin helhet från
Q3 2016.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/cherry/r/cherry-reviderar-sin-helarsprognos-fo...
http://mb.cision.com/Main/6923/2380996/745313.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.