Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-08-20

Christian Berner Tech Trade: Christian Berner Tech Trade Delårsrapport kvartal 2 April - juni 2018

Andra kvartalet i sammandrag (april - juni 2018)
· Nettoomsättningen för andra kvartalet uppgick till 160,7 (115,2)
MSEK. En förbättring mot föregående år, där Z&I stod för 37,5 MSEK.
Total ökning mot Q2 2017 är 39,5 procent, där Z&I står för 32,6
procent och ökningen från jämförbar verksamhet Q2 2017, var 6,9
procent.

· EBITA var 14,5 (8,6) MSEK och EBITA-marginalen låg på 9,0 (7,5)
procent, där Z&I stod för 5,0 MSEK och en EBITA marginal på 13,3
procent.

· Orderingången uppgick till 154,6 (122,5) MSEK, varav Z&I stod för
37,7 MSEK.

· Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,56
(0,34) SEK

· Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av
rörelsekapital var 12,0 (7,4) MSEK. Totala kassaflödet för perioden
var -12,6 (-4,4) MSEK. I huvudsak påverkat av en tillfällig
uppbyggnad av kundfordringar och varulager som förväntas realiseras
som positiv kassa under tredje kvartalet.

Viktiga händelser under rapportperioden
· Bolaget höll årsstämma 23 april 2018. Utdelning på 0,50 kr per
aktie, totalt 9,4 MSEK betalades ut till aktieägarna.

Första halvåret i sammandrag (januari - juni 2018)
· Nettoomsättningen för första halvåret uppgick till 298,0 (223,7)
MSEK. En förbättring mot föregående år, där Z&I stod för 58,9 MSEK.
Total ökning mot Q2 2017 är 33,2 procent, där Z&I står för 26,3
procent och ökningen från jämförbar verksamhet Q2 2017, var 6,9
procent.

· EBITA var 22,3 (10,4) MSEK och med en EBITA-marginal på 7,5 (4,7)
procent, där Z&I stod för 10,4 MSEK och en EBITA marginal på 17,7
procent. Justerat för förvärvskostnader uppgick EBITA till 25,8 MSEK
och den justerade EBITA-marginalen var 8,7 procent.

· Orderingången uppgick till 306,0 (248,4) MSEK, varav Z&I stod för
44,1 MSEK.

· Omstrukturering inom affärsområde Process & Miljö i Sverige, där
kontor i Malmö stängs och verksamhet flyttas till Mölnlycke påverkade
kostnaderna med 0,8 MSEK.

· Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,81
(0,35) SEK.

· Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av
rörelsekapital var 15,8 (4,9) MSEK. Totala kassaflödet för perioden
var -60,8 (-8,7) MSEK. Det negativa kassaflödet är framför allt
påverkat av köpeskillingen för Zander & Ingeström, som gjordes i
mars, samt en tillfällig uppbyggnad av lager och kundfodringar under
andra kvartalet.

Viktiga händelser efter rapportperiodens slut
· Hans Lindqvist utsedd till VD för Christan Berner AB, Christian
Berner Tech Trade ABs svenska dotterbolag. Hans ersätter, per 1
september, Bo Söderqvist, som nu kommer fokusera helt på rollen som
VD för koncernen.

· Dotterbolaget Zander & Ingeström kommer leverera hetvattenpannor
till kinesisk samarbetspartner, till ordervärde om 21 MSEK med
förväntad positiv påverkan på Christian Berner Tech Trade ABs
resultat för tredje kvartalet.

VD HAR ORDET

Det bästa kvartalet någonsin för Christian Berner

Förvärvet av Zander & Ingeström AB har utvecklats mycket positivt, och
vi ser en viss vändning i Norge efter det tunga fjolåret. Med det
starka resultatet har vi lagt en god grund för en fortsatt positiv
utveckling under det andra halvåret.

Efter två kvartal med Zander & Ingeström AB som en del av Christian
Berner kan jag konstatera att vi har etablerat en ny nivå för
koncernen.

Starkt resultat, kraftigt ökad omsättning och fortsatt stark
orderingång

Det är med stor glädje jag konstaterar att vår starka inledning på
2018 fortsatte med ett mycket bra resultat under det andra kvartalet.
Koncernens rörelsemarginal (EBITA) uppgick till 9,0 (7,5) procent.
Detta innebär det bästa kvartalet någonsin för Christian Berner.
Koncernens omsättning ökade med 39,5 procent jämfört med det andra
kvartalet 2017. Av denna kraftiga ökning stod förvärvet Zander &
Ingeström AB för 32 procent. Vi hade även en fortsatt stark
orderingång vilket är positivt för fortsättningen av året.

Marknadernas utveckling
I Sverige uppgick EBITA-marginalen till 10,6 (10,5) procent och
orderingången fortsatte att vara god under kvartalet. Vi ser en
fortsatt god efterfrågan med bland annat flera maskininvesteringar
inom processindustrin. Vi levererade till exempel dubbelskruvpumpar
till Orkla Care i Falun, som används i deras produktion för tandkräm.
Inom vibrationsteknik är Christian Berners produkter nu listade i
Svanens Husproduktportal vilket är ytterligare en kvalitetsstämpel
gentemot marknaden för trähusbyggnation och dess kunder. Vi hade ett
mycket bra kvartal i Danmark med en EBITA-marginal på 17,1 (5,9)
procent. Orderingången var också stark, bland annat genom order från
Sun Rui på ballastvattensystem och flera maskininvesteringar från
Processindustrin. Sammantaget skapar detta förutsättningar för ett
gynnsamt andra halvår.

I Norge nådde vi under kvartalet en EBITA-marginal på 4,7 procent
vilket innebär en återhämtning från fjolårets negativa resultat. Vi
är inte helt nöjda med denna resultatnivå, men det är ändå en klar
förbättring mot fjolåret. Vi ser också en fortsatt positiv utveckling
och bättre orderingång i vårt erbjudande till fiskeindustrin.

I Finland har vi en fortsatt stabil utveckling där EBITA-marginalen
uppgick till 5,8 (1,9) procent. Vårt serviceerbjudande till
pappersbruken är fortsatt attraktivt på marknaden, och inom
vibrationsteknik är vi involverade i ett stort projekt till Peab där
vi levererar vibrationsdämpande material. Vi ser också en fortsatt
hög investeringsvilja inom processindustrin.

Starkt första halvår ger goda förutsättningar
Med ett starkt första halvår har vi lagt en god grund för en fortsatt
positiv utveckling under 2018. Vi kommer även fortsättningsvis under
året att fokusera på försäljning och tillväxt. Förvärv är en viktig
del i vår tillväxtstrategi och vi vill addera fler kvalitetsbolag
till koncernen, inte minst i Finland, Norge och Danmark där vi nu
intensifierar vårt förvärvsarbete för att ta ytterligare steg i
bolagets utveckling.

Bo Söderqvist
Vd, Christian Berner Tech Trade AB

För fullständig rapport se bifogad pdf.

För ytterligare information kontakta:
Bo Söderqvist, CEO Christian Berner Tech Trade AB, tfn 46 (0) 31-336
69 10

E-post: bo.soderqvist@christianberner.com
www.christianberner.com
Torbjörn Gustafsson, CFO Christian Berner Tech Trade AB, tel 46 (0)
31-336 69 86

E-post: torbjorn.gustafsson@christianberner.com
www.christianberner.com
Denna information är sådan information som Christian Berner Tech Trade
AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 20 augusti 2018 kl. 12.00 CET.

Christian Berner Tech Tradekoncernen (publ) - noterat på Nasdaq
Stockholm har mer än 120 års erfarenhet av teknisk handelsverksamhet.
Vi erbjuder kvalitetsprodukter och systemlösningar med fokus på
miljöteknik från europeiska tillverkare till industrier och kommuner
i Sverige och övriga Norden. Koncernen har cirka 165 medarbetare i
hela Norden, och en nettoomsättning på omkring 580 MSEK. Christian
Berner Tech Trade AB är huvudbolag för handelsverksamheten, och genom
dotterbolagen i Danmark, Finland, Norge och Sverige marknadsförs vårt
produktprogram i hela Norden. Mer information om Christian Berner
finns på www.christianberner.se och www.christianberner.com.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/christian-berner-tech-trade/r/christian-berner...
http://mb.cision.com/Main/10083/2596093/894301.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.