Du är här

2017-05-22

Christian Berner Tech Trade: Christian Berners styrelse har beslutat att utnyttja bemyndigande om återköp och överlåtels...

Christian Berner Tech Trades styrelse har idag beslutat att utnyttja
bemyndigande för återköp och överlåtelse av egna aktier som gavs av
årsstämman 2017. Syftet är att ge styrelsen ökad flexibilitet i
samband med eventuella framtida företagsförvärv.

Återköpet av aktier kommer vara föremål för följande villkor: (i)
Styrelsen får vid ett eller flera tillfällen fram till årsstämman
2018 fatta beslut om förvärv av egna aktier. (ii) Förvärv får ske av
högst så många aktier att det egna innehavet vid var tid inte
överstiger tio (10) procent av samtliga aktier i bolaget. Maximalt
får 1 875 940 aktier återköpas. (iii) Förvärv får endast ske på
Nasdaq Stockholm och får endast ske till ett pris inom det vid var
tid gällande kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta
köpkurs och lägsta säljkurs.

Återköpet kommer att genomföras i enlighet med EU:s
Marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014 samt EU-kommissionens
delegerande förordning (EU) nr 2016/1052 och kommer förvaltas av SEB
som fattar sina handelsbeslut oberoende av Christian Berner Tech
Trade, vad avser de tidpunkter då återköpen sker.

På motsvarande sätt kommer överlåtelsen av egna aktier vara föremål
för följande villkor: (i) Styrelsen får vid ett eller flera
tillfällen fram till årsstämman 2018 fatta beslut om överlåtelse av
egna aktier. (ii) Överlåtelse av egna aktier får ske på Nasdaq
Stockholm. (iii) Överlåtelse får ske på annat sätt, med eller utan
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, mot kontant betalning
eller mot betalning genom kvittning eller med apportegendom, eller
annars med villkor. (iv) Överlåtelse får ske av högst så många aktier
som bolaget innehar vid tidpunkten för styrelsens beslut om
överlåtelse. (v) Överlåtelser på Nasdaq Stockholm får endast ske till
ett pris inom det vid var tid gällande kursintervallet, varmed avses
intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. (vi) Vid
överlåtelser på annat sätt än på Nasdaq Stockholm ska priset
fastställas så att det inte understiger vad som är marknadsmässigt
varvid dock en marknadsmässig rabatt i förhållande till börskursen
får tillämpas.

Vid tidpunkten för detta pressmeddelande uppgår det till totala
antalet registrerade aktier till 18 759 398 och Christian Berner Tech
Trade innehar vid tidpunkten för detta pressmeddelande inte några
egna aktier.

För ytterligare information kontakta:
Bo Söderqvist, CEO Christian Berner Tech Trade AB, tfn 46 (0) 31-336
69 10

E-post: bo.soderqvist@christianberner.com
www.christianberner.com
Anna Boqvist, CFO Christian Berner Tech Trade AB, tel 46 (0) 31-336 69
86

E-post: anna.boqvist@christianberner.com
www.christianberner.com
Denna information är sådan information som Christian Berner Tech Trade
AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 maj,
2017 kl. 15.00 CET.

Christian Berner Tech Trade-koncernen (publ) - noterat på Nasdaq
Stockholm har mer än 120 års erfarenhet av teknisk handelsverksamhet.
Vi erbjuder kvalitetsprodukter och systemlösningar med fokus på
miljöteknik från europeiska tillverkare till industrier och kommuner
i Sverige och övriga Norden. Koncernen har cirka 130 medarbetare i
hela Norden, och en nettoomsättning på omkring 450 MSEK. Christian
Berner Tech Trade AB är huvudbolag för handelsverksamheten, och genom
dotterbolagen i Danmark, Finland, Norge och Sverige marknadsförs vårt
produktprogram i hela Norden. Mer information om Christian Berner
finns på www.christianberner.se och www.christianberner.com.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/christian-berner-tech-trade/r/christian-berner...
http://mb.cision.com/Main/10083/2271203/678075.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.