Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-12-18

Cinnober Financial Technology AB: Uttalande från Styrelsen för Cinnober Financial Technology med anledning av Nasdaqs höj...

Styrelsen för Cinnober Financial Technology har beslutat att enhälligt
rekommendera aktieägarna och teckningsoptionsinnehavarna i Cinnober
Financial Technology att acceptera Nasdaqs höjda offentliga
uppköpserbjudande.

Bakgrund

Detta uttalande görs av styrelsen[1] ("Styrelsen") för Cinnober
Financial Technology Aktiebolag (publ) ("Bolaget", "Cinnober
Financial Technology" eller "Cinnober") i enlighet med punkt II.19 i
Kollegiet för svensk bolagsstyrnings takeover-regler för vissa
handelsplattformar ("Takeover-reglerna").

Nasdaq Technology AB ("Nasdaq Technology"), ett av Nasdaq, Inc. helägt
indirekt dotterbolag, lämnade den 14 september 2018 ett rekommenderat
offentligt kontanterbjudande till aktieägarna och
teckningsoptionsinnehavarna i Cinnober att förvärva samtliga
utestående aktier och teckningsoptioner i Cinnober till ett pris om
75 kronor per aktie och 85 kronor per teckningsoption
("Erbjudandet"). Den initiala acceptperioden för Erbjudandet löpte ut
den 14 december 2018.

Idag, den 18 december 2018, offentliggjorde Nasdaq Technology att de
höjer vederlaget i Erbjudandet till 87 kronor kontant för varje aktie
och 121 kronor kontant för varje teckningsoption i Cinnober, att de
frånfaller villkoret om regulatoriska, myndighets- eller liknande
tillstånd samt att de förlänger acceptperioden till den 9 januari
2019 (det "Reviderade Erbjudandet"). För mer information om
Erbjudandet och det Reviderade Erbjudandet hänvisas till Nasdaq
Technologys pressmeddelande från den 18 december 2018, Nasdaq
Technologys pressmeddelande från den 14 september 2018 samt Nasdaq
Technologys erbjudandehandling avseende Erbjudandet, som samtliga
finns tillgängliga på www.nasdaq.com.

Invium Partners, Swedbank Robur Fonder AB, Handelsbanken Fonder AB,
MVN Asset Management, AMF Fonder AB, Humle Småbolagsfond och Coeli
Asset Management, representerande sammanlagt cirka 44,9 procent av
aktierna och rösterna i Cinnober, har ovillkorat åtagit sig att
acceptera det Reviderade Erbjudandet. Nils-Robert Persson,
styrelseordförande i Cinnober, och Peter Lenti, medgrundare och
styrelseledamot i Cinnober, som tillsammans äger 16,8 procent av
samtliga aktier och röster i Cinnober, har accepterat Erbjudandet och
åtagit sig att inte återkalla sina accepter. Till följd av detta har
varken Nils-Robert Persson och Peter Lenti deltagit i styrelsens
handläggning av frågor rörande det Reviderade Erbjudandet. Styrelsen
i Cinnober är dock beslutför även utan dessa två jäviga
styrelseledamöter, då tre av de sammanlagt fem styrelseledamöterna i
Cinnober är behöriga att delta i styrelsens överväganden och beslut
rörande det Reviderade Erbjudandet. Styrelsen har utsett Bo Mattsson
till tillförordnad ordförande avseende Styrelsens beslut i anledning
av det Reviderade Erbjudandet. Vänligen se Nasdaq Technologys
pressmeddelande från den 18 december 2018 för mer information om
nämnda åtaganden.

Lazard är exklusiv finansiell rådgivare och Hamilton Advokatbyrå är
legal rådgivare till Cinnober.

Styrelsens utvärdering av det Reviderade Erbjudandet

Styrelsen har tidigare rekommenderat aktieägarna i Cinnober att
acceptera Erbjudandet från Nasdaq Technology till ett pris om 75
kronor per aktie och 85 kronor per teckningsoption. För ytterligare
information om Styrelsens bedömning av Erbjudandet från Nasdaq
Technology och skälen för dess rekommendation, samt dess uppfattning
om den inverkan som genomförandet av Erbjudandet kan ha på Cinnober,
särskilt sysselsättningen, och dess uppfattning om Nasdaq Technologys
strategiska planer för Cinnober och de effekter som dessa kan
förväntas ha på sysselsättningen och de platser där Cinnober bedriver
sin verksamhet, hänvisas till Styrelsens uttalande från den 14
september 2018, som finns tillgängligt på
https://group.cinnober.com/.

Vid bedömningen av det Reviderade Erbjudandet har Styrelsen tagit
hänsyn till att det Reviderade Erbjudandet är tydligt förmånligare
för aktieägarna i Cinnober än Erbjudandet, som Styrelsen tidigare har
rekommenderat.

Vidare har Styrelsen vid utvärderingen av det Reviderade Erbjudandet
noterat att ett antal större aktieägare, representerande sammanlagt
cirka 44,9 procent av aktierna och rösterna i Cinnober, har
ovillkorat åtagit sig att acceptera det Reviderade Erbjudandet samt
att Nils-Robert Persson, styrelseordförande i Cinnober, och Peter
Lenti, medgrundare och styrelseledamot i Cinnober, som tillsammans
äger 16,8 procent av aktierna och rösterna i Cinnober, har accepterat
Erbjudandet och åtagit sig att inte återkalla sina accepter.

Slutligen har Styrelsen noterat att Nasdaq Technology har meddelat att
de frånfallit villkoret om regulatoriska, myndighets- eller liknande
tillstånd.

Baserat på det ovanstående rekommenderar Styrelsen enhälligt
aktieägarna och teckningsoptionsinnehavarna i Cinnober att acceptera
det Reviderade Erbjudandet.

Svensk rätt ska tillämpas på detta uttalande och uttalandet ska tolkas
i enlighet härmed. Tvist i anledning av detta uttalande ska exklusivt
avgöras av svensk domstol.

Stockholm, 18 december 2018

Cinnober Financial Technology Aktiebolag (publ)

Styrelsen

För ytterligare information vänligen kontakta:

Styrelseledamot och tillförordnade ordförande

Bo Mattsson

Telefon: +46 (0) 70 932 48 33

E-post: bo@sote.mobi

Cinnober Financial Technology Aktiebolag (publ)

Org. Nr. 556548-9654

Kungsgatan 36

111 35 Stockholm, Sverige

Om Cinnober

Cinnober utvecklar affärskritiska systemlösningar för börshandel,
riskhantering och andra finansiella tjänster. Målgruppen består
främst av internationella börser, clearinghus, banker och mäklarhus.
Bolagets leveranser baseras främst på den egenutvecklade plattformen
TRADExpressTM och möter extrema krav gällande transaktionsvolymer,
snabbhet och flexibilitet. Produktportföljen täcker alla väsentliga
behov inom den så kallade finansiella transaktionskedjan:
prisbildning, ordermatchning, marknadsdata, indexberäkningar,
clearing, riskhantering och marknadsövervakning.

Bland Cinnobers kunder finns aktörer som Asia Pacific Exchange,
Australian Securities Exchange, B3, Dubai Gold & Commodities
Exchange, Euronext, Japan Exchange Group, Johannesburg Stock
Exchange, London Metal Exchange, LME Clear och Stock Exchange of
Thailand.

Cinnober är listat på First North i Stockholm, med FNCA Sweden AB som
Certified Advisor. För ytterligare information, se www.cinnober.com

Informationen i pressmeddelandet är sådan som Cinnober är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning samt
Takeover-reglerna. Informationen lämnades, genom ovanstående
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 december 2018 kl.
10:00 CET.

[1] Cinnobers styrelseledamöter Nils-Robert Persson och Peter Lenti
har accepterat Erbjudandet och åtagit sig att inte återkalla sina
accepter. Enligt reglerna om intressekonflikter i regel II.18 i
Takeover-reglerna för vissa handelsplattformar får dessa
styrelseledamöter därmed inte delta i styrelsens handläggning av
frågor rörande det Reviderade Erbjudandet. Styrelsen i Cinnober är
dock beslutför även utan dessa två jäviga styrelseledamöter, då tre
av de sammanlagt fem styrelseledamöterna i Cinnober är behöriga att
delta i styrelsens överväganden och beslut rörande det Reviderade
Erbjudandet.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/cinnober-financial-technology-ab/r/uttalande-f...
https://mb.cision.com/Main/5529/2702946/965147.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.