Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-03-31

CHROMOGENICS: DYNAMISKA FÖNSTER SLÅR EXTERNA SOLSKYDD - VD

STOCKHOLM (Direkt) Teknikbolaget Chromogenics aktie hade premiär på First
North den 23 mars efter en övertecknad nyemission. Aktiekursen har dock
sjunkit från erbjudandepriset.

Chromogenics bolagsledning framhåller i en intervju med Nyhetsbyrån Direkt
fördelarna med bolagets produkt, som blockerar värmeinstrålning genom att via
en låg elektrisk spänning ändra fönstrets karaktär från ljust till mörkt när
solen ligger på. Det minskar fastighetens behov av kyla och möjliggör stora
fönsterytor. Samtidigt medger bolagets vd Thomas Almesjö att det finns
konkurrenter som ligger före.

"Vi gör fastigheter mer attraktiva. Vi ökar energieffektiviteten och minskar
underhållskostnader, vilket har betydelse för fastighetsägare. För
hyresgäster förbättras inomhuskomforten och produktiviteten", säger
Chromogenics vd Thomas Almesjö i en intervju med Direkt.

"I arkitekturen blir det mer och mer glas. Det ökar behovet av solskydd",
säger Thomas Almesjö.

Exteriöra solskydd såsom rörliga markiser, gardiner och persienner förändrar
fastighetens uttryck och orsakar stora underhållskostnader, bland annat för
att de blåser sönder, säger Chromogenics-chefen.

"Vår lösning är integrerad i glaset och har inga rörliga delar. Vidare
behåller man alltid kontakten med omvärlden. I det mörka läget en solig dag
ser man fortfarande ut - precis som med ett par solglasögon".

Hur ser marknadsmöjligheterna ut?

"Det är en enormt stor marknad. Planglas för byggsektorn uppgår globalt till
ungefär 5 miljarder kvadratmeter per år. Av det är ungefär 40 procent
nybyggnation, 40 procent renovering och ombyggnation medan 20 procent är
interiöra glas och andra användningar".

Chromogenics börjar med att fokusera på kommersiella fastigheter i Norden.

"Dels vill vi börja gräva där vi står. Vi vill ha en bra förståelse för
kundbehovet och kundnyttan samt vara på plats för att snappa upp saker",
säger Thomas Almesjö.

Kommersiella fastigheter i Norden använder också generellt kyla för att
förbättra inomhuskomforten, tillägger han.

Ni har som målsättning att nå en "kraftig" omsättningsökning 2017?

"Vi startar från en låg nivå eftersom vi är precis i början av en
kommersialiseringsfas. Vi kommunicerar inte några siffror, men vi ser ett
stort intresse och vi kommer att ha en bra ökning när det gäller
utleveranser", svarar han.

"Vi går ju från att vara ett utvecklingsbolag till ett producerande säljbolag.
Våra initiala försäljningar innebär förstås procentuellt en enorm ökning, men
i absoluta tal kommer det att ske successivt", säger Susanne Andersson som är
Chromogenics finanschef och tillika chef för bolagets investerarrelationer.

Genom nyemissionen tillfördes drygt 117 miljoner kronor före
emissionskostnader, kvittningar till ägarlån och garantiarvoden. För att
täcka det uppskattade rörelsekapitalbehovet för de närmaste 12 månaderna
krävs minst 60 miljoner kronor.

Chromogenics har i prospektet uppgett att nyemissionen ska täcka
kapitalbehovet fram till att bolaget når positivt kassaflöde och lönsamhet.

"Tanken är att pengarna ska räcka tills dess att vi når det, under
förutsättning att det går enligt plan. Avsikten är att få in försäljning som
tillför organisationen kapital, fast under exempelvis 2017 kommer vi att ha
högre kostnader än försäljning. Planen är dock att inom rimlig tid nå
break-even", säger Susanne Andersson.

"Vi lämnar inga prognoser i dagsläget, men naturligtvis är inriktningen att vi
ska gå mot det", tillägger Thomas Almesjö.

Hur ser ni på kapitalbehovet framöver?

"Vi har outsourcat ett par steg i produktionen. Skulle vi i framtiden ta
beslut om att införliva det i vår verksamhet kan det eventuellt trigga ett
kapitalbehov, men det finns inga konkreta planer på det i dag", säger han.

Har ni några förvärvsplaner?

"Inte för tillfället. I ett större perspektiv kan det naturligtvis vara
intressant att hitta starka partners för att penetrera den asiatiska
marknaden, men nu ska vi lära oss att springa där vi är", resonerar han och
framhåller vikten av att inte liera sig alltför starkt med en enskild partner
och att därmed riskera begränsningar på andra håll.

Hur stor andel av alla glastillverkare skulle ni kunna samarbeta med?

"I princip har vi inte en begränsning för det. Vi certifierar
isolerglastillverkare så att vi tryggt kan låta dem tillverka slutprodukten".

Hur ska ni kommunicera med kunderna?

"När det gäller renovering och ombyggnad på den kommersiella
fastighetsmarknaden är det ofta fastighetsägaren som ser vinsterna och som
har problemet med underhållet av befintliga solskydd".

Det finns många fastighetsägare. Hur ska ni nå dem?

"De är visserligen många, men man behöver inte börja med de små
fastighetsägarna. Det finns ett antal stora. Det är viktigt för oss att börja
med att adressera dem", svarar Thomas Almesjö.

"Inom nybyggnation vill vi utöver fastighetsägare även nå arkitekter och
byggbolag. Slutligen är det intressant för oss att jobba med glasaktörer
såsom fasadglasentreprenörer och isolerglastillverkare", fortsätter han.

"Vi har för tillfället mer förfrågningar än vi kan hantera och rekryterar
ytterligare säljpersonal", säger Chromogenics-chefen.

Fönster brukar inte bytas ut särskilt ofta. Innebär det en begränsning för era
försäljningsmöjligheter?

"Ja, men i Europa är i dag bara cirka 14 procent av alla fönster isolerglas.
86 procent har alltså inte uppgraderats, så det finns en stor marknad där vår
teknologi kan hjälpa till. Isolerglastillverkare och vi har samma agenda",
framhåller Thomas Almesjö.

Kan man på något sätt installera er teknologi på befintliga fönster?

"I äldre hus där man inte har isolerglas kan man byta ut bara det yttre
glaset. Men om det är ett isolerglas, där hålrummet mellan glasrutorna utgörs
av vakuum eller argongas, är man tvungen att byta ut hela glaskassetten".

Vilken energieffektivitet får man då?

"Bättre än innan, men inte lika bra som med isolerglas".

Hur ser kylbehovet ut på svenska breddgrader jämfört med mer söderut?

"Närmare ekvatorn där temperaturerna är mycket högre, såsom i Dubai, krävs
mycket mer energi för att kyla. Där står dock solen rakt upp under större
delen av dagen och exponerar inte nödvändigtvis alla fönster samtidigt. I en
sådan miljö kanske vi tar bort 20 procent av det totala kylbehovet, vilket i
absoluta tal är mycket", säger han.

"På våra breddgrader kommer en större del av den totala värmeinstrålningen
genom glaset eftersom solen står lägre. Här kan vi ta bort 40-50 procent av
det totala kylbehovet."

Hur stort är kylbehovet i absoluta termer i Sverige?

"Även på våra breddgrader har vi ett stort kylbehov".

Hur ser ni på marknadspotentialen kring bostäder såsom flerfamiljshus och
småhus?

"Initialt fokuserar vi på kommersiella byggnader. I förlängningen ser vi
naturligtvis även bostadsmarknaden och privatmarknaden som väldigt
intressanta".

Hur tror du att ni skulle adressera privatmarknaden? Skulle ni satsa på att få
order direkt från privatpersoner eller skulle det krävas ett mer strukturerat
samarbete med exempelvis fönstertillverkare?

"Jag tror att det behövs ett strukturerat samarbete", svarar Thomas Almesjö.

Vidare lyfter han fram att bolagets teknologi möjliggör att arbeta med krökta
glas. Det kan enligt Chromogenics-chefen vara intressant i transportsektorn
för bussar, tåg och bilar, samt långsiktigt eventuellt även på
konsumentprodukter som skidglasögon eller visir på motorcykelhjälmar.

"Så förutom geografin finns det även andra möjligheter, och där skiljer vi oss
åt från våra konkurrenter. Men i dag är vi helt fokuserade på arkitektur",
betonar han.

Hur skulle du beskriva konkurrensbilden?

"På kommersiella fastigheter är det framförallt exteriöra, variabla solskydd:
markiser, gardiner och persienner. De drivs av motorer och en sensor som ger
signal när solskyddet ska gå upp och ned".

Hur är konkurrensen från andra elektrokroma lösningar?

"Vi har ett par konkurrenter som ligger 3-4 år före oss. Två bolag i USA gör
detta på glas. Konkurrenterna bygger själva en isolerglasenhet medan vi
däremot levererar vår produkt till en isolerglastillverkare som ofta är
belägen nära slutkunden för att minimera transportbehovet".

Enligt Thomas Almesjö har Chromogenics generellt stora möjligheter att
expandera geografiskt genom att ha hubbar där man skär till och laminerar
glaset lokalt, i stället för att "skicka isolerglas över hela världen".

Han hävdar att Chromogenics har en mycket mer effektiv distributionsmodell,
såväl tidsmässigt som kostnadsmässigt och miljömässigt.

Hur ser elektricitetsåtgången ut för er teknologi?

"I vårt fall är det 2 volts spänning som används för att justera solskyddet.
Det går åt ungefär 0,05 watt att skifta en kvadratmeter, så det behövs
väldigt lite energi. När solskyddet ligger i ett visst läge krävs det ingen
ytterligare energi, utan då kan man koppla bort spänningen helt".

Vad har ni för typ av patentskydd?

"Vi har patentskydd som är kopplat till processer, tekniska lösningar och
material. Vi jobbar i dag i 18 olika patentfamiljer. Vi arbetar med både
Europa, Nordamerika och Asien", säger Chromogenics-chefen.

"Sedan har vi valt att inte patentera vissa kritiska delar av framförallt vår
produktionsprocess där ett patent skulle medföra att vi skulle behöva avslöja
hur vi gör. Vi har i stället valt att behålla det som 'know-how' i bolaget.
Vi måste förstås bevaka det noga, men en fördel är att detta inte har någon
bortre tidsgräns".

Är planen att ha tillverkning i Sverige?

"Det har inte något egensyfte i sig, men vi vill behålla kontrollen på
teknologin och det gör vi genom att ha vår referensanläggning i Uppsala".

Hur personberoende är ni?

"Vi är ju ett litet bolag med cirka 20 medarbetare så definitionsmässigt är vi
personberoende. Vi går från ett utvecklingsbolag till en industriell
verksamhet, så vi rekryterar kompetenser in i bolaget. Därmed kommer vi att
bli mindre personberoende framåt".

Ni nämnde en rad risker i prospektet. Vilken är mest betydelsefull utifrån era
målsättningar?

"Vi arbetar för att få en ordentlig marknadspenetration, men tiden är alltid
en riskfaktor", anser Almesjö.

"Vi ser ett stort intresse, men jag har jobbat med kommersialisering av nya
teknologier under 30 år och ofta tar det lite tid längre tid än vad man
trodde".

Framgångsfaktorn för den här typen av verksamhet är enligt Chromogenics-chefen
bolagets förmåga att överkomma och hantera de problem som uppstår.

I förra veckan var det premiär för handeln med bolagets aktie på listan First
North.

Aktiekursen sjönk 26 procent på premiärdagen jämfört med erbjudandenivån på
8:50 kronor? Hur ser du på kursu...

Författare Direkt

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.