Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2023-02-23

Cibus sänker utdelningen - lägre förvaltningsresultat

Fastighetsbolaget Cibus redovisar ett lägre förvaltningsresultat under fjärde kvartalet, jämfört med samma period året innan. Hyresintäkterna ökade. Styrelsen föreslår sänkt utdelning.

Hyresintäkterna uppgick till 28,3 miljoner euro (21,6), en ökning med 31,0 procent mot föregående år.

Driftnettot uppgick till 26,5 miljoner euro (20,4), en ökning med 29,9 procent mot föregående år.

Förvaltningsresultatet uppgick till 12,4 miljoner euro (12,8), en minskning med 3,1 procent mot föregående år.

Orealiserade värdeförändringar i fastigheter uppgick till -24,5 miljoner euro (6,3).

Resultatet före skatt var -11,7 miljoner euro (19,5).

Resultatet efter skatt blev -10,6 miljoner euro (16,4).

Resultat per aktie hamnade på -0,23 euro (0,38).

I utdelning föreslås 0,90 euro per aktie (0,99). Utdelningen betalas ut fördelat på tolv tillfällen, eller en gång per månad.

"Utdelningen är satt med hänsyn till dagens ränteläge så att det blir för bolaget en hållbar nivå över tid. Målsättningen är att framöver kunna öka utdelningen från den justerade nivån", skriver fastighetsbolaget.

Cibus har säkrat cirka 70 procent av skulden genom derivat eller fast ränta.

"Nu återstår 65 miljoner euro av skulder att refinansiera som förfaller inom 22 månader. Vi för konstruktiva samtal med en rad parter att finansiera detta i god tid innan förfall", uppger vd Sverker Källgården.