Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-03-11

Clas Ohlson: Clas Ohlsons niomånadersrapport 2019/20

Förbättrad lönsamhet

Tredje kvartalet - 1 november 2019 till 31 januari 2020

· Försäljningen i Norden ökade med 2% till 2 883 Mkr (2 823), en
organisk tillväxt om 2% och den totala försäljningen liksom organisk
tillväxt var oförändrad till 2 905 Mkr (2 915)

· Försäljningen online ökade med 19% till 177 Mkr (148)
· Rörelseresultatet, inklusive kostnader av engångskaraktär och
kostnader kopplade till handlingsprogrammet CO100+, uppgick till 378
Mkr (105). Exklusive effekten av IFRS 16 uppgick rörelseresultatet
till 355 Mkr

· Underliggande rörelseresultat uppgick till 368 Mkr (363) (exkl
IFRS 16)

· Rörelsemarginalen uppgick till 13,0% (3,6)
· Nettoskuld/EBITDA exklusive effekten av IFRS 16 (12 mån) uppgick
till -0,3 ggr (0,5)

· Resultat efter skatt uppgick till 283 Mkr (79)
· Vinst per aktie uppgick till 4,47 kr (1,24)
Nio månader - 1 maj 2019 till 31 januari 2020

· Försäljningen i Norden ökade med 4% till 7 040 Mkr (6 801), en
organisk tillväxt om 3% och den totala försäljningen ökade med 1%
till 7 115 Mkr (7 030), en organisk tillväxt om 1%

· Rörelseresultat, inklusive kostnader av engångskaraktär och
kostnader kopplade till handlingsprogrammet CO100+, uppgick till 590
Mkr (171). Exklusive effekten av IFRS 16 uppgick rörelseresultatet
till 515 Mkr

· Underliggande rörelseresultat uppgick till 612 Mkr (549) (exkl
IFRS 16)

· Rörelsemarginalen uppgick till 8,3% (2,4)
· Resultat efter skatt uppgick till 422 Mkr (133)
· Vinst per aktie uppgick till 6,68 kr (2,11)
Händelser efter rapportperioden

· Försäljningen i Norden ökade i februari med 8% till 566 Mkr (527),
en organisk tillväxt om 9% och den totala försäljningen ökade med 5%
till 570 Mkr (545), en organisk tillväxt om 6%

· Försäljningen online i februari ökade med 16% till 31 Mkr (27)
· Följdinvestering om 27 MSEK i MatHem
Vd Lotta Lyrå kommenterar kvartalet:

Tillväxt i Norden både i butik och online

När vi summerar Clas Ohlsons viktigaste kvartal, där julhandeln ingår,
kan vi konstatera att vår försäljning i Norden ökade organiskt med 2
procent på våra hemmamarknader Sverige, Norge och Finland, trots
färre butiker och ett utmanande marknadsklimat. Tillväxten online var
fortsatt god.

Att Black Friday var vår enskilt bästa försäljningsdag någonsin visar
hur julhandeln förändras. Många av våra kunder väljer att göra sina
större inköp tidigt i julhandeln i samband med Black Week, både i
butik och online. Vi lyckades möta kundernas efterfrågan med
relevanta erbjudanden under hela julhandelsperioden, vilket
tillsammans med en god lagerstyrning också bidrog till att vårt
lagervärde minskade.

Vår bruttomarginal för kvartalet påverkades fortsatt av en starkare
USD. Bruttomarginalen var 40,1 procent att jämföra med 40,4 procent
föregående år, vilket är i linje med utvecklingen tidigare kvartal.

Minskade kostnader och förbättrad lönsamhet

Vårt systematiska och målmedvetna arbete med att minska kostnaderna
ger resultat. Förutom att det har en positiv påverkan på marginalen
här och nu skapar det förutsättningar för lönsam tillväxt över tid.
Vi har inom ramen för handlingsprogrammet CO100+ framför allt
fortsatt jobbat med våra inköpskostnader, en mer effektiv logistik
samt en mer produktiv organisation. De flesta aktiviteterna är nu
genomförda och sammantaget innebär detta att vi tagit ytterligare
steg mot målsättningen att nå en rörelsemarginal på 4-6 procent under
innevarande år. Ett kvartal återstår av programmet och vi kommer i
samband med att vi stänger verksamhetsåret redovisa uppnådda
effekter.

Under kvartalet uppgick det underliggande rörelseresultatet till 368
Mkr jämfört med 363 Mkr föregående år och för nio månader
förbättrades det till 612 Mkr jämfört med 549 Mkr.

Beredskap inför corona- och makrokonsekvenser

Vi är på olika sätt exponerade för några av de effekter som
coronaviruset kan medföra. Förutom att vi vidtagit vissa
försiktighetsåtgärder av omtanke om våra medarbetare, är vår
bedömning att rådande läge inte kommer att ha någon väsentlig
resultatpåverkan. Vi är naturligtvis ödmjuka inför den ovisshet som
råder framåt. Vår bedömning är att den framtida utvecklingen påverkas
av återhämtningen i leverantörskedjorna i Kina samt ytterligare
virusspridning i Norden, som kan påverka kundbeteendet. Därtill
skulle en svagare makroekonomi sannolikt dämpa konsumtionen på sikt.

Allt detta sammantaget kan komma att påverka vårt resultat, vilket vi
återkommer till under kommande kvartal. Vi bevakar detta noggrant och
utvärderar löpande olika scenarier för att kunna hantera konsekvenser
som kan uppstå avseende produktion, inköp och leveranser samt ett
förändrat kundbeteende.

Synergier mellan våra kanaler och erbjudanden

Att ge kunden ökad tillgänglighet till Clas Ohlsons erbjudande är en
central del av vår strategi. Vi fortsätter därför att utveckla
kombinationen av butiker i bra lägen, smarta tjänster, en e-handel på
flera olika plattformar och många leveransalternativ. Samarbetena med
MatHem i Sverige och Kolonial i Norge är viktiga delar i detta och
som vi utvecklar kontinuerligt genom att utöka och skräddarsy vårt
sortiment utifrån säsong och kundbehov samt genom gemensamma
marknadsaktiviteter.

Vi tror också mycket på vårt tjänsteerbjudande, där ett viktigt steg
är att expandera vår hemmafixartjänst Clas Fixare. I februari
inleddes utrullningen av tjänsten för att under året täcka Sveriges
fyra största städer.

Att erbjuda konsumenten Clas Ohlson i olika kanaler som på olika sätt
knyter an till hemmet tror vi är nyckeln för tillväxt framåt och
synergierna mellan kanalerna blir allt tydligare. Vi jobbar nu vidare
med att utveckla såväl produkterbjudande som serviceerbjudande och
koppla dem närmare varandra. Allt i syfte att skapa ett ännu mer
hållbart erbjudande med tydligt mervärde för kunden.

Långsiktigt lönsam tillväxt

Resultaten av handlingsprogrammet CO100+, vårt starka varumärke i
Norden och en solid finansiell ställning ger oss en stärkt plattform
för långsiktig lönsam tillväxt.

Vi kommer att fortsätta vara framåtlutade och ta varje chans till
förbättring av verksamheten för att parera utmaningar, bli
effektivare och tillvarata nya affärsmöjligheter. Så skapar vi ett
hållbart och lönsamt Clas Ohlson som levererar aktieägarvärde såväl i
år som i framtiden.

Webbsänd telefonkonferens idag kl. 09.00

En webbsänd telefonkonferens hålls idag kl. 09.00 där vd och
koncernchef Lotta Lyrå tillsammans med CFO Pär Christiansen
presenterar rapporten samt svarar på frågor. Webbsändningen nås genom
följande länk: https://about.clasohlson.com/webbsandning-201920-q3

För att delta i telefonkonferensen och kunna ställa frågor muntligen,
vänligen ring in på något av följande nummer några minuter innan
konferensen börjar:

+46850558356 (Sverige), UK: +443333009030 (Storbritannien),
+18335268397 (USA)

För mer information, vänligen kontakta:

Carolina Strömlid, IR-chef, +46 70 880 71 73,
carolina.stromlid@clasohlson.se

Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som Clas Ohlson AB
(publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 mars
2020 klockan 07:00.

Clas Ohlson grundades 1918 som en postorderfirma i Insjön, Dalarna.
Idag är vi ett detaljhandelsbolag med kunder på fem marknader, cirka
5 000 medarbetare och en omsättning om cirka 8,8 miljarder kronor.
Vår aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. Mycket har hänt sedan
starten, men en sak har varit densamma genom alla år: att vi varje
dag vill hjälpa och inspirera människor att förbättra sin vardag
genom att erbjuda smarta, enkla, praktiska lösningar till attraktiva
priser. Läs mer om oss och hur vi brinner för att förenkla livet i
varje hem på about.clasohlson.com
(https://about.clasohlson.com/sv/)/se.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/clas-ohlson/r/clas-ohlsons-niomanadersrapport...
https://mb.cision.com/Main/1116/3056742/1209144.pdf
https://mb.cision.com/Public/1116/3056742/8ccee322cee0fe32.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.