Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-06-08

Clas Ohlson: Clas Ohlson bokslutskommuniké 2017/18

Fjärde kvartalet - 1 februari till 30 april 2018

· Försäljningen ökade med 7 % till 1 683 Mkr (1 575), en ökning om 6
% i lokala valutor

· Rörelseresultatet uppgick till -106 Mkr (17), påverkat av
engångskostnader och periodisering av kostnader förknippade med
strategiimplementeringen om totalt 45 Mkr

· Resultat efter skatt uppgick till -86 Mkr (20)
· Vinst per aktie uppgick till -1,36 kr (0,31)
· Butiksbeståndet utökades med 5 butiker netto
Verksamhetsåret - 1 maj 2017 till 30 april 2018

· Försäljningen ökade med 3 % till 8 211 Mkr (7 990), en ökning om 3
% i lokala valutor

· Rörelseresultatet uppgick till 468 Mkr (610), påverkat av
engångskostnader och periodisering av kostnader förknippade med
strategiimplementeringen om totalt 70 Mkr

· Vinst efter skatt uppgick till 358 Mkr (479)
· Vinst per aktie uppgick till 5,66 kr (7,59)
· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 373 Mkr
(699)

· Utdelningen föreslås till 6,25 kr per aktie (6,25)
Händelser efter rapportperiodens slut

· Försäljningen i maj ökade med 7 % till 604 Mkr (566), en ökning om
4 % i lokala valutor

· Ny strategi och finansiella mål presenterades den 3 maj
Räkenskapsåret 2017/18 utgörs av perioden 1 maj 2017 till 30 april
2018.

Kommentar från VD
Ny strategi för hållbar tillväxt i en ny tid

I det fjärde kvartalet har vi påbörjat implementeringen av vår nya
strategi som är nödvändig för långsiktig framtida tillväxt för Clas
Ohlson. Under perioden har vi investerat i att utveckla vår kundbas
för tillväxt och påverkats negativt av valutor. Fjärde kvartalets
försäljning uppgick till 1 683 miljoner kronor vilket är en ökning om
7 procent jämfört med föregående år.

Detaljhandeln befinner sig i en omställning och viljan och förmågan
att testa nya lösningar för att möta kundernas behov och nya sätt att
handla är betydelsefull. Dessutom kräver dagens
marknadsförutsättningar nya grepp för att säkra lönsamhet också
framåt. Clas Ohlsons nya strategi tar sikte på precis detta, och tar
sitt avstamp i vårt starka varumärke och den breda kundbas som vi
byggt upp genom åren.

Vi har i det fjärde kvartalet påbörjat strategiomläggningen, där vi
använder vår finansiella styrka och vårt underliggande resultat för
att investera för framtiden. Försäljningen ökar med 7 procent i
kvartalet, vilket motsvarar en försäljningsökning i lokal valuta om 6
procent. Försäljningen i jämförbara enheter och lokal valuta ökar med
3 procent. Försäljningen online ökar med 48 procent, om än från låga
nivåer.

Under kvartalet har svenska kronan försvagats, vilket får betydande
negativ påverkan på resultatet för det fjärde kvartalet, som
försäljningsmässigt är Clas Ohlsons minsta. Vi har under perioden
också gjort omfattande kommersiella satsningar, framförallt för att
stärka prispositionen mot konsument, men också investeringar i
marknadsföring. Detta har påverkat resultatet negativt under
kvartalet jämfört med föregående år, men kommer att stärka Clas
Ohlsons konkurrenskraft på lång sikt.

Vi har också haft engångskostnader i kvartalet om totalt 45 miljoner
kronor bland annat kopplat till framtagande och lansering av den nya
strategin, samt implementeringen av ett antal initiativ i enlighet
med denna. Engångskostnader kopplade till den nu genomförda
implementeringen av IT-plattformen sCORE samt kostnader för att
fullfölja butiksstängningsprogrammet i Storbritannien är också del av
engångskostnaderna.

Samtliga dessa satsningar påverkar resultatet negativt och vi
redovisar i fjärde kvartalet ett rörelseresultat som uppgår till -106
miljoner kronor.

I dag redovisas också försäljningen i maj som ökar med 7 procent till
604 miljoner kronor. Försäljningen online ökar med 24 procent i maj.

Ett kvartal med hög aktivitet och mycket energi

Under kvartalet har vi uppmärksammat Clas Ohlsons 100 års jubileum,
inte minst med riktigt attraktiva kunderbjudanden och överraskningar
i såväl butikerna som i vår e-handelskanal. Vi har också öppnat
ytterligare 5 butiker under kvartalet. En milstolpe för företaget är
också att vi den 27 mars kunde ta emot vår allra första kundorder via
MatHem.se. Efter ett framgångsrikt pilotförfarande under april och
maj görs nu en fullskalig lansering i början på juni vilken omfattar
cirka 700 artiklar med leveranser från MatHems centrallager i
Stockholm, Malmö och Göteborg.

Den 3 maj presenterades Clas Ohlsons nya strategi "100 år till" och
nya finansiella mål på en kapitalmarknadsdag i Stockholm. Strategin
ska utveckla bolaget för långsiktig lönsam tillväxt. En av de
centrala delarna i strategin är ökade satsningar på verksamheten
online för att nå en snabb tillväxt och dubbla online-försäljningen
vartannat år, parallellt med att en ökad flexibilitet i
butiksnätverket eftersträvas. Andra centrala delar i strategin är att
utveckla ett mer fokuserat produkterbjudande med inriktning på
hemmet, erbjuda kompletterande tjänster och sist, men inte minst, att
förenkla och strömlinjeforma verksamheten för att sänka kostnader.

Som ett led i utvecklingen av ett än mer tillgängligt och relevant
erbjudande har vi under kvartalet bland annat inlett utvecklingen av
tjänsten Clas Fixare, som lanseras under hösten. Vi har också inlett
initiativ för att i en första fas kunna erbjuda transport hem till
kundernas dörr, samma eller nästa dag, i storstadsregionerna i våra
marknader, med start inför julhandeln 2018. Detta för att ytterligare
öka tillgängligheten och bekvämligheten i vårt erbjudande.

Som ett led i utvecklingen av en än mer effektiv verksamhet har vi
under kvartalet börjat använda "big data"-baserade metoder och
verktyg för att bland annat optimera våra kommersiella processer och
kampanjer.

Fokus på Clas Ohlsons långsiktiga värdeskapande - minst 100 år till

Det fjärde kvartalet 2017/18 är början på något nytt. Det är första
kvartalet i vår omställning i enlighet med nya strategin. Vi avser
att hålla minst samma transformationstakt och kommer att fortsätta
våra kommersiella satsningar för att stärka vårt kunderbjudande under
de närmaste kvartalen. I en period av omställning för hela
detaljhandeln, justerar vi också kursen för Clas Ohlson. Det innebär
investeringar på kort sikt, och skapar förutsättningar för långsiktig
konkurrenskraft och lönsam tillväxt.

Lotta Lyrå, vd och koncernchef Clas Ohlson AB

Analytiker- och medieträff

Kvartalsrapporten presenteras den 8 juni klockan 08:30 via
telefonkonferens eller audiosändning. Presentationen kan också följas
via about.clasohlson.com/q4.

För mer information, vänligen kontakta:
Sara Kraft Westrell, Informations- och IR-direktör, telefon 0247-649
13

Detta är sådan information som Clas Ohlson AB (publ) är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om
värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 juni 2018 klockan
07:00.

Clas Ohlson grundades 1918 som en postorderfirma i Insjön, Dalarna.
När vi i år firar 100 år som företag gör vi det med kunder på fem
marknader, med drygt 4 800 medarbetare och med en omsättning om cirka
8 miljarder kronor. Vår aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. Mycket
har hänt sedan starten, men en sak har varit densamma genom alla år:
att vi varje dag vill hjälpa och inspirera människor att förbättra
sin vardag genom att erbjuda smarta, enkla, praktiska lösningar till
attraktiva priser. Läs mer om vår historia på clasohlson100.com
(http://www.clasohlson100.com/) eller om var vi står idag på
about.clasohlson.com.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/clas-ohlson/r/clas-ohlson-bokslutskommunike-20...
http://mb.cision.com/Main/1116/2542888/856128.pdf
http://mb.cision.com/Public/1116/2542888/926aef5bca841712.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.