Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-09-01

Clean Motion AB: Clean Motion AB Finansieringsplan 2017-2020

Elfordonstillverkaren
Clean Motion ABpresenterar sin plan för fortsatt expansion de kommande 3 åren.
Bolaget räknar
med att bygga upp industriell kapacitet för 10 000 fordon per år och ta in
c:a 170 MSEK i expansionskapital under perioden genom en kombination av
emissioner i moderbolag och dotterbolag.

Clean Motion AB ser ett starkt intresse från stora delar av världen men Indien
med sina starkt förorenade storstäder och stora politiska fokus för elfordon
har en särställning. Clean Motion gjort bedömningen att samarbeten med
etablerade industriella partners ger de bästa förutsättningarna för att
lyckas. Som tidigare rapporterats har bolaget under det senaste året fört
diskussioner med flera olika industriella partners för att expandera
verksamheten i Indien. I halvårsrapporten från den 25/8 tydliggjordes att
dessa diskussioner närmar sig mål.

"Det känns väldigt positivt att vi har haft ett så stort intresse från Indien.
Genom att flera spelare har visat intresse så har vi gjort bedömning på flera
parametrar avseende industriell logik, långsiktighet och finansiell styrka i
vår utvärderingsprocess och därför har vi också en relativt god
förhandlingsposition" säger Göran Folkesson, VD Clean Motion

Den affärsplan som utarbetats för Indien har målet att nå en
tillverkningsvolym på 10 000 enheter per år och kräver ungefär 90 MSEK i
investeringar i Indien under en treårsperiod.
Planen är att i ett första skede ta in finansiering i moderbolaget i Sverige.
I steg två, som planeras för början av 2018, planeras det att ta in externt
kapital i dotterbolaget, Zbee India Pvt. Ltd. Ambitionen är att fortsatt äga
minst 60% av det Indiska dotterbolaget.

Göran Folkesson säger vidare:
-Jag och styrelsen gör bedömningen att pågående förhandlingar kan
slutföras under september månad och att det kommer sannolikt att innebära en
riktad emission med kurspremie enligt det bemyndigande som röstades fram av
årsstämman. Vi räknar med att ta in kapital i flera olika steg som totalt
omfattar c:a 170 MSEK fördelat ungefär lika på det indiska bolaget och i
Sverige.

I samband med halvårsrapporten som släpptes den 25/8 presenterades att de
större ägarna; Lennart Jeansson, Hans Folkesson och AB Virtual Engineering
Nordic (Niklas Ankarcrona, Mathias Jernhed och Göran Folkesson) har åtagit
sig att erbjuda bryggfinansiering på upp till 4 MSEK i form av lån om behov
uppstår intill dess att expansionskapital säkras.

Lerum, 2017-09-01
För mer information, vänligen kontakta:

Göran Folkesson
VD, Clean Motion AB
Tel: +46 735 320 273
Email:goran@cleanmotion.se

Informationen i detta pressmeddelande/denna rapport är sådan som Clean Motion
AB ska offentliggöra enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella
instrument, lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden och/eller EU:s
förordning nr 596/2014 om marknadsmissbruk.

Om Clean Motion AB
Clean Motion AB är ett svenskt bolag som tillverkar och säljer elfordon.
Bolagets vision är att utveckla verkligt hållbara produkter som den stora
massan av världens befolkning har råd med. Clean Motion har därför utvecklat
nästa generation av effektiva och miljövänliga fordon för att möta 2000-
talets transportbehov. Bolagets elektriska fordon, Zbee, är lätt, har en hög
effektivitet och således en mycket god driftsekonomi. Clean Motion förser
marknaden med säkra och energieffektiva fordon för en hållbar
stadstrafikmiljö.

Clean Motion AB är listat på First North vid Nasdaq. G&W Fondkommission är av
Bolaget utsedd Certified Adviser. För ytterligare information, vänligen
besök:
www.cleanmotion.se

---------------------------------------
This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Clean Motion AB via Globenewswire

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.