Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-10-28

CLAVISTER: EBITDA MINSKADE 3 KV, ÅTERKOMMANDE INTÄKTER +24%(NY)

(Justerar rubrik och lägger till i text från och med femte stycket)

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Clavister ger preliminära siffror för det tredje kvartalet, med anledning av förvärvet av AI-cybersäkerhetsbolaget Omen Technologies.

Orderingången uppgick till 26,5 miljoner kronor (35,1), nettoomsättningen uppgick till 33,1 miljoner kronor (39,4) och återkommande intäkter blev 21,0 miljoner kronor (16,9).

Ebitda-resultatet uppgick till 2,6 miljoner kronor (9,1) och likvida medel vid periodens slut låg på 75,1 miljoner kronor (31,5).

Ovanstående siffror är alltså preliminära och den fullständiga kvartalsrapporten släpps den 11 november.

"Vi fortsätter att växa våra återkommande intäkter, vilka ökade med 24 procent i det tredje kvartalet jämfört med samma period föregående år. För perioden januari till september växte de återkommande intäkterna med 20 procent. Detta är i linje med vårt strategiska mål att övergå till en affärsmodell baserad på återkommande intäkter", skriver vd John Vestberg som också uppger att bruttomarginalen under tredje kvartalet blev 89 procent.

Vad gäller resultatutvecklingen framhåller vd att det tredje kvartalet föregående år innehöll omfattande affärer med intäkter av engångskaraktär, vilka hade positiva engångseffekter på ebitda.

"Under det tredje kvartalet innevarande år fanns inga större affärer av engångskaraktär, vilket innebär att den underliggande affären utvecklas positivt och i enlighet med strategin att nå mer stabila och förutsägbara återkommande intäkter", skriver vd.
Författare Direkt-SE