Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-07-26

ChromoGenics AB (publ): Kunder önskar omleveranser

ChromoGenics AB reserverar kostnader för omleveranser av reklamationer.

Som tidigare meddelats har ChromoGenics under det senaste året trimmat in sputtringsprocessen i den nya fabriken i Uppsala och kunde efter mycket positiva testresultat också berätta om produktionsstart under våren. I juni installerades de första dynamiska glasen laminerade med film producerad i Uppsala. Bolagets fokus ligger närmast på att öka produktionstakten och att leverera dynamiska glas till både befintliga och nya kunder.

När företagets kunder ser att ChromoGenics produktion och utleveranser av dynamiska glas börjar komma i gång har vi fått önskemål om att de vill få tidigare reklamerade glas utbytta under närmaste året. Eftersom ChromoGenics vill ha goda kundrelationer och vill behålla befintliga nöjda kunder för att erhålla nya order har överenskommelser gjorts om ersätta ej fullgoda estetiska glas med nyproducerade glas. ChromoGenics kommer att reservera ca 17 MSEK i halvårsbokslutet 2021 som påverkar periodens resultat negativt.

Kontakt:

Leif Ljungqvist, Verkställande direktör
Tel: +46(0)70 594 94 01
Lars Ericsson, CFO & Kommunikationschef
Tel: +46 (0)18 430 0430
E-mail: info@chromogenics.com
http://www.chromogenics.com

Denna information utgör sådan information som ChromoGenics AB (publ) är skyldigt att lämna ut i enlighet med EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades av ovan nämnda kontaktpersoner för offentliggörande den 26 juli 2021, kl. 14:30 CET.

Författare Cision