Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-07-20

ChromoGenics AB (publ): Delårsrapport januari - juni 2018

Lansering av åtgärdsplan med fokus på processkvalitet och tillväxt

Andra kvartalet 2018

· Periodens nettoomsättning uppgick till 2,5 (1,7) MSEK.
· Periodens resultat uppgick till -16,7 (-10,5) MSEK motsvarande ett
resultat per aktie om

-0,40 (-0,46) SEK. Under kvartalet har en avsättning gjorts om 4,4
MSEK relaterat till ytterligare inkörningsutmaningar inklusive
omleveranser. Totala avsättningar i balansen uppgår till 7,3 MSEK.

· Likvida medel per 30 juni uppgick till 29,4 MSEK.
· Styrelsen har intensifierat arbetet med att säkerställa bolagets
långsiktiga finansiella ställning.

· Den första maj tillträdde Jerker Lundgren som ny VD.
· Lansering av åtgärdsplan inklusive ett kostnadsbesparingsprogram
om cirka 7 MSEK på årlig basis.

· ChromoGenics fick en första referensorder av Vasakronan som
levererades under kvartalet.

· Vinnova har beviljat bidrag till projektet "Smarta
Multifunktionella Glas" som leds av RISE, Research Institutes of
Sweden, och är ett partnerskap bestående av ChromoGenics, Inwido
Sverige AB, Hancap AB, Solibro Research AB, Vasakronan AB och Volvo
Personvagnar AB.

· ChromoGenics har förstärkt försäljning i Norge.
[image]

ChromoGenics erbjuder dynamiska glas med kontrollerbart värme- och
ljusinsläpp. Bolagets unika teknologi ConverLight® ger ett hållbart
solskydd för ökad inomhuskomfort och energieffektivitet. ConverLight®
bidrar även till fastigheters miljöcertifieringar. Under 2016
påbörjades kommersiell försäljning till fastighetsprojekt i
Skandinavien.

ChromoGenics är baserat i Uppsala och härstammar från världsledande
forskning på Ångströmlaboratoriet vid Uppsala universitet. Bolagets
produktionsanläggning har delvis finansierats med ett villkorslån
från Energimyndigheten. ChromoGenics aktie (CHRO) är noterad på
Nasdaq First North Stockholm med G&W Fondkommission som Certified
Adviser. www.chromogenics.com/sv/

"Mitt första intryck - marknaden visar stort intresse för dynamiska
glas! Ytterligare inkörningsutmaningar har identifierats och
adresserats. Åtgärdsplan lanserad med fokus på förbättrad produkt-
och processkvalitet. Omarbetad säljprocess med ändrat kundfokus. "

VD ord
[image]Sedan min start 1 maj har det varit ett par väldigt intensiva
och intressanta månader. Mycket att ta in och mycket har förändrats.

Jag kan konstatera att intresset för dynamiska glas och ConverLight®
är betydande. Intresset föreligger i samtliga led inom glas- och
byggprocess och på ett globalt plan. Dock är det som alltid med en ny
produkt, en förtroendebarriär att ta sig över. Vi kommer därför ta en
mer aktiv roll och jobba tätare med våra kunder i Skandinavien, både
för att lära oss själva men också för att skapa förståelse och rätt
förväntan. Vi kommer fokusera mer mot energibesparing som helhet samt
arbeta för att skapa enkelhet i det vi gör mot kund. Bara under juni
har vi ökat antalet leads väsentligt samt kommit närmare avslut i ett
par intressanta projekt.

Jag kan också konstatera att ConverLight® löser ett högaktuellt
problem och är därmed helt rätt i tiden. Det har årets varma sommar i
Norden definitivt påvisat.

Dessvärre har även ett av de första intrycken visat att vi har haft
ytterligare inkörningsutmaningar som resulterar i omleveranser och
därmed tynger bolagets finanser. Att kommersialisera en ny teknik tar
sin tid, men vi har identifierat och åtgärdat felen och våra tester
visar 100% tillförlitlighet efter åtgärder. Vi tar vårt ansvar och
håller en nära dialog med våra kunder. Detta har finansiellt påverkat
resultatet negativt under kvartalet med 4,4 MSEK i ytterligare
avsättningar.

Som ett resultat av inkörningsutmaningarna lanseras en åtgärdsplan med
årlig besparing om 7 MSEK. Besparingarna är relaterade till personal,
förbättrad produkt- och processkvalitet samt omförhandlade
leverantörsavtal och beräknas stegvis slå igenom under hösten 2018
med fullt utfall under våren 2019.

Vi är stolta över att ha fått godkänt bidrag från Vinnova för
innovationsprojektet "Förbättrad prestanda för elektrokroma folier"
samt vara delaktiga i projektet "Smarta Multifunktionella Glas" som
Vinnova beviljat bidrag för. Projektet leds av RISE, Research
Institutes of Sweden.

Under kvartalet levererades takglas till AB Uppsala kommuns
Industrihus (IHUS). Ordern innefattar även totalentreprenad av utbyte
och installation av glasen. Projektet är intressant då installation
av ConverLight® sker i ett av två identiska hus där mätningar av
energieffektivitet och inomhuskomfort kommer att inledas under
sensommaren i båda husen. Det här blir en fantastisk referens där vi
kommer kunna påvisa att vår produkt gör skillnad.

Jag ser med ödmjukhet fram emot uppgiften att ta nästa steg i
företagets tillväxtresa med fortsatt fokus på innovativa och hållbara
kundlösningar. Det råder en hög aktivitetsnivå på kontoret och ute
hos kunder. Det är ett engagerat team som jobbar hårt för att sätta
plattformen för framtiden.

Visionen om att på fem års sikt uppnå årliga leveranser av
ConverLight® över 100 000 kvm kvarstår. Vi arbetar metodiskt mot
detta mål och med de åtgärder som krävs inför en succesiv uppskalning
av försäljning och produktion.

Jerker Lundgren, VD

Kontakt:
Jerker Lundgren, VD
Susanne Andersson, CFO & Kommunikationschef
Tel: +46 (0)18 430 0430
info@chromogenics.com
Certified Adviser: G&W Fondkommission

Denna information är sådan information som ChromoGenics AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg,
för offentliggörande den 20 juli 2018 kl 08.30 CET.

Om ChromoGenics
ChromoGenics erbjuder dynamiska glas med kontrollerbart värme- och
ljusinsläpp. Bolagets unika teknologi ConverLight® ger ett hållbart
solskydd för ökad inomhuskomfort och energieffektivitet. ConverLight®
bidrar även till fastigheters miljöcertifieringar. Under 2016
påbörjades kommersiell försäljning till fastighetsprojekt i
Skandinavien.

ChromoGenics är baserat i Uppsala och härstammar från världsledande
forskning på Ångströmlaboratoriet vid Uppsala universitet. Bolagets
produktionsanläggning har delvis finansierats med ett villkorslån
från Energimyndigheten. ChromoGenics aktie (CHRO) är noterad på
Nasdaq First North Stockholm med G&W Fondkommission som Certified
Adviser. www.chromogenics.com

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/chromogenics-ab--publ-/r/delarsrapport-januari...
http://mb.cision.com/Main/15418/2578817/881163.pdf
http://mb.cision.com/Public/15418/2578817/a1e24b70209f4e7b.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.