Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-02-17

CHRISTIAN BERNER: UTRYMME FÖRBÄTTRA SVENSKA VERKSAMHETEN

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Christian Berner Tech Trades resultat och
omsättning för helåret 2019 ökade, med Zander&Ingeström och vändningen i
Norge som starkt bidragande orsaker.

"I Sverige finns dock utrymme att förbättra lönsamheten under 2020", skriver
vd Bo Söderqvist i bokslutskommunikén.

Det fjärde kvartalet 2019 var svagt lönsamhetsmässigt, delvis på grund av en
vinstavräkningseffekt för ett större projekt.

Omsättningen i det fjärde kvartalet ökade med 27 procent.

"Den underliggande försäljningen var generellt god, men den stora
omsättningsökningen beror på vinstavräkningen för vårt stora värmeprojekt i
Vitryssland", skriver vd.

Ebita-marginalen sjönk till 5,1 procent (8,7), delvis påverkat av
förvärvskostnader för Bullerbekämparen och vinstavräkningen för
värmeprojektet i Vitryssland.

"I det fjärde kvartalet har vi, för värmeprojektet i Vitryssland, redovisat
större delen av intäkter och kostnader, men merparten av vinsten kvarstår och
kommer att redovisas 2020", skriver Bo Söderqvist.

Zander&Ingeström, ett pump- och värmeteknikbolag som Christian Berner
förvärvade 2018, bidrog till tillväxt och lönsamhet för Sverigemarknaden
under 2019.

"För den övriga svenska verksamheten anser vi att det finns mer potential
under 2020 och känner oss trygga med de åtgärder som är igångsatta för att
lyfta både försäljning och lönsamhet", skriver vd.

Under fjärde kvartalet sjönk orderingången med 26 procent men steg drygt 1
procent för helåret 2019.

"Vi har en bra orderingång med oss in i 2020, vilket gör att första halvåret
ser positivt ut för Christian Bernerkoncernen", avslutar Bo Söderqvist.

---------------------------------------
Kristine Trapp +46 8 5191 7927

Nyhetsbyrån Direkt

Författare Direkt News