Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-12-18

ChromoGenics AB (publ): Kommuniké från extra bolagsstämma i ChromoGenics AB (publ) den 18 december 2019

Extra bolagsstämma i ChromoGenics AB (publ) hölls den 18 december 2019
i bolagets lokaler på Söderforsgatan 1 i Uppsala varvid aktieägarna i
huvudsak fattade följande beslut.

Beslut om antagande av ny bolagsordning

Den extra bolagsstämman beslutade om ändrad lydelse av
bolagsordningens bestämmelser avseende gränserna för aktiekapitalet
(§ 4) och antalet aktier (§ 5) enligt följande.

Äldre lydelser

§ 4 Bolagets aktiekapital ska uppgå till lägst 35 000 000 kronor och
högst 140 000 000 kronor.

§ 5 Antalet aktier i bolaget ska uppgå till lägst 175 000 000 och
högst 700 000 000.

Nuvarande lydelser

§ 4 Bolagets aktiekapital ska uppgå till lägst 80 000 000 kronor och
högst 320 000 000 kronor.

§ 5 Antalet aktier i bolaget ska uppgå till lägst 400 000 000 och
högst 1 600 000 000.

Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, bemyndigas vidta
de smärre justeringar som kan vara nödvändiga i samband med
registrering av beslutet vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Beslut om bemyndigande till styrelsen att besluta om nyemission av
aktier

Den extra bolagsstämman bemyndigade styrelsen att, vid ett eller flera
tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, besluta om att öka
bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier. Styrelsen har rätt
att besluta om emission av aktier med företrädesrätt för befintliga
aktieägare samt med bestämmelse om apport och/eller kvittning.
Bemyndigandet får utnyttjas för emission av aktier inom ramen för
bolagsordningens gränser.

Emission i enlighet med bemyndigandet ska ske på marknadsmässiga
villkor. Styrelsen har rätt att bestämma villkoren i övrigt för
emissioner enligt bemyndigandet. Skälet till att styrelsen ska kunna
besluta om emission med bestämmelse om apport och/eller kvittning är
att bolaget ska kunna genomföra emissioner i syfte att införskaffa
kapital till bolaget.

Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, bemyndigas vidta
de smärre justeringar som kan vara nödvändiga i samband med
registrering av beslutet vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Samtliga beslut på den extra bolagsstämman beslutades enhälligt.

Uppsala den 18 december 2019

ChromoGenics AB (publ)

Styrelsen

Kontakt:

Jerker Lundgren, VD
Lars Ericsson, CFO & Kommunikationschef
Tel: +46 (0)18 430 0430
E-mail: info@chromogenics.com

Om ChromoGenics

ChromoGenics erbjuder dynamiska glas med kontrollerbart värme- och
ljusinsläpp och statiska glas i världsklass. Bolagets unika teknologi
ConverLight® ger ett hållbart solskydd för ökad inomhuskomfort och
energieffektivitet. ConverLight bidrar även till fastigheters
miljöcertifieringar. Under 2016 påbörjades kommersiell försäljning
till fastighetsprojekt i Skandinavien.

ChromoGenics är baserat i Uppsala och härstammar från världsledande
forskning på Ångströmlaboratoriet vid Uppsala universitet. Bolagets
produktionsanläggning har delvis finansierats med ett villkorslån
från Energimyndigheten.

ChromoGenics aktie (CHRO) är noterad på Nasdaq First North Growth
Market med Erik Penser Bank som Certified Adviser, e-post:
certifiedadviser@penser.se, telefon: 08-463 83 00.

www.chromogenics.com

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/chromogenics-ab--publ-/r/kommunike-fran-extra...
https://mb.cision.com/Main/15418/2994158/1163985.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.