Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-11-09

Climeon: Pressmeddelande

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, HELT ELLER
DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA,
NYA ZEELAND, HONG KONG, JAPAN, ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR
OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION SKULLE VARA OLAGLIG
ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANNAN ÅTGÄRD.

Pressmeddelande 9 november 2017
Utnyttjande av övertilldelningsoptionen i samband med noteringen av
Climeon

Pareto Securities har i dag den 9 november 2017 informerat Climeon AB
(publ) ("Climeon" eller "Bolaget") att övertilldelningsoptionen har
utnyttjats till fullo och att stabiliseringsperioden därmed har
upphört.

Bakgrund
För att täcka en potentiell övertilldelning av aktier i samband med
noteringen av Climeons B-aktier på Nasdaq First North Premier den 13
oktober 2017 ("Erbjudandet"), åtog sig Climeons styrelse att emittera
högst 967 742 nya B-aktier i Climeon. Övertilldelningsoptionen var
möjlig att utnyttja helt eller delvis inom 30 dagar från första
handelsdagen på Nasdaq First North Premier.

Climeon bekräftar i dag att Pareto Securities, i sin roll som
stabiliseringsmanager, har utnyttjat övertilldelningsoptionen i sin
helhet. Inga stabiliseringsåtgärder har vidtagits sedan första
handelsdagen den 13 oktober 2017, och med anledning av Bolagets
aktiekursutveckling har Pareto Securities beslutat att avsluta
stabiliseringsperioden.

Rådgivare
Pareto Securities agerade Global Coordinator och Sole Bookrunner och
Baker McKenzie agerade legal rådgivare i samband med Erbjudandet.

Certified Adviser
FNCA Sweden AB är Certified Adviser för Climeon.
För ytterligare information, kontakta:
Thomas Öström, VD, Climeon
Mob: +46 708 94 96 05
E-post: thomas.ostrom@climeon.com
Christoffer Andersson, COO, Climeon
Mob: +46 762 00 72 99
E-post: christoffer.andersson@climeon.com
Detta pressmeddelande innehåller sådan information som Bolaget är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen publicerades, genom ovanstående kontaktpersoners
försorg, för offentliggörande den 9 november 2017 kl. 14:00 (CET).

Om Climeon AB (publ)
Climeon tillhandahåller en teknik som tillvaratar energin i spillvärme
från industrier samt lågtempererad geotermisk värme för att generera
elektricitet. Bolaget mottog sin första order under 2015 och har
sedan dess byggt upp en kundbas bestående av bland annat Viking Line,
Virgin Voyages/Fincantieri, Maersk Line, CP Energy och SSAB. Det har
nu nått ett stadium där Climeon har beprövat sin teknik och dess
kommersiella gångbarhet genom upprepade beställningar från ledande
aktörer inom ett flertal industrier. Produkten är patentskyddad och
erbjuder marknadsledande prestanda inom sina applikationsområden.
Climeon har även byggt upp en skalbar organisation med hög
produktionskapacitet och en erfaren ledningsgrupp som är redo för
tillväxt.

Climeons marknad och fokussegment
Spillvärme och geotermisk energi (under 120 °C) utgör tillsammans en
stor energikälla som idag mestadels är outnyttjad på grund av
begränsningar hos befintlig teknik. Climeons produkt är det första
värmeåtervinningssystem som i stor skala kan nyttja denna tidigare
outnyttjade energikälla för att generera el. Bolaget har därmed
möjligheten att inta en ny marknad med begränsad konkurrens. Climeon
fokuserar för närvarande på fyra marknadssegment: maritim, stål- och
cementtillverkning, generatoraggregat och geotermisk energi.

Viktig Information
Detta pressmeddelande innehåller inte, och utgör inte del av, ett
erbjudande om att förvärva, sälja, teckna eller på annat sätt handla
i aktier eller andra värdepapper i Climeon. Detta pressmeddelande har
inte godkänts av någon regulatorisk myndighet och är inte ett
prospekt, och investerare bör således inte förvärva de värdepapper
som beskrivs i detta pressmeddelande, förutom med stöd av
informationen i prospektet som upprättades i samband med Erbjudandet.

Denna kommunikation lämnas inte, och får ej offentliggöras, publiceras
eller distribueras, direkt eller indirekt, i USA, Australien, Kanada,
Nya Zeeland, Hong Kong, Japan, eller någon annan jurisdiktion där
sådan spridning skulle vara otillåten eller kräva registrering eller
andra åtgärder. De värdepapper som beskrivs i denna kommunikation har
inte och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid
gällande United States Securities Act från 1933 ("Securities Act")
och de får därför inte erbjudas eller säljas i USA utan att
registreras eller omfattas av ett undantag från registrering enligt
Securities Act samt i enlighet med tillämplig
värdepapperslagstiftning i delstater i USA. Bolaget avser inte att
registrera något erbjudande i USA eller att lämna något offentligt
erbjudande av värdepapper i USA.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/climeon/r/pressmeddelande,c2386931
http://mb.cision.com/Main/12353/2386931/748954.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.