Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-05-03

Clean Motion AB: Företrädesemission inleds idag

Idag inleds företrädesemissionen i Clean Motion AB (First North: CLEMO).
Nyemissionen tillför bolaget 21 899 012 SEK före emissionskostnader vid
full teckning. Vid övertecknad företrädesemission har styrelsen möjlighet
att nyttja en övertilldelning om ytterligare 3 999 996 SEK. Emissionen är
även öppen för nya investerare.

Motiv för nyemissionen
Med bakgrund av hur den urbana mobilitetsmarknaden utvecklar sig avser
Bolaget att med ytterligare kapital ta nästa steg i Europa genom att
expandera försäljning till nya och existerande kunder samt utveckla
erbjudandet för godstransporter och partnerskap inom strategiskt viktiga
områden så som laddinfrastruktur och digitala tjänster.
Marknadsutvecklingen inom stadsmobilitet och den ökade klimatmedvetenheten
att det måste göras något för att förbättra vårt klimat i städer likväl som
globalt gör att Bolaget nu anser att det är dags att ta nästa steg i
Europa.

Villkor för nyemissionen

* Rätten att teckna tillkommer i första hand bolagets aktieägare som
för tre (3) befintliga aktier berättigar teckning av en (1) ny aktie.
* Emissionskursen är 4,50 SEK per aktie.
* Nyemissionen omfattar högst 4 866 447 aktier.
* Aktier i överteckningsoptionen kommer i första hand att tilldelas de
som inte tecknat aktier med stöd av teckningsrätter.
* Övertilldelningen omfattar högst 888 888 aktier.

Tidsplan för nyemissionen

* Teckningsperiod 3 – 22 maj 2019.
* Sista dag för handel i aktien inklusive teckningsrätt var 26 april
2019.
* Första dag med handel i aktien exklusive teckningsrätt var 29 april
2019.
* Avstämningsdag var 30 april 2019.
* Teckning med företrädesrätt sker genom betalning senast den 20 maj
2019.
* Teckning utan företrädesrätt kan ske under samma period.
* Handel med teckningsrätter kommer att ske på First North under
perioden 3 – 20 maj 2019.
* Handel med BTA kommer att ske från och med den 3 maj 2019 till dess
att aktierna registrerats hos Bolagsverket vilket beräknas ske
omkring 21 juni 2019. 

Fullständigt emissionsmemorandum och anmälningssedlar finns publicerade på
Bolagets hemsida www.cleanmotion.se

, Aqurat Fondkommissions hemsida www.aqurat.se

samt på Göteborg Corporate Finance hemsida www.gcf.se

.

Finansiell rådgivare
Göteborg Corporate Finance är finansiell rådgivare till Clean Motion i
samband med den planerade företrädesemissionen.
Emissionsinstitut
Aqurat Fondkommission AB ansvarar för det administrativa arbetet i samband
med nyemissionen.

Under emissionsperioden kommer Clean Motion att presenteras på följande
event:

* 6 maj Aktiespararnas Aktiedagen, Göteborg
* 14 maj Aktiespararnas Aktiedagen, Stockholm

Presentationen livesänds och kan följas på www.aktiespararna.se/tv/live

 
Program och anmälan hittar du på www.aktiespararna.se/evenemang

 

För mer information, vänligen kontakta:
Göran Folkesson
VD, Clean Motion AB
Tel: +46 735 320 273
Email: goran@cleanmotion.se

Om Clean Motion AB
Clean Motion AB är ett svenskt bolag som tillverkar och säljer elfordon.
Bolagets vision är att utveckla verkligt hållbara produkter som den stora
massan av världens befolkning har råd att använda. Bolagets elfordon, Zbee,
är lätt, har en hög effektivitet och således en mycket god driftsekonomi.
Clean Motion förser marknaden med säkra och energieffektiva fordon för en
hållbar stadstrafikmiljö.

Clean Motion AB är listat på First North vid Nasdaq Stockholm. Certified
Adviser är G&W Fondkommission, e-post: ca@gwkapital.se, telefon: 08- 503
000 50.

För ytterligare information, vänligen besök: www.cleanmotion.se

.

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.