Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-07-24

Clemondo: Clemondo Group ABs (publ) företrädesemission tecknades till cirka 91 procent

CLEMONDO GROUP ABS (PUBL) FÖRETRÄDESEMISSION TECKNADES TILL CIRKA 91 PROCENT

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE ELLER SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER.

Teckningsperioden för företrädesemissionen i Clemondo Group ABs (publ) ("Clemondo" eller "Bolaget") avslutades den 19 juli 2018 och sammanräkningen visar att emissionen tecknades till cirka 91,2 procent. Teckning med stöd av teckningsrätter motsvarade cirka 86 procent och teckning utan stöd av teckningsrätter motsvarade cirka 5,2 procent av de erbjudna aktierna. Resterande aktier, motsvarande cirka 8,8 procent av emissionen, tilldelas de emissionsgaranter som enligt avtal med Bolaget åtagit sig att teckna aktier i emissionen i förhållande till gjorda åtaganden. Företrädesemissionen tillför Bolaget totalt cirka 40,8 MSEK före emissionskostnader.

Tilldelning av de aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter har skett i enlighet med de principer som angivits i det Prospekt som upprättats med anledning av företrädesemissionen och som offentliggjordes den 4e juli 2018. Besked om tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter kommer inom kort att skickas till dem som tilldelats aktier. Aktierna skall betalas i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan.

Aktiekapitalet kommer efter nyemissionen att uppgå till 13 265 986,50 kronor, fördelat på totalt 132 659 865 aktier. Handel med betalda tecknade aktier (CLEM BTA) sker på Nasdaq First North fram till dess att Bolagsverket har registrerat nyemissionen. Denna registrering beräknas ske under augusti 2018.

Rådgivare
Västra Hamnen Corporate Finance AB är finansiell rådgivare och HWF Advokater AB är legal rådgivare till Clemondo. Emissionsinstitut är Aqurat Fondkommission AB.

Helsingborg 24 juli 2018

För ytterligare information:
Clemondo Group AB (publ)
Erik Hantoft, VD, 0734 34 60 30

Denna information är sådan information som Clemondo Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 juli 2018 kl. 16:30. Redeye AB är Clemondos certified adviser.

Clemondo Group AB (publ), 556792-0193.

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Clemondo Pressrelease 2018-07-24.pdf - http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=23707

Om Clemondo:
Clemondo är en nordiskt verksam kemteknisk koncern med säte i Helsingborg. Koncernen utvecklar, producerar och marknadsför rengörings- och underhållsprodukter för proffs under egna varumärken och under kundernas private labels. Aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, First North, och handlas under kortnamnet CLEM. Bolagets certified adviser är Redeye AB. För ytterligare information se www.clemondo.se http://www.clemondo.se .

Författare beQuoted

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.