Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-10-21

Christian Berner Tech Trade: Christian Berner Tech Trade Delårsrapport kvartal 3, juli - september 2019

Tredje kvartalet i sammandrag (juli - september 2019)
· Nettoomsättningen för tredje kvartalet uppgick till 155,8 (150,5)
MSEK, en ökning om 3,5 procent.

· EBITA var 15,2 (14,7) MSEK. EBITA-marginalen var 9,8 (9,8) procent.
· Orderingången uppgick till 140,6 (134,3) MSEK.
· Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,57
(0,58) SEK.

· Kassaflödet från den löpande verksamheten var 3,3 (16,0) MSEK.
Totala kassaflödet för perioden var -20,3 (20,6) MSEK.

Nio månader i sammandrag (januari-september)
· Nettoomsättningen för de första nio månaderna uppgick till 489,6
(448,4) MSEK. Ökningen mot jämförbar period 2018 är 9,2 procent.

· EBITA var 42,1 (37,0) MSEK och EBITA-marginalen var 8,6 (8,2)
procent.

· Orderingången uppgick till 509,4 (439,1) MSEK.
· Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 1,58
(1,39) SEK

· Kassaflödet från den löpande verksamheten var 60,2 (15,9) MSEK.
Totala kassaflödet för perioden var -12,6 (-40,2) MSEK.

· Zander & Ingeström var endast inkluderat med sju månader under
jämförelseperioden, då bolaget förvärvades 1 mars 2018.

Viktiga händelser under rapportperioden
· Christian Berner Tech Trade förvärvar Bullerbekämparen AB 18
september 2019. Mer om detta på sidan 2 och 5.

· Den, under fjärde kvartalet 2018, kommunicerade ordern på elektriska
hetvattenpannor till Vitryssland, som skulle levereras under 2019,
bedöms nu levereras under första halvåret 2020. Ordern är från
Christian Berner Tech Trades helägda dotterbolag Zander & Ingeström
och ordervärdet bedömts till ca 50 MSEK och omfattar totalt nio
pannor med en totaleffekt på 360 MW.

Viktiga händelser efter rapportperiodens slut
· Christian Berner Tech Trades dotterbolag Zander & Ingeström har
under första halvan av oktober lanserat sitt uppdaterade varumärke
och visuella identitet i syfte att visa utvecklingen av företaget och
samhörigheten med koncernen.

VD HAR ORDET

Ett starkt resultat och bra orderingång

Det blev ytterligare ett bra kvartal för Christian Berner. Extra
roligt var att Norge nu har vänt och börjat leverera resultat. Jag
vill också lyfta förvärvet av Bullerbekämparen AB som kommer att
stärka vårt erbjudande inom Materialteknik. Vibration och buller är
ett viktigt område för oss med stor potential för tillväxt.

Det är glädjande att kunna konstatera att vi gjorde ett av våra bättre
kvartal någonsin där koncernens EBITA-marginal uppgick till 9,8 (9,8)
procent. Omsättningen ökade med 3,5 procent jämfört med det tredje
kvartalet 2018. Framåt ser vi ett par större order som ligger för
leverans, bland annat ett par värmeprojekt från Zander & Ingeström
vilket är positivt för resten av året.

Marknadernas utveckling
I Sverige uppgick EBITA-marginalen till 10,3 (12,3) procent.
Orderingången under kvartalet var lite svagare, men vi ser en
fortsatt bra efterfrågan på marknaden i det korta perspektivet och
även en ökad aktivitet inom infrastruktur. Under kvartalet tog vi
order till flera spännande projekt, bland annat världens högsta
träbyggnad, det världsunika kulturhuset Sara i Skellefteå, som ska
stå klart 2021 med stegljudsisolering och stomljudsisolering från
Christian Berner. Vi såg även flera investeringar inom
processindustrin, bland annat UV-aggregat till Säffle kommun

samt doseringsutrustning.
Även i Danmark hade vi ett bra kvartal med en EBITA-marginal på 10,2
(2,4) procent. Orderingången var fortsatt mycket stark inom
processindustrin, bland annat med order på förpackningsmaskiner från
Autobag.

I Norge nådde vi en EBITA-marginal på 15,6 (1,2) procent, vilket är
det bästa Norge har haft någonsin i ett kvartal. Det är vi nöjda med
och det är roligt att kunna konstatera att våra säljinsatser och vår
ökade marknadsnärvaro har gett resultat. Orderingången i kvartalet
var fortsatt bra inom Process & Miljö med order till Borregard och
Clean Marine och en del infrastrukturprojekt inom Materialteknik.
Fjärde kvartalet ser något svagare ut beroende på att den orderstock
som ligger för leverans till stora delar ej kommer hinna levereras
ut, samt att nya order ej hinner levereras ut under detta år.

I Finland hade vi ett starkt kvartal med en EBITA-marginal på 10,4
(11,9) procent. Vi saknar fortsatt större leveranser på maskinsidan
men hade stora framgångar under kvartalet inom vibrationsteknik till
flera stora byggprojekt, bland annat till Tampereen Kansis i
Tammerfors där vi slutlevererade ett för oss stort projekt under
kvartalet.

Marknadsläget
Marknadsläget under det tredje kvartalet var fortsatt bra och
efterfrågan inom de flesta branscher och marknadssegment var stabil.
Vi tycker att affärsklimatet sammantaget ser fortsatt bra ut i det
korta perspektivet, även om det finns en hel del signaler om en
avmattning inom industrin i Sverige. Vårt breda erbjudande samt
närvaro i ett stort antal kundsegment, bland annat inom
infrastruktur, vattenrening och förpackningsindustrin, gör att vi har
förutsättningar att stå emot en konjunkturnedgång.

Bo Söderqvist
Vd, Christian Berner Tech Trade AB

För fullständig rapport, se bifogad pdf.

För ytterligare information kontakta:
Bo Söderqvist, CEO Christian Berner Tech Trade AB, tel +46 (0) 70-18
66 910

E-post: bo.soderqvist@christianberner.com
www.christianberner.com
Torbjörn Gustafsson, CFO Christian Berner Tech Trade AB, Tel +46 (0)
70-18 66 986

E-post: torbjorn.gustafsson@christianberner.com
www.christianberner.com
Informationen i denna rapport offentliggörs enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden.
Informationen lämnades genom nedanstående kontaktpersoners försorg
för offentliggörande den 21 oktober 2019, kl. 12:00.

Christian Berner Tech Tradekoncernen (publ) - noterat på Nasdaq
Stockholm, har 120 års erfarenhet av teknisk handelsverksamhet. Vi
erbjuder kvalitetsprodukter och systemlösningar med fokus på
miljöteknik från europeiska tillverkare till industrier och kommuner
i Sverige och övriga Norden samt för värmepannor globalt. Koncernen
har cirka 165 medarbetare i hela Norden, och en nettoomsättning på
omkring 615 MSEK. Christian Berner Tech Trade AB är huvudbolag för
handelsverksamheten, och genom dotterbolagen i Danmark, Finland,
Norge och Sverige marknadsförs vårt produktprogram i hela Norden. Mer
information om Christian Berner finns på christianberner.se och
christianberner.com.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/christian-berner-tech-trade/r/christian-berne...
https://mb.cision.com/Main/10083/2937083/1126670.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.