Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-08-15

Clavister: Ökad efterfrågan på Clavisters virtuella lösningar

Clavister (Nasdaq: CLAV) rapporterar idag i dess Q2 2017 rapport
starkt kommersiellt intresse för dess virtuella säkerhetslösning, med
ett antal ordrar under rapport-perioden. En mindre ny order för
virtuell säkerhet har erhållits från en marknadsledande, global,
datacenter-aktör - en viktig milstolpe för Clavister, då den påvisar
att lösningen är relevant även för det starkt växande
datacenter-segmentet.

Clavister har fått ett uppdrag av Nokia att utveckla stöd för
integration med Nuage Networks SDN/NFV-orkestreringsprodukt.
Integrationen har blivit certifierad och möjliggör en sömlös
hantering av lösningen i ett storskaligt virtualiserat
telekomnätverk.

Den kommersiella relationen med Canon IT Solutions är stark, och den
uppskattade försäljningsutvecklingen för den japanska marknaden
kvarstår oförändrad. En order på ca 1,6 MSEK erhölls i juni.
Ytterligare ordrar förväntas under andra halvan av 2017.

Clavisters styrelse har som tidigare annonserats utsett John Vestberg
som VD. Björn Norrbom, bolagsstämmovald ordförande, har av personliga
skäl valt att begära ett entledigande från sin roll som
styrelseledamot och Styrelseordförande i Clavister Holding AB.
Styrelsen har utsett Viktor Kovács som styrelseordförande fram till
nästa ordinarie bolagsstämma.

Clavister har erhållit indikativa avtalsvillkor från ett antal
finansiärer, vilka samtliga har kapacitet att förse bolaget med
större volymer av tillväxtkapital, med ett större inslag av
skuldfinansiering.

Kvartalet i korthet

· Intäkterna uppgick till 21,4 (17,4) MSEK, en ökning med 23%
jämfört med andra kvartalet 2016

· Bruttoresultatet uppgick till 17,0 (10,9) MSEK, en ökning med 56%
· Bruttomarginalen uppgick till 80 (63)%
· Periodens resultat efter skatt uppgick till -19,2 (-22,9) MSEK
· Resultat per aktie uppgick till -0,84 (-1,19) SEK
· Likvida medel uppgick vid kvartalets slut till 29,6 (17,6) MSEK.
Därutöver tillkommer egna aktier med ett värde vid kvartalets utgång
om 8,2 MSEK, vilket tillsammans med likvida medel ger en summa om
37,8 MSEK

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets
revisor.

Rapporten kan hämtas i sin helhet här
(https://www.clavister.com/investor-relations/#reports)

Rapporten kommer att presenteras via webcast kl 09.00 CET - detaljer
för denna finns tillgänglig via hyperlänk
(https://www.financialhearings.com/event/10331) under på bolagets
hemsida.

För mer information om den här pressreleasen kontaktas:
John Vestberg, President and CEO
john.vestberg@clavister.com

Denna information är sådan information som Clavister Holding AB är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning
och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15
augusti 2017 kl. 08.45

Om Clavister

Clavister är en ledande leverantör av informationssäkerhetslösningar
för fasta, mobila och virtuella nätverk. Clavister erbjuder små och
medelstora företag, telekomoperatörer och leverantörer av
"Cloud"-lösningar, marknadsledande säkerhetslösningar mot dagens
säkerhetshot. Aktien Clavister Holding AB, är noterad på NASDAQ First
North under kortnamnet CLAV och har 5,802 aktieägare. Remium Nordic
AB är bolagets Certified Advisor.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/clavister/r/okad-efterfragan-pa-clavisters-vir...
http://mb.cision.com/Main/9441/2326074/709568.pdf
http://mb.cision.com/Public/9441/2326074/99b778617a93d14b.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.