Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-10-27

CINT: KÖPER LUCID FÖR 1.070 MLN USD, AVSER GÖRA EMISSION (NY)

(Tillägg: flera ställen i texten)

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Marknadsundersökningsföretaget Cint har ingått avtal om att köpa Lucid Holdings för en köpeskilling uppgående till omkring 1.070 miljoner dollar på kassa- och skuldfri basis.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Omkring 470 miljoner dollar ska betalas med nyemitterade aktier i Cint och omkring 580 miljoner dollar ska erläggas kontant. För att finansiera den kontanta delen avses en riktad nyemission på upp till cirka 510 miljoner dollar genomföras till institutionella investerare genom ett accelererat bookbuilding-förfarande. Vidare har 120 miljoner dollar säkrats i skuldfinansiering.

Lucid beskrivs som en teknikplattform som ger tillgång till respondenter för marknadsundersökningar i över 100 länder. Bolaget grundades 2010 och har sitt huvudkontor i New Orleans, USA.

Under niomånadersperioden som slutade den 30 september uppnåddes en nettoomsättning och justerad ebitda på 85 miljoner dollar respektive 7 miljoner dollar.

Cint förväntar sig att synergieffekter av transaktionen för omkring 40 miljoner euro ska vara fullt implementerade inom 24 månader från transaktionens slutförande, vilket väntas ske i slutet av innevarande år.

Efter transaktionen kommer nuvarande aktieägare i Lucid tillsammans att inneha cirka 17 procent av det totala antalet utestående aktier och röster i Cint.

Enligt proformaredovisning för årets första nio månader uppgår Cints intäkter till cirka 104 miljoner euro och ebitda till 22 miljoner euro. Utöver Lucid ingår även Gapfish i dessa siffror.

Cints totala kostnader för transaktionen beräknas uppgå till cirka 25 miljoner dollar.
Författare Direkt-SE