Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-10-25

Clavister: Clavister ökar intäkterna med 52% och bruttovinsten med 81% jämfört med föregående år

Delårsrapporten för Q3 2017 uppvisar betydande förbättringar inom
olika delar av verksamheten. Affärer med viktiga strategiska kunder
har erhållits under kvartalet, bland andra med en av världens största
mobiloperatörer.

Clavister (Nasdaq: CLAV), en ledande leverantör av högpresterande
nätverkssäkerhet, har publicerat sin senaste delårsrapport och
rapporterar förbättringar av flertalet finansiella nyckeltal,
inklusive intäkter (+52%), bruttomarginal (+12 procentenheter) och
bruttoresultat (+81%) jämfört med motsvarande kvartal föregående år.

Tillväxten på viktiga geografiska marknader inom Enterprise-segmentet
var stark under kvartalet; Norden (+74%), EMEA exklusive Norden
(+53%) samt Asien (+41%).

Clavister har sedan utgången av andra kvartalet erhållit ett flertal
strategiska affärer inom telekom-segmentet, varav två med globala
mobiloperatörer med verksamhet i flera länder. Enbart dessa två
affärers storlek över fem år uppskattas av Clavister till 20-40 MSEK
vardera. Clavister erhöll också en mindre, men strategiskt viktig
order från en marknadsledande global datacenterleverantör.

Tredje kvartalet 2017

· Intäkterna uppgick till 23,9 (15,7) MSEK, en ökning med 52%
jämfört med tredje kvartalet 2016.

· Bruttoresultatet uppgick till 17,3 (9,6) MSEK, en ökning med 81%
jämfört med föregående år.

· Bruttomarginalen uppgick till 73 (61)%.

· Resultatet efter finansiella poster uppgick till -18,6 (-10,0)
MSEK. Justerat för jämförelsestörande poster om 8,1 MSEK och
extraordinära finansiella kostnader i samband med finansiering
Q3(2017) var resultatet -17,0 MSEK jämfört med -18,1 MSEK under
motsvarande period föregående år.

· Likvida medel vid kvartalets slut uppgick till 31,3 (15,6) MSEK.
Därutöver tillkommer egna aktier med ett värde vid kvartalets utgång
om 7,8 MSEK, vilket tillsammans med likvida medel summerar till 39,1
MSEK.

Resultat per aktie uppgick till -0,63 (-0,52) SEK.

För mer information om den här pressreleasen kontaktas:
John Vestberg, President and CEO
john.vestberg@clavister.com

Denna information är sådan information som Clavister AB är skyldigt
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den Oktober 25th, 2017 kl. 08.00 CET.

Om Clavister

Clavister är en ledande leverantör av informationssäkerhetslösningar
för fasta, mobila och virtuella nätverk. Clavister erbjuder små och
medelstora företag, telekomoperatörer och leverantörer av
"Cloud"-lösningar, marknadsledande säkerhetslösningar mot dagens
säkerhetshot. Aktien Clavister Holding AB, är noterad på NASDAQ First
North under kortnamnet CLAV och har 5,970 aktieägare. Remium Nordic
AB är bolagets Certified Advisor.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/clavister/r/clavister-okar-intakterna-med-52--...
http://mb.cision.com/Main/9441/2374851/741136.pdf
http://mb.cision.com/Public/9441/2374851/a062c8d8dc284a41.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.