Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-07-25

Cimco Marine: Cimco Marine AB erhåller obligationsinnehavarnas godkännande för dispens beträffande vissa villkor för si...

Den 5 juli 2019 meddelade Cimco Marine AB (publ) ("Cimco") att bolaget
hade inlett ett skriftligt förfarande, s.k. "written procedure", för
att erhålla obligationsinnehavarnas godkännande för dispens
beträffande vissa villkor i sina upp till 200 MSEK (eller motsvarande
i NOK och EUR) Senior Secured Callable Fixed Rate Bonds med ISIN
SE0010831545, SE0010831594 och NO0010815442 ("Obligationerna").

Agenten Intertrust (Sweden) AB har administrerat det skriftliga
förfarandet som avslutades den 25 juli 2019.

Den föreslagna dispensen accepterades av obligationsinnehavare
representerande totalt 99.82 procent av det totala justerade
nominella beloppet för vilket obligationsinnehavare avgav röster i
det skriftliga förfarandet och obligationsinnehavare representerande
en erforderlig del av det totala justerade nominella beloppet för
Obligationerna deltog i det skriftliga förfarandet för att uppnå
beslutsförhet.

Den erforderliga majoriteten för att godkänna dispensen har således
uppnåtts och den föreslagna dispensen enligt det skriftliga
förfarandet har följaktligen godkänts.

Den föreslagna dispensen innebär att Cimco tillåts att (i) ta upp icke
efterställda lån enligt det kreditfacilitetsavtal som Cimco träffade
med Europeiska Investeringsbanken ("EIB") den 5 juli 2019 och som
offentliggjordes genom pressmeddelande samma dag och (ii)
förskottsbetala och återbetala lån från EIB (inkl. ränta)

Dispensen gäller från och med idag, den 25 juli 2019.

Certified Adviser
FNCA Sweden AB är Certified Adviser för Cimco Marine AB (publ).
Kontaktuppgifter till FNCA Sweden AB: tel. +46 8 528 00 399, e-mail
info@fnca.se.

För mer information, vänligen kontakta
Myron Mahendra, VD, myron.mahendra@oxe-diesel.com, +46 76 347 59 82
Anders Berg, ordförande, anders.berg@oxe-diesel.com, +46 70 358 91 55

Cimco Marine AB (publ) har under flera år utvecklat OXE Diesel,
världens första dieselutombordare i de högre effektnivåerna. Cimcos
unika patenterade lösningar för kraftöverföring från motor till
propeller har lett till stor efterfrågan på bolagets motorer i hela
världen.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/cimco-marine/r/cimco-marine-ab-erhaller-oblig...
https://mb.cision.com/Main/16067/2868833/1082027.pdf

Författare Cision News