Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-10-19

Christian Berner Tech Trade: Christian Berner Tech Trade Delårsrapport kvartal 3

Stark omsättnings- och vinsttillväxt under tredje kvartalet. Christian
Berner Tech Trade AB (publ) hade under tredje kvartalet en
omsättningstillväxt om 12,3 procent och en EBITA-tillväxt om 27,1
procent.

Tredje kvartalet i sammandrag (juli - september 2017)

· Nettoomsättningen för tredje kvartalet uppgick till 109,0 (97,0)
MSEK, vilket motsvarar 12,3 procent tillväxt.

· Rörelseresultatet uppgick till 7,4 (5,7) MSEK.
· EBITA var 7,7 (6,1) MSEK och EBITA-marginalen låg på 7,1 (6,3)
procent.

· Orderingången var i linjer med föregående år och uppgick till 97,2
(97,4) MSEK.

· Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,31
(0,21) SEK

· Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av
rörelsekapital var 7,2 (6,6) MSEK. Totala kassaflödet för perioden
var 1,8 (-1,5) MSEK.

· Bolaget har per 30 september återköpt 211 405 aktier med en
genomsnittskurs om 18,91 kronor. SEB ansvarar för återköpsprocessen.

Viktiga händelser under rapportperioden

· Inga väsentliga händelser under rapportperioden.

Nio månader i sammandrag (januari - september 2017)

· Nettoomsättningen för årets första nio månader uppgick till 332,6
(313,0) MSEK, en tillväxt om 6,3 procent.

· Rörelseresultatet uppgick till 16,5 (19,9) MSEK inklusive
kostnader för listbyte på 4,3 MSEK.

· EBITA var 17,5 (20,9) MSEK inklusive kostnader för listbyte på 4,3
(2,5) MSEK och EBITA-marginalen låg på 5,3 (6,7) procent.

· Orderingången hade en tillväxt om 8,4 procent till 347,7 (320,6)
MSEK.

· Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,62
(0,76) SEK

· Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av
rörelsekapital var 11,4 (18,5) MSEK. Totala kassaflödet för perioden
var -7,3 (-14,7) MSEK

Viktiga händelser efter rapportperiodens slut

· Bolaget har anställt Torbjörn Gustafsson som ny CFO som kommer att
tillträda sin tjänst i början av 2018.

VD HAR ORDET

Fortsatt bra orderingång, ökad omsättning och förbättrat resultat

Christian Berner hade under det tredje kvartalet en fortsatt bra
orderingång och en omsättningstillväxt på 12,3 procent. Detta ger
även effekt resultatmässigt, där koncernens EBITA-marginal uppgick
till 7,1 procent under kvartalet. På tre av koncernens fyra marknader
var EBITA-marginalen över tio procent.

Starkt resultat och ökad omsättning
Christian Berners omsättning under det tredje kvartalet uppgick till
109,0 (97,0) MSEK, vilket innebär en tillväxt på 12,3 procent jämfört
med samma period förra året. På samtliga av bolagets marknader
förutom Norge hade vi en fortsatt god orderingång. Vi ser även en
fortsatt god investeringsvilja, såväl inom byggsektorn som för
maskininvesteringar till processindustrin.

Christian Berners resultatutveckling visar en positiv trend och
koncernens EBITA-marginal uppgick till 7,1 (6,3) procent det tredje
kvartalet. Som vi kommunicerade i förra kvartalsrapporten skapar vår
starka orderingång under året goda förutsättningar för ett bra
resultat under det andra halvåret. Detta, och med ett starkt tredje
kvartal bakom oss, gör att vi ser fortsatt positivt på utvecklingen
framöver.

Marknadernas utveckling
Sverige
I Sverige hade vi en stabil lönsamhet med en EBITA-marginal på 11,0
procent under det tredje kvartalet. Vi ser en fortsatt positiv och
stark utveckling inom trähusbyggnation. Därutöver är vi involverade i
flera infrastrukturprojekt, bland annat till Göteborgs Spårvägar och
till Trafikverket.

Danmark
Vårt dotterbolag i Danmark redovisade ett mycket starkt kvartal där
EBITA-marginalen uppgick till 17,7 procent vilket är en fantastisk
bra nivå och "all time high" för bolaget. Det starka resultatet drevs
av en bra utveckling inom vårt affärsområde Materialteknik där vi
bland annat har levererat vibrationsdämpande material till Danske
Banverket.

Norge
I Norge brottas koncernens dotterbolag av fortsatta problem med svag
försäljning. Det tredje kvartalet var en besvikelse med ett negativt
resultat. Vi har sedan i våras ett vd-skifte och nu i oktober också
en ny ekonomichef på plats. Den nya ledningen har påbörjat arbetet
med att vända resultatet och utveckla lönsamheten i bolaget. Efter en
period med stort internt fokus med bland annat organisatoriska
förändringar är det framöver fullt fokus på försäljnings- och
marknadsaktiviteter.

Finland
Även i Finland hade vi ett starkt kvartal med en EBITA-marginal på
13,9 procent. Detta är en nivå som vi inte har haft tidigare i
Finland. Det är överlag en markant bättre marknadssituation än förra
året med en bättre investeringsvilja på maskinsidan vilket gynnar
vårt affärsområde Process & Miljö.

Ny CFO och fortsatt återköp av aktier
Vi välkomnar Torbjörn Gustafsson till Christian Berner som ny CFO.
Torbjörn Gustafsson kommer närmast från KappAhl där han har haft
rollen som Manager Group Business Control. Jag ser fram emot att få
jobba med Torbjörn och tillsammans med honom och alla andra
medarbetare i koncernen fortsätta bolagets resa med ständig
utveckling och fortsatt lönsam tillväxt. Samtidigt vill jag passa på
att tacka Anna Boqvist för hennes utomordentliga insatser under åren
som CFO i Christian Berner och önska henne lycka till när hon nu
lämnar bolaget för nya utmaningar utomlands.

Bolagets återköp av aktier, efter beslutet i Christian Berners
styrelse tidigare i år, fortgår. Som vi tidigare har kommunicerat är
vårt syfte att kunna använda aktier vid framtida förvärv.

Bo Söderqvist
Vd, Christian Berner Tech Trade AB

För ytterligare information kontakta:
Bo Söderqvist, CEO Christian Berner Tech Trade AB, tfn 46 (0) 31-336
69 10

E-post: bo.soderqvist@christianberner.com
www.christianberner.com
Anna Boqvist, CFO Christian Berner Tech Trade AB, tel 46 (0) 31-336 69
86

E-post: anna.boqvist@christianberner.com
www.christianberner.com
Denna information är sådan information som Christian Berner Tech Trade
AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 19 oktober 2017 kl. 12:00 CET.

Christian Berner Tech Trade-koncernen (publ) - noterat på Nasdaq
Stockholm har mer än 120 års erfarenhet av teknisk handelsverksamhet.
Vi erbjuder kvalitetsprodukter och systemlösningar med fokus på
miljöteknik från europeiska tillverkare till industrier och kommuner
i Sverige och övriga Norden. Koncernen har cirka 130 medarbetare i
hela Norden, och en nettoomsättning på omkring 450 MSEK. Christian
Berner Tech Trade AB är huvudbolag för handelsverksamheten, och genom
dotterbolagen i Danmark, Finland, Norge och Sverige marknadsförs vårt
produktprogram i hela Norden. Mer information om Christian Berner
finns på www.christianberner.se och www.christianberner.com.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/christian-berner-tech-trade/r/christian-berner...
http://mb.cision.com/Main/10083/2371181/738695.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.