Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2013-03-12

Clas Ohlson 3 kv: Resultat e finans 241 Mkr (SIX 273) (Forts)

(Lägger till mer information)

(SIX) Clas Ohlson redovisar ett resultat efter finansiella
poster på 241 miljoner kronor (305) för det brutna
räkenskapsårets tredje kvartal 2012/2013, november - januari.

Väntat var ett resultat efter finansiella poster på 273
miljoner kronor, enligt SIX Estimates enkätundersökning med sju
deltagande analytiker. Resultatet blev därmed 12 procent sämre
än väntat.

Rörelseresultatet blev 247 miljoner kronor (307). Väntat
rörelseresultat var 275 miljoner kronor.

Nettoresultatet uppgick till 204 miljoner kronor (220) eller
3,22 kronor per aktie (3,46). Väntat nettoresultat var 230
miljoner kronor.

Den sänkta bolagsskatten innebär att uppskjutna skatteskulder
minskar med cirka 31 miljoner kronor, vilket har givit en
positiv engångseffekt på nettoresultatet i det tredje kvartalet
med samma belopp, vilket var medräknat i estimaten.

Bolagets bruttomarginal uppgick till 41,2 procent (42,4).
Analytikernas snittprognos för bruttomarginalen låg på 41,7
procent.

Omsättningen steg till 2.169 miljoner kronor (2.048)
vilket har redovisats tidigare. Det innebär en ökning om 5,9
procent mätt i svenska kronor. Försäljningen i jämförbara
butiker minskade med 2 procent, att jämföra med det av
analytikerna väntade -2,7 procent.

Arvid Raa
SIX News

Författare direkt.