Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-10-26

ChromoGenics AB (publ): Delårsrapport januari - september 2017

Positiva kundmottaganden leder till lansering av ConverLight™ i
Danmark!

Tredje kvartalet 2017

· Periodens nettoomsättning uppgick till 3,3 (1,0) MSEK.
· Periodens resultat uppgick till -13,5 (-10,2) MSEK motsvarande ett
resultat per aktie om -0,58 (-1,37) SEK.

· Under kvartalet fakturerade och slutförde ChromoGenics leveranser
av dynamiska glas till Energimyndighetens huvudkontor och ett kontor
inom fastighetsbolaget Saldeen Real Estate samt första delleverans
till Atrium Ljungbergs projekt Gränbystaden i Uppsala.

· ChromoGenics har utsett Michael Felthaus att marknadsföra och
driva försäljning av ConverLight™ i Danmark.

· ChromoGenics är i en expansionsfas och utvecklingen går enligt
plan. Via emissionen vid börsintroduktionen i mars 2017 tillfördes
bolaget netto 78 MSEK. Likvida medel per 30 september uppgick till 57
MSEK. Styrelsen arbetar kontinuerligt med att säkerställa bolagets
långsiktiga finansiella ställning.

+----------------------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+
| | 2017| 2016| 2017| 2016| 2016|
+----------------------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+
|MSEK |Jul-Sep|Jul-Sep|Jan-Sep|Jan-Sep|Jan-Dec|
+----------------------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+
|Nettoomsättning | 3,3| 1,0| 6,1| 2,8| 3,0|
+----------------------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+
|EBITDA | -12,0| -8,6| -32,7| -33,1| -42,2|
+----------------------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+
|Periodens resultat | -13,5| -10,2| -37,4| -37,8| -49,5|
+----------------------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+
|Resultat per aktie före utspädning, SEK | -0,58| -1,37| -1,95| -6,57| -7,60|
+----------------------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+
|Resultat per aktie efter utspädning, SEK| -0,58| -1,37| -1,95| -6,57| -7,60|
+----------------------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+
|Likvida medel vid periodens slut | 56,7| 2,1| 56,7| 2,1| 8,5|
+----------------------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+

"Nu tar vi nästa steg och lanserar ConverLight™ i Danmark!"

VD ord
Våra produkter möter ett mycket stort intresse från marknaden och jag
är övertygad om att detta bara är början på en framgångsrik
tillväxtresa för ChromoGenics. Våra dynamiska glas ConverLight™
erbjuder fastighetsägare, arkitekter, energikonsulter, byggbolag och
aktörer inom fönster- och fasadglas en attraktiv och kostnadseffektiv
solskyddslösning. ConverLight™ ökar energieffektiviteten och
inomhuskomforten i fastigheter samt bidrar till miljöcertifieringar,
vilket står högt upp på miljöagendan för både EU och företagens
hållbarhetsarbete.

Nu tar vi nästa steg och lanserar ConverLight™ i Danmark med Michael
Felthaus i spetsen. Michael har en gedigen bakgrund inom glas- och
fasadbranschen och kommer att tillföra bolaget en marknadsposition i
Danmark.

Vi kommer även att öka takten inom retro fit försäljning, där
befintliga ineffektiva glas och solskydd uppgraderas till
ConverLight™.

Under kvartalet slutfördes leveranser av dynamiska glas till två retro
fit projekt; Energimyndighetens huvudkontor i Eskilstuna och en
kontorsbyggnad ägd av fastighetsbolaget Saldeen Real Estate.
Kontorsbyggnaden hade tidigare omfattande problem med hög
värmeinstrålning. Den höga energiåtgången för att sänka temperaturen
har varit betydande, vilket har medfört höga kostnader och negativ
klimatpåverkan. Med ChromoGenics energismarta teknik har kylbehovet
minskat och inomhusklimatet blev mycket behagligare. Det här är en
fantastisk kundreferens för oss när vi nu tar nästa steg in i en
expansionsfas.

Under kvartalet slutfördes även den första delleveransen av Atrium
Ljungbergs projekt Gränbystaden, i Uppsala. Projektet planeras att
invigas inför julhandeln 2018.

Efter ännu ett framgångsrikt Dynamic Glass Academy seminarium, tar vi
nu konceptet vidare i Sverige och Danmark. Genom dessa seminarium
skapar vi medvetenhet och kunskap för bolagets dynamiska glas hos
kunder och intressenter om energieffektivitet och komfort i byggnad
med fokus på hållbarhet.

Det stora intresse som vi möter hos olika branschföreträdare bekräftar
att vår unika teknologi ger goda förutsättningar för fortsatt
framgångsrik expansion och framtida lönsamhet!

Thomas Almesjö, VD

Kontakt:
Thomas Almesjö, VD
Susanne Andersson, CFO & Kommunikationschef
Tel: +46 (0)18 430 0430
E-mail: info@chromogenics.com
Denna information är sådan information som ChromoGenics AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg,
för offentliggörande den 26 oktober 2017 kl 08.30 CET.

Om ChromoGenics
ChromoGenics är ledande inom dynamiska glas med kontrollerbart värme-
och ljusinsläpp. Bolagets unika elektrokroma teknologi, ConverLight™,
ger ett hållbart solskydd med ökad inomhuskomfort och
energieffektivitet. Under 2016 påbörjades kommersiell försäljning
till fastighetsprojekt i Skandinavien.

ChromoGenics är baserat i Uppsala och har cirka 20 anställda. Bolaget
härstammar från världsledande forskning på Ångströmlaboratoriet vid
Uppsala universitet. Bolagets produktionsanläggning har delvis
finansierats med ett villkorslån från Energimyndigheten. ChromoGenics
aktie (CHRO) är noterad på Nasdaq First North Stockholm med G&W
Fondkommission som Certified Adviser. www.chromogenics.com

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/chromogenics-ab--publ-/r/delarsrapport-januari...
http://mb.cision.com/Main/15418/2376158/742105.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.