Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-11-09

Cinnober Financial Technology AB: Delårsrapport - Cinnober Financial Technology AB (publ)

Perioden 2017-01-01 - 2017-09-30

· Nettoomsättning för perioden uppgick till 263,0 MSEK (232,6 MSEK).
· Rörelseresultat, EBIT, för perioden uppgick till -49,9 MSEK (0,4
MSEK).

· Resultat före skatt för perioden uppgick till -51,9 MSEK (0,4
MSEK).

· Resultat per aktie före utspädning för perioden uppgick till -2,46
SEK (-0,08 SEK).

· Andelen återkommande intäkter* uppgick under perioden till 72 %
(67 %) av nettoomsättningen.

· Tillväxtsatsningar tynger EBITDA med 59,6 MSEK. En riktad
nyemission om 175 MSEK har genomförts under perioden för att
finansiera dotterbolaget Miniums satsning inom client clearing.

· Inkråmsförvärv av brittiska Ancoa, aktiva inom system för
marknadsövervakning, har genomförts i maj och belastar
rörelseresultatet negativt.

· Medelstor* affär med en ny asiatisk marknadsplats gällande
realtidsclearing under perioden.

· Flertal driftsättningar under året - bland annat andra fasen i ett
stort brasilianskt clearingprojekt samt ett nytt handelssystem för
den australiska derivatmarknaden.

* Se finansiella och kommersiella definitioner s.18 i fullständig
delårsrapport.

"Våra långsiktiga tillväxtsatsningar fortsätter att belasta vårt
rörelseresultat som uppgick till -19 MSEK under kvartalet, att
jämföras med -29 MSEK under årets andra kvartal. Vår kärnverksamhet,
riktad gentemot börser och clearinghus, visar på ett EBITDA-resultat
om knappt 6 MSEK i kvartalet. Tillväxten under tredje kvartalet var 3
procent, efter ett starkt andra kvartal. Vi kommer även framöver få
se volatilitet i intäkterna beroende på hur våra projektintäkter
infaller i respektive kvartal. Det glädjande är att verksamheten
utvecklas enligt plan och de återkommande intäkterna svarade för hela
72 procent av periodens nettoomsättning, vilket är den högsta andelen
hittills", säger vd Veronica Augustsson.

Bilaga: Delårsrapport 2017-01-01 - 2017-09-30
(http://Connect/GetDistributionJobContent?type=pdf&nocacher=0.42777637545...)

Denna information är sådan som Cinnober Financial Technology AB (publ)
är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning
och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom
nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9
november 2017, klockan 08:30.

För ytterligare information kontakta

Veronica Augustsson, verkställande direktör, telefon 08-503 047 00,
veronica.augustsson@cinnober.com

Kort om Cinnober

· Utvecklar affärskritiska systemlösningar för börshandel,
riskhantering och andra finansiella tjänster.

· Målgruppen består främst av internationella börser, clearinghus,
banker och mäklarhus.

· Erbjuder lösningar inom prisbildning, ordermatchning,
marknadsdata, indexberäkningar, clearing, riskhantering,
marknadsövervakning och rapporteringstjänster.

· Grundades 1998, har i dagsläget över 340 medarbetare (exklusive
konsulter) representerande ett fyrtiotal nationaliteter.

· Cinnoberaktien är noterad på Nasdaq First North (CINN, ISIN-kod:
SE0010023556, LEI-kod: 529900596KTN6Q8T7576). Avanza är Certified
Adviser.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/cinnober-financial-technology-ab/r/delarsrappo...
http://mb.cision.com/Main/5529/2385913/748627.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.