Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-13

Clean Motion AB: Clean Motion AB Delårsredogörelse januari-september 2019

Elfordonstillverkaren Clean Motion AB

presenterar sin delårsredogörelse för första kvartalet 2019. Bolaget
redovisar en försäljning på 1 736 (3 566) TSEK och ett rörelseresultat på
-3 878 (-5 890) TSEK. För tredje kvartalet enskilt redovisas en kraftigt
minskad förlust med resultat på -1 020 (-2 507) TSEK. Bolaget har
fortfarande inte säkrat likviditet för den kommande tremånadersperioden men
arbetar fortsatt för att nå ett positivt kassaflöde.

Göran Folkesson, VD fokuserar på det ekonomiska läget i bolaget i sin
kommentar;
?Vi jobbar hårt på alla håll för att vända på vårt negativa kassaflöde och
resultat. Redan tredje kvartalet visar markant förbättring och många
åtgärder får inte effekt förrän under fjärde kvartalet.
Försäljningen av fordon har gått trögt, inte minst beroende på
kapitalbegränsningar hos våra kunder men vi har en betydligt förbättrad
affär marginalmässigt. Vi försöker fortsatt förbättra denna men det är
ingen hemlighet att det krävs betydligt större volymer för att kunna göra
en väsentlig förbättring.
Vi jobbar hårt för att komma igång med tjänsteverksamheten i e-Mobility
Labs och har flera offerter ute varav vi räknar med att komma till aktiva
uppdrag innan månaden är slut.
På finansieringssidan har vi vidtagit flera åtgärder. Vi har fått
amorteringsfrihet under 6 månader från vårt lån hos ALMI vilket minskar vår
belastning med drygt 100 TSEK per månad. Jag själv avstod från lön i
oktober vilket också minskar vår belastning. Vi har en långdragen process
med energimyndigheten där vi ansökt om eftergift för våra två villkorslån.
Vi räknar med att få ett slutligt besked inom en månad. Detta skulle
innebära en väsentligt förbättrad balansräkning vilket tillsammans med de
kraftfulla åtgärderna i den övriga verksamheten förbättrar möjligheterna
till finansiering för verksamheten. För att lösa kortsiktigt finansiellt
behov har dessutom Virtual Engineering och Hans Folkesson AB åtagit sig lån
på 650 TSEK.?

Arbetet med att hitta investerare för den indiska verksamheten går vidare
med bra möjligheter men beskrivs som långsamt.

Göran kommenterar också Bzzt;
?Bzzt, vår kund i Stockholm, hade under kvartalet negativa nyheter i form
av otillräcklig kassa. Man har jobbat hårt med att förbättra lönsamheten i
verksamheten genom att bredda erbjudandet med paketutkörning samt ett ?Bzzt
for Business?. Just nu är man mitt i en investeringsrunda som kommer
möjliggöra både långsiktighet och expansion av verksamheten.?

Avslutningsvis säger Göran under rubriken Ljus i Tunneln;
?Vi kan i dagsläget fortfarande inte säga att vi har säkrat tre månaders
likviditet men som jag nämnt ovan har vi en tydlig förbättring. Även om
mycket arbete återstår och en hel del pusselbitar behöver falla på plats
finns det en positiv känsla för framtiden.?

Delårsredogörelsen i sin helhet bifogas.

Länk till Bolagets finansiella rapporter:
www.cleanmotion.se/ir/finansiella-rapporter/

Lerum, 2019-11-13

För mer information, vänligen kontakta:
Göran Folkesson
VD, Clean Motion AB
Tel: +46 735 320 273
Email: goran@cleanmotion.se

Denna information är sådan information som Clean Motion AB är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning MAR. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande
2019-11-13 kl. 19:00 CET.

Om Clean Motion AB
Clean Motion AB är ett svenskt bolag som tillverkar och säljer elfordon.
Bolagets vision är att utveckla verkligt hållbara produkter som den stora
massan av världens befolkning har råd att använda. Bolagets elfordon, Zbee,
är lätt, har en hög effektivitet och således en mycket god driftsekonomi.
Clean Motion förser marknaden med säkra och energieffektiva fordon för en
hållbar stadstrafikmiljö.

Clean Motion AB är listat på First North Growth Market vid Nasdaq
Stockholm. Certified Adviser är G&W Fondkommission, e-post:
ca@gwkapital.se, telefon: 08- 503 000 50.

För ytterligare information, vänligen besök: www.cleanmotion.se

.

Bilaga

* Interim Report Clean Motion 2019 January-September

Författare Hugin Nyheter

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.