Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-10-22

Cimco Marine: Cimco Marine AB tillförs cirka 33,6 MSEK genom utnyttjande av optioner och planerar för en riktad nyemission...

Cimco Marine AB (publ) ("Cimco" eller "Bolaget") tillförs cirka 33,6
MSEK genom utnyttjande av teckningsoptioner av serie 2019:1. Totalt
utnyttjades 22 381 968 optioner för teckning av nya aktier, vilket
motsvarar en teckningsgrad om cirka 66 procent. Styrelsen avser att
så snart som möjligt, med stöd av bemyndigande från årsstämman,
besluta om en riktad nyemission av 11 451 369 aktier, motsvarande
cirka 17,2 MSEK, till det garantikonsortium som ingick
garantiåtaganden i samband med lösenperioden för teckningsoptionerna
i syfte att säkerställa Bolagets kapitalbehov. Genom utnyttjandet av
optioner och den planerade nyemissionen kommer Cimco att tillföras
totalt cirka 50,8 MSEK före emissionskostnader.

VD Myron Mahendra kommenterar
- Jag är mycket nöjd med resultatet av utnyttjandet av
teckningsoptioner och de garantier vi har på plats för att möjliggöra
för Cimco att tillföras 50,8 miljoner kronor i närtid. Jag vill tacka
våra nuvarande aktieägare för deras stöd och välkomna våra nya
aktieägare till Cimco. Genom kapitaltillskottet kan vi genomföra vår
affärsplan för att öka försäljningen, öka marknadsinitiativen och
förbereda produktionsstart av den efterlängtade OXE300.

Teckningsoptioner av serie 2019:1 och riktad nyemission
Totalt utnyttjades 22 381 968 teckningsoptioner av serie 2019:1 för
teckning av lika många nya aktier. Härutöver avser styrelsen att så
snart som möjligt, med stöd av bemyndigande från årsstämman 2019,
besluta om en riktad nyemission av 11 451 369 aktier till det
konsortium av garanter som lämnade garantiåtaganden i samband med
utnyttjandeperioden för teckningsoptionerna av serie 2019:1. Genom
utnyttjandet av optioner och den planerade nyemissionen tillförs
Cimco Marine därmed cirka 50,8 MSEK före emissionskostnader.
Anledningen till det planerade beslutet att genom en riktad
nyemission frångå aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra för
garanterna att fullgöra sina garantiåtaganden och teckna nya aktier i
Bolaget motsvarande den andel av aktier som inte tecknades av
teckningsoptionsinnehavarna under lösenperioden som inföll i oktober
2019.

Antal aktier och aktiekapital
När de nya aktier som emitterats på grund av utnyttjandet av
teckningsoptioner har registrerats hos Bolagsverket kommer det totala
antalet aktier i Cimco Marine att uppgå till 153 388 152 och
aktiekapitalet att uppgå till 4 599 285,23 SEK.

Rådgivare
Redeye AB är finansiell rådgivare och Advokatfirman Lindahl KB är
legal rådgivare till Cimco Marine i samband med nyttjandeperioden av
teckningsoptioner av serie 2019:1. Hagberg & Aneborn Fondkommission
AB agerar emissionsinstitut.

Certified Adviser
FNCA Sweden AB är Certified Adviser för Cimco Marine AB (publ).
Kontaktuppgifter till FNCA Sweden AB: tel. 08-528 00 399, e-mail
info@fnca.se.

För ytterligare information om Cimco Marine, vänligen kontakta:
Myron Mahendra, VD, Tel: +44 (0)7711 168 934, e-mail:
myron.mahendra@oxe-diesel.com

Anders Berg, ordförande, Tel: +46 70 358 91 55, e-mail:
anders.berg@oxe-diesel.com

Om oss
Cimco Marine AB (publ) har under flera år utvecklat OXE Diesel,
världens första dieselutombordare i de högre effektnivåerna. Cimco
Marines unika patenterade lösningar för kraftöverföring från motor
till propeller har lett till stor efterfrågan på bolagets motorer i
hela världen.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/cimco-marine/r/cimco-marine-ab-tillfors-cirka...
https://mb.cision.com/Main/16067/2937683/1127149.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.