Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-07-04

CIMCO MARINE: NU GÄLLER DET ATT FÅ FART PÅ PRODUKTIONEN-VD(OMS)

(Skickades första gången den 3 juli)

STOCKHOLM (Direkt) Cimco Marine, som säljer diesel-drivna utombordsmotorer
till yrkesbåtar, ska använda pengarna från den nyss avslutade nyemissionen på
35 miljoner kronor till att få fart på serieproduktionen.

Det säger Cimco Marines vd Cecilia Anderberg i en intervju med Nyhetsbyrån
Direkt i samband med bolagets kommande listning på First North tisdagen den 4
juli.

"Vi ska se till att börja leverera motorer på alla de ordrar vi har i dag.
Majoriteten av kapitalet kommer att gå till upprampning av produktion. En
annan del kommer att gå till att utveckla fler motormodeller", säger hon.

Bland bolagets målgrupper finns kustbevakare, sjöpolis, sjöräddning,
fiskodling och oljebranschen som värdesätter lägre bränsleförbrukning och
starka båtmotorer.

Cimco Marines omsättning steg från 0,2 miljoner kronor 2015 till 6,9 miljoner
2016. Förlusten växte dock ännu mer - från 3,8 till 27,1 miljoner kronor.
Bolaget har som mål att i år sälja minst 500 båtmotorer och att nå en
omsättning över 150 miljoner kronor.

Vilken produktionstakt har ni för närvarande?

"Vi är i en nollseriebyggnation med en upprampningsplan som ligger efter
semestrarna. Att leverera 500 motorer uppfyller egentligen inte efterfrågan,
utan det är den volym vi har som mål att klara för 2017."

Cimco Marine säljer inte motorer direkt till slutkund utan till distributörer
som i sin tur antingen säljer till återförsäljare eller direkt till större
slutkunder.

De minimiåtaganden om sammanlagt 1.141 motorer för 2017 som era distributörer
har gjort - är det skriftliga avtal som de inte kan backa ur ifall ni kan
leverera?

"Det är skriftliga avtal med miniminivåer. Flera av våra distributörer menar
att de kan sälja mer än så", svarar hon.

"Försäljning är verkligen inget problem, för vi har ett 20-tal distributörer
som i sin tur har ett nätverk av återförsäljare under sig. Det är stora
etablerade distributörer - både i Asien och USA har vi de absolut största.
Att ha distributörer underlättar mycket för oss eftersom det är en väldigt
spretig bransch".

Cimco Marines utombordsmotor. Bildkälla: Proteum
Hur är det att komma in med en ny produkt hos distributörerna? Välkomnar de er
eller har de relationer till andra båtmotortillverkare som de vill måna om?

"Distributörerna uppger att de knappt kan vänta för att de har så många
beställningar. Den här produkten är så unik i sitt slag - yrkesfolk på sjön
vill generellt ha dieselmotorer för de är starkare och bränslesnåla", svarar
Cecilia Anderberg.

Om man väljer en inombordsmotor behöver motorn byggas in tidigt i
båtbyggarprocessen och därmed behöver man även betala motorn tidigare, vilket
tynger kassaflödet.

"Nu finns det ett diesel-alternativ där man kan bulta fast motorn i aktern
först när man har fått båten levererad".

Behöver ni teckna avtal med fler distributörer?

"Vi har som målsättning att teckna avtal med flera leverantörer, men fokus
just nu är att förse befintliga leverantörer med motorer."

Hur många av era motorer finns i dag i båtar hos slutkund?

"Vi har ett antal nollseriemotorer som har varit ute på fältet i drygt ett år.
Hösten 2015 skeppade man ut de första till specifika kunder som visste att
det var prototyper och som har kört och återrapporterat funktionalitet och
prestanda."

Vad behöver komma på plats för att ni ska nå era finansiella mål?

"Det som är kvar är att starta vår serieproduktion för att kunna leverera. Det
är kapitalkrävande - man måste köpa materialet för att kunna bygga motorerna.
Själva produkten är verifierad och klar. Den har körts mycket och har varit
ute hos kund."

Tror du att ni kommer att klara av att nå ett positivt kassaflöde i det fjärde
kvartalet som ni har som mål?

"Det finns mycket goda förutsättningar att klara det, förutsatt att allt
faller på plats."

Vad kostar er dieselmotor för en slutkund?

"Det beror på vilket land man säljer den i, men ungefär 400.000 kronor plus
minus 10 procent beroende på respektive lands skatteregler. Distributören ska
förstås ha sin del av kakan", säger hon utan att vilja specificera Cimco
Marines försäljningspris.

Försäljningsmålet på 150 miljoner kronor motsvarar intäkter på 300.000 kronor
per såld motor. Hur är era möjligheter att ta så mycket betalt när ni säljer
till era distributörer som ju också ska ha del av kakan?

"Det ser väldigt positivt ut. Slutkunderna tittar på livscykelkostnaden. De är
vana vid ganska korta livslängder på sina bensinutombordare, så vi har goda
förhoppningar om att vi ligger ganska rätt i pris".

Avser ni även fokusera på eftermarknaden?

"Vi räknar med att reservdelar kommer att bli en viktig del i hela affären.
Det finns ett serviceprogram."

Hur ser marknadstillväxten ut?

"Det finns olika rapporter. Man ser en trend med en tillväxt på runt 4 procent
på de stora marknaderna. Asien ser vi som en stor tillväxtmarknad, men även
USA taktar runt 4 procent fram till 2020/2021".

Cimco-chefen lyfter fram att försvarsalliansen Nato för ett par år sedan tog
fram ett direktiv på bränsleområdet som säger att man ska använda bensin i
mindre utsträckning eftersom det är farligt och explosivt att transportera
och lagra. Om det finns ett dieselalternativ ska det väljas.

"Det skapar väldiga möjligheter för oss eftersom det inte finns några
dieselalternativ på utomhusbordssidan förutom vårt. Det är väldigt spännande
- men även utmanande eftersom beställningarna kan vara 3.000 enheter på ett
bräde", säger Cecilia Anderberg.

Hur har ni upplevt investerarklimatet hittills i år?

"Jag har upplevt det som väldigt positivt. Tonläget har varit väldigt
uppskattande när man har förstått paradigmskiftet i den här teknologin."

Värderingen av bolaget i nyemissionen är lägre än värderingen vid det
kapitaltillskott ni gjorde tidigare i år. Är det en spegling av att det har
blivit tuffare för mindre bolag på investerarfronten?

"Ja, så tolkar jag det. Trenden har varit sådan när det gäller småbolags
möjligheter. Marknaden har påverkat även oss så klart."

Varför anser du att man ska köpa aktier i Cimco Marine?

"Därför att den produkt som vi har utvecklat är unik i sitt slag. Det är en
dröm som har gått i uppfyllelse för personer i branscher som behöver använda
båt i sitt yrke."

Ni tar nu in 35 miljoner kronor. Hur ser du på frågan om ytterligare
kapitalbehov i framtiden?

"Befintligt rörelsekapital är inte tillräckligt. Vi planerar att lösa
resterande behov för tolvmånadersperioden med en lånefinansiering om 60
miljoner kronor", säger Cecilia Anderberg och tillägger att eventuella
ytterligare framtida behov kan komma att lösas genom nyemission, lån eller
annat tillskott från aktieägarna.

Ser ni någon prispress på motorer?

"Inte så tydligt. Framförallt inte när det gäller kommersiella användare. Ser
de en livscykelkostnad som är klart reducerad så väljer de det alternativet.
Det är viktigare än inköpspriset. Det är där vi får fördelen med att kunna
erbjuda en robust diesel."

Hur mycket lägre är er dieselmotors bränsleförbrukning jämfört med motsvarande
bensinmotor?

"I genomsnitt kanske 40 procent lägre. På full effekt kan man ibland halvera
förbrukningen, men det beror bland annat på hur man kör och vilken propeller
man använder."

Är den lägre förbrukningen det största försäljningsargumentet ni har?

"Det är ett av huvudskälen. För en fritidsbåtsägare som kanske kör 30 timmar
per år spelar förbrukningen mindre roll, men för en yrkesanvändare som kanske
kör 2.000-3.000 timmar om året och kan halvera sin bränsleförbrukning är
livscykelperspektivet en viktig punkt", framhåller Cimco-chefen.

"Det andra argumentet är vridmomentet - att man får en stark och uthållig
motor. Generellt håller dieselmotorer längre än bensinmotorer - speciellt med
det körsätt som yrkestrafik ofta har."

Hur ser konkurrensbilden ut?

"Det finns viss konkurrens, men oftast är det i de lägre effektnivåerna. Vi
har ganska starka patent på vår teknologi som gör att växellådan klarar av de
höga vridmomenten. Några har frågat mig när kineser kommer att kopiera vår
produkt, men det är inte helt enkelt att kopiera. Jag ser ingen riktig
konkurrent just nu. Det finns visserligen några företag som håller på att
utveckla, fast de utvecklar även hela motorn och det är oerhört
resurskrävande."

Har ni funderat på att rikta in er på andra segment såsom privatpersoner genom
att sälja mindre motorer?

"I nuläget har vi inga breddningsplaner. Affären när det gäller de
kommersiella applikationerna är tillräckligt spännande."

Erbjuder ni olika motorstyrkealternativ?

"Enligt vår 'road-map' ska vi ta fram fler motorstyrkor, men för närvarande
har vi bara en - 200 hästkrafter. Fast man kan montera flera på samma båt.
Vissa kunder vill ha två eller tre motorer på samma båt."

I prospektet nämner ni som brukligt en rad olika risker. Vilka är mest
kritiska för er och viktigast att hålla koll på?

"Vi har ju ingen egen produktion utan är väldigt beroende av våra
underleverantörer - både av komponenter och av vår produktionsleverantör. Det
är viktigt att de levererar i tid och med kvalitet. Det är alltid viktigt för
ett litet bolag som inte har den ekonomiska bufferten om det skulle strula."

Cimco Marine köper dieselmotorn från Opel och komponenter från andra
underleverantörer. Sedan köper bolaget montering från kontraktstillverkaren
Ufab som har rötterna i Uddevallas varvsindustri.

Är det Uddevalla som gäller för produktionen framöver?

"Det är planen ja. De är experter på montering. Man måste välja vad man ska ha
som vår kärnverksamhet. Åtminstone i början av ett bolags liv är det viktigt
att inte gapa efter för mycket."

Hur ser er produktionslina ut?

"Det är manuell montering med ett antal stationer och en slutstation där
samtliga motorer kontrolleras. Produktionslinan är validerad och klar i och
med nollseriebyggnationen av motorer som vi har genomfört."

Båtindustrin har enligt Cecilia Anderberg gått igenom trenden från bensin till
diesel av utsläppsskäl, liknande vad som har skett inom bilindustrin.
Koldioxidutsläppen blir mindre när man förbränner mindre bränsle.

"Sedan får man en annan typ av emissioner från dieslar som har varit i fokus
nu när det gäller partiklar", konstaterar hon.

Hur stor är partikelfrågan för båtar? För bilar har det ju varit i fokus på
senare tid med bland annat Volkswagens utsläppsskandal.

"Ja. Partikelutsläpp i luften är inte bra för människor. Man får välja mellan
det ena eländet eller det andra. Genom att köra diesel kan man dra ned på
utsläppen av koldioxid. Sotpartiklarna hamnar i vattnet och faller till
botten eftersom vi släpper ut våra avgaser under vattnet", säge...

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.