Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-10-27

CINT: KÖPER LUCID FÖR 1.070 MLN USD, AVSER GÖRA RIKTAD EMISSION

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Marknadsundersökningsföretaget Cint har ingått avtal om att köpa Lucid Holdings för en köpeskilling uppgående till omkring 1.070 miljoner dollar på kassa- och skuldfri basis.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Omkring 470 miljoner dollar ska betalas med nyemitterade aktier i Cint och omkring 580 miljoner dollar ska erläggas kontant. För att finansiera den kontanta delen avses en riktad nyemission på upp till cirka 510 miljoner dollar genomföras till svenska och internationella institutionella investerare genom ett accelererat bookbuilding-förfarande.

Under den niomånadersperiod som slutade den 30 september uppnådde Lucid en nettoomsättning och justerad ebitda på 85 miljoner dollar respektive 7 miljoner dollar.

Lucid beskrivs som ett "ledande" bolag på marknaden för konsumentinsikter i New Orleans i USA.

Cint förväntar sig att synergieffekter av transaktionen för omkring 40 miljoner euro ska vara fullt implementerade inom 24 månader från transaktionens slutförande.

Efter transaktionen kommer nuvarande aktieägare i Lucid tillsammans att inneha cirka 17 procent av det totala antalet utestående aktier och röster i Cint.
Författare Direkt-SE