Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-08-28

Climeon: Delårsrapport för perioden 1 januari - 30 juni 2019

Nettoomsättningen ökade under kvartalet till 23,9 MSEK (12,2)
hänförligt till leveranser inom de prioriterade kundsegmenten
geotermi och maritim. Climeon har expanderat globalt genom
etableringen av ett dotterbolag i Japan. Bolaget ser ett ökat
intresse inom maritim och tog i kvartalet emot ytterligare en order
från Fincantieri/Virgin Voyages. Rörelseresultatet uppgick till -33,9
MSEK (-25,8) och resultatet efter finansiella poster uppgick till
-34,9 MSEK (-25,9). Totalt uppgick orderstocken till 800,8 MSEK
(739,7) vid kvartalets slut.

ANDRA KVARTALET 2019

APRIL - JUNI

· Nettoomsättningen uppgick till 23,9 MSEK (12,2)
· Orderingången uppgick till 24,5 MSEK (322,0)
· Rörelseresultatet uppgick till -33,9 MSEK (-25,8)
· Resultat per aktie uppgick till -0,7 SEK (-0,6)
· Climeon genomförde en riktad nyemission av 3 000 000 B-aktier.
Emissionen var starkt övertecknad med stort intresse från
institutionella investerare i Norden, Tyskland, Storbritannien och
USA. Climeon tillfördes 249 MSEK före transaktionskostnader

· Climeon mottog ytterligare en order från Fincantieri/ Virgin
Voyages på Heat Power-moduler till ett värde av cirka 15 MSEK

· žClimeon har avlägsnat en order värd 11,5 MSEK ur orderstocken
· žClimeon mottog en första order inom geotermi i Ungern, en ny
geografisk marknad för bolaget. Ordervärdet uppgår till cirka 9 MSEK

· Climeon etablerade sitt första dotterbolag i Japan för att stärka
och utveckla bolagets affär i landet

JANUARI - JUNI

· Nettoomsättningen uppgick till 46,4 MSEK (12,2)
· žOrderingången uppgick till 24,5 MSEK (373,4)
· Orderstocken uppgick till 800,8 MSEK (739,7)
· žRörelseresultatet uppgick till -50,8 MSEK (-45,8)
· Resultat per aktie uppgick till -0,9 SEK (-1,0)
· žTotala bankmedel uppgick till 213,9 MSEK (90,0) varav likvida
medel 178,9 MSEK (90,0)

Kommentar från VD

HÅRT ARBETE FÖR ATT ÖKA ETABLERINGSTAKTEN

Under andra kvartalet har vi metodiskt arbetat med att fortsatt bygga
vår organisation och bredda vårt kunderbjudande. Vi har en mycket bra
orderstock som avropas i takt med att kundernas anläggningar
färdigställs och därigenom är klara för att ta emot leveranser av
Heat Power-moduler. Vi arbetar hårt för att accelerera kundernas
projekt och därigenom påverka leveranstakten av beställda moduler.
För att underlätta för våra kunder och för att påskynda
uppstartsprocessen erbjuder vi design- och konsulttjänster. Detta har
inneburit att vi under kvartalet har kunnat knyta våra kunder närmare
oss vilket lett till fördjupade samarbeten samtidigt som vi nu också
kan påverka och öka etableringshastigheten i våra omogna marknader.

Sedan vi öppnade ett representationskontor i Japan för drygt ett år
sedan har vi vunnit flera affärer i landet, levererat de första Heat
Power-modulerna och förbereder nu tillsammans med kund och lokala
partners den första installationen som planeras till det kommande
halvåret. Under andra kvartalet tog vi nästa steg genom att etablera
Climeons första dotterbolag i Japan för att kunna skapa bästa möjliga
förutsättningar att utveckla vår affär i landet. Det första positiva
resultatet har vi redan sett i form av ett METI-godkännande av
ritningarna för det första kraftverket.

Varje etablering i ett nytt land kräver en rad tillstånd och
certifieringar, liksom rätt samarbetspartners och en förståelse för
de särskilda utmaningar som finns på varje geografisk plats. Trots
ett grundligt och noggrant förarbete innebär varje installation en
rad nya lärdomar, i synnerhet vid den första i varje land. Optimalt
är därför att börja med ett eller ett fåtal kraftverk vid etablering
på en ny geografisk marknad. Vi har nu affärer inom geotermi i fem
strategiskt valda länder efter att vi under andra kvartalet tog vår
första order i Ungern. Nu fokuserar vi på att tillsammans med
kunderna få upp det första kraftverket i varje land som kan fungera
som visningsexemplar och katalysator för expansion. Ur
försäljningssynpunkt finns det ingenting som slår att kunna visa
potentiella kunder kraftverk där Climeons teknik levererar grön el i
deras eget närområde.

För den marina industrin ligger kraven från svaveldirektivet 2020 bara
några månader bort och i början av det andra kvartalet fick vi
ytterligare en order från Fincantieri/Virgin Voyages. Detta gav en
tydlig signal till branschen och vi ser nu ett ökat intresse för
Climeons Heat Power-teknik. Virgin Voyages första fartyg närmar sig
sin jungfrufärd och på det andra pågår installation för fullt. I
slutet av kvartalet levererade vi också hälften av Heat
Power-modulerna till det tredje fartyget.

Under det andra kvartalet har vi stärkt försäljningsorganisationen för
att möta det ökande intresset för Climeons teknik. Vi har rekryterat
mycket erfarna personer som nu arbetar dedikerat med Maritim
respektive Industri och med att utveckla vårt erbjudande i respektive
marknadssegment. Samtidigt har samarbetet med Breakthrough Energy
Ventures som inleddes i mars 2019 tagit fart på allvar.

På Island nådde vi en viktig milstolpe i och med att vi framgångsrikt
genomfört och avslutat Heat Power-modulernas långtidstester
tillsammans med vår kund Varmaorka och det lokala elbolaget, vilket
också blev startskottet för Varmaorka att börja förbereda nästa
kraftverk. Långtidstesterna på Island och fortsatt drift under
sommaren var ett kvitto på att våra kraftverk ger en stabil
elproduktion och förser elnätet med en pålitlig och förnybar baskraft
vilket är precis det som våra kunder efterfrågar. Vi är därför
fortsatt övertygade om att geotermisk värmekraft från låga
temperaturer har potential att bli den största förnybara
energikällan.

Thomas Öström, VD Climeon

För fullständig rapport, se bifogad fil.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Thomas Öström, VD, +46 708 94 96 05, thomas.ostrom@climeon.com
Christoffer Andersson, CFO & vVD, +46 762 00 72 99,
christoffer.andersson@climeon.com

Detta pressmeddelande innehåller sådan information som Climeon AB
(publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen publicerades, genom
ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 28
augusti 2019 kl. 08:00 (CET).

Om Climeon AB (publ)
Climeon är ett svenskt produktbolag inom energiteknik. Bolagets unika
teknik för värmekraft - Heat Power - tillgängliggör en stor
outnyttjad energikälla och ger hållbar el från varmvatten, dygnet
runt, året runt. Heat Power är en billig och förnybar energikälla med
potential att ersätta mycket av den energi som idag kommer från kol,
kärnkraft, olja och gas. Climeon siktar på att bli en global ledare
och världens främsta klimaträddare. B-aktien är listad på Nasdaq
First North Premier. FNCA Sweden AB är Certified Adviser, +46(0)8-528
00 399 info@fnca.se.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/climeon/r/delarsrapport-for-perioden-1-januar...
https://mb.cision.com/Main/12353/2889917/1096364.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.