Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-06-08

Clas Ohlson: Clas Ohlson bokslutskommuniké 2016/17

Fjärde kvartalet

· Försäljningen ökade med 5 % till 1 575 Mkr (1 504), 2 % i lokala
valutor

· Rörelseresultatet uppgick till 17 Mkr (-126 Mkr, -19 Mkr exklusive
poster av engångskaraktär*)

· Resultat efter skatt uppgick till 20 Mkr (-107 Mkr, -17 Mkr
exklusive poster av engångskaraktär*)

· Vinst per aktie uppgick till 0,31 kr (-1,70 kr, -0,27 kr exklusive
poster av engångskaraktär*)

· Butiksbeståndet utökades med 3 butiker (netto)
Verksamhetsåret

· Försäljningen ökade med 5 % till 7 990 Mkr (7 602), 4 % i lokala
valutor

· Rörelseresultatet uppgick till 610 Mkr (506 Mkr, 613 Mkr exklusive
poster av engångskaraktär*)

· Vinst efter skatt uppgick till 479 Mkr (379 Mkr, 469 Mkr exklusive
poster av engångskaraktär*)

· Vinst per aktie uppgick till 7,59 kr (6,00 kr, 7,42 kr exklusive
poster av engångskaraktär*)

· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 699 Mkr
(705)

· Utdelningen föreslås till 6,25 kr per aktie (5,75)
Händelser efter rapportperiodens slut

· Försäljningen i maj ökade med 5 % till 566 Mkr (540), ökade med 3
% i lokala valutor

· Styrelsebeslut har fattats om att utnyttja stämmans bemyndigande
att återköpa aktier för att säkra LTI 2017

* Under föregående års första kvartal är 10,5 Mkr hänförligt till
stängningskostnader för en butik i Storbritannien. Under föregående
räkenskapsår (fjärde kvartalet) påverkades resultatet av en
engångskostnad om 107,0 Mkr avseende omstrukturering av butiksnätet i
Storbritannien samt tillkommande skatt avseende ej avdragsgilla
kostnader på 7,1 Mkr

Räkenskapsåret 2016/17 utgörs av perioden 1 maj 2016 till 30 april
2017.

Kommentar från VD
En stabil vår med många spännande nyheter i erbjudandet

Vi stänger fjärde kvartalet med en försäljning om 1 575 miljoner
kronor, en ökning om

5 procent jämfört med föregående år. Därmed avslutar vi
verksamhetsåret på nya rekordnivåer med en årsförsäljning om nära 8
miljarder kronor.

Clas Ohlson ökar försäljningen i kvartalet med 5 procent till 1 575
miljoner kronor och resultatet till 17 miljoner kronor. Med det
stänger vi vårt helår med ett resultat om 610 miljoner kronor, ett
bra resultat vi kan vara riktigt nöjda med givet de valutautmaningar
vi haft under året. Idag redovisar vi också månadsförsäljningen i maj
som uppgår till 566 miljoner kronor, vilket är en ökning om 5 procent
jämfört med maj ifjol.

Ett utvecklat kunderbjudande
Vi har under kvartalet introducerat flera spännande nyheter i vårt
kunderbjudande där kollektionen av arbetskläder, Workwear by Clas
Ohlson, är vårens stora lansering. Den fortsatta satsningen
solcellssortimentet har också gett resultat och vi kan med glädje
konstatera att våra kunder idag i allt större utsträckning föredrar
detta mer miljövänliga alternativ. Under våren har vi också tagit
steg för att ge kunderna en ännu bredare service genom fortsatt
utveckling av nya tjänster till kunderbjudandet såsom uthyrning av
verktyg och installationstjänster.

Vi fortsätter att växa
Under våren har vi öppnat ytterligare butiker i det nya formatet Clas
Ohlson Compact Store och därmed invigt Norges och Finlands första. Vi
ser fram emot att följa utvecklingen där vi på en betydligt mindre
butiksyta och med ökad tillgänglighet, kan erbjuda våra kunder massor
av smarta produkter och praktiska lösningar, som alltid hos Clas
Ohlson. Vi har också tagit steg i vår plan för omstrukturering av det
brittiska butiksnätverket och stängt ytterligare två butiker,
samtidigt som vi fortsätter stärka vår position i Hamburg.

Nya steg i vårt hållbarhetsarbete
Vi jobbar fokuserat och integrerat med hållbarheten under parollen
Härifrån till Hållbarheten och har under verksamhetsåret överträffat
ett antal av våra hållbarhetsmål. Vi har satt nya och än mer
ambitiösa mål och ska öka andelen produkter för en mer hållbar
livsstil till 25 procent av försäljningen år 2020.

Vi går nu in i ett nytt verksamhetsår. Den 1 augusti tar vår nya vd
och koncernchef Lotta Lyrå över rodret och jag hälsar henne hjärtligt
välkommen till oss på Clas Ohlson.

Peter Jelkeby, tillförordnad vd och koncernchef Clas Ohlson AB

Analytiker- och medieträff

Kvartalsrapporten presenteras torsdagen den 8 juni klockan 08:30 via
telefonkonferens eller audiosändning. Presentationen kan också följas
via hemsidan om.clasohlson.com.

För mer information, vänligen kontakta:
Sara Kraft Westrell, Informations- och IR-direktör, telefon 0247-649
13

Detta är sådan information som Clas Ohlson AB (publ) är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om
värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 juni 2017 klockan
07:00.

Clas Ohlson grundades 1918 som en postorderfirma i Insjön, Dalarna.
Idag erbjuder företaget produkter och tjänster för vardagens
praktiska små problem i sex länder via över 200 butiker och e-handel.
Clas Ohlson har ett brett sortiment av prisvärda produkter inom fem
produktområden: Bygg, El, Multimedia, Hem och Fritid. Företaget är
noterat på Nasdaq Stockholm, har en omsättning om cirka 8 miljarder
kronor och drygt 4 700 anställda. Besök Clas Ohlson på
www.clasohlson.com.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/clas-ohlson/r/clas-ohlson-bokslutskommunike-20...
http://mb.cision.com/Main/1116/2283713/685287.pdf
http://mb.cision.com/Public/1116/2283713/a25070a975dd6d6c.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.