Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-03-09

A City Media AB: Analyst Group: Aktieanalys på A City Media - 2018 förväntas vara året då bolaget verkligen växlar upp

Efter två intensiva år av strategiskt arbete och flera förvärv är ACM
välpositionerade för fortsatt kraftig tillväxt. Med en närmast
monopolistisk ställning på en växande marknad väntas Bolaget kunna
växa med bibehållen lönsamhet. Hög kapacitet, ökat försäljningsfokus
och fler förvärv bäddar för en ljus framtid. 2018 prognostiseras ACM
omsätta ca 184 MSEK, motsvarande en tillväxt om 50 %. Givet en
målmultipel om EV/EBITDA 11 på 2018 års prognos, härledd från en
relativvärdering, samt en diskonteringsränta om 10 %, erhålls ett
potentiellt värde om 180 kr per aktie.

För fullständig analys läs här:
https://analystgroup.se/analysis/acm-q4-17/

Marknaden för utomhusreklam förväntas fortsätta växa.

Medieinvesteringar i utomhusreklam på den svenska marknaden uppgick
till 1 436 MSEK 2016, en ökning om 15,6 % gentemot 2015. Anledningen
till att digital utomhusreklam är attraktivt är dess genomslagskraft
mot konsumenter. Statistik visar att rörlig (digital) utomhusreklam
uppmärksammas i högre grad än statisk reklam, samt att
storformatsreklam beskådas en längre tid.

AdCityMedia har skapat sig en stark marknadsposition.

Genom en aggressiv förvärvsstrategi har ACM ökat sin geografiska
spridning och stärkt produktportföljen. Under februari förvärvades
Prego Media AS, en snabbväxande aktör i Norge. Genom förvärv
tillkommer omsättningsbidrag och gjorda förvärv är även intressanta
ur ett strategiskt perspektiv. Med ökad geografisk spridning kan
Bolaget koordinera marknadsförings-kampanjer åt stora kunder som vill
ha en bred exponering regionalt. Således kan detta innebära att avtal
med större ordervärden uppnås och djupgående kundrelationer
etableras.

Befintligt säljbart mediautrymme uppgår till över 600 MSEK.

ACM har tredubblat sitt egna säljbara mediautrymme sedan 2015 som idag
bedöms uppgå till drygt 600 MSEK (exkl. Prego Media AS). 2017 omsatte
Bolaget ca 122 MSEK, vilket påvisar att ACM har kapacitet att
generera betydligt större omsättning. Dotterbolagen GM-gruppen och
All in Media, vilka förvärvades under 2016, har integrerats väl och
synergieffekter har setts senaste två kvartalen. ACM är en av få
aktörer som idag kan erbjuda både etablerade mediakanaler samt
försäljning på dessa.

Måste fortsätta förvärva nya kunder.

ACM är fortfarande en relativt liten aktör på en fortfarande omogen
marknaden. Inom Retail Tech är ACM möjligtvis inte den självklara
partnern i dagsläget och måste därmed arbeta hårt för att finna nya
kunder och växa sin etablerade kundbas. ACM är lönsamma, vilket
minskar den finansiella risken.

Om Analyst Group: Ett av Sveriges främsta analyshus med fokus på små
och medelstora börsbolag.

Läs mer om Analyst Group, (http://analystgroup.se/om-ag/)

Det här ett pressmeddelande från Analyst Group angående publicering av
aktieanalys på AdCityMedia. Läsare kan anta att Analyst Group har
mottagit ersättning för att framställa analysen. Uppdragsgivaren har
inte haft någon möjlighet att påverka de delar där Analyst Group har
haft åsikter om Bolaget, framtida värdering eller annat som skulle
kunna tänkas utgöra en subjektiv bedömning. De delar som Bolaget har
kunnat påverka är de delar som är rent faktamässiga och objektiva.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/a-city-media-ab/r/analyst-group--aktieanalys-p...
http://mb.cision.com/Main/16613/2469126/803369.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.