Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-02-19

Cline: Bokslutskommuniké för Cline Scientific AB, 556867-8238, för period 1 januari - 31 december 2015

År januari-dec 2015 i sammandrag

· Intäkter under året uppgick till 840 kSEK (50 kSEK).
· Resultat före skatt, - 2 266 kSEK (-1 542 kSEK).
· Summa eget kapital uppgick till 7 749 kSEK (750 kSEK) vid
periodens slut.

· Likvida medel uppgick till 6 903 kSEK (851 kSEK) vid periodens
slut.

Kvartal 4, oktober-december 2015 i sammandrag

· Intäkter under fjärde kvartalet uppgick till 733 kSEK (12 kSEK).
· Resultat före skatt, -68 kSEK (-574 kSEK).
· Summa eget kapital uppgick till 7 749 kSEK (750 kSEK) vid
periodens slut.

· Likvida medel uppgick till 6 903 kSEK (851 kSEK) vid periodens
slut.

Resultat och ställning

Årets resultat före skatt uppgick till - 2 266 kSEK (- 1 542 kSEK)
eller - 0,30 kr (-13,29 kr) per aktie. Antal utestående aktie är 7
500 000 stycken (116 000 stycken). Likvida medel vid periodens utgång
uppgick till 6 903 kSEK (851 kSEK). Uppgifterna inom parentes avser
motsvarande period/tidpunkt föregående år.

Förslag till vinstutdelning

Ingen utdelning föreslås.

Väsentliga händelser under perioden

· Cline Scientific noterades på AktieTorget 30:e mars 2015.
Intresset för Cline var mycket stort och nyemissionen tecknades till
125 %.

· Cline Scientific blev som ett av fem företag nominerade till
"Årets nanoföretag" av Swed Nanotech.

· VD Patrik Sundh presenterade Cline och de finansieringsförsök
företaget gjort de senaste fyra åren på Sweden Bios seminarium
"Jakten på Kapital".

· Cline har under året ingått avtal med tre säljkanaler; i Tyskland,
Japan och Kalifornien, där försäljningsarbete inletts. Ytterligare
förhandlingar med distributörer i andra marknader pågår.

· Order av Nano Gradienter till forskargrupp i Edinburgh, Skottland
där man arbetar med forskning kring MS.

· Under hösten har Cline börjat fokusera på ytterligare ett
marknadsområde, migration av cancerceller.

· Orders från ett par kunder inom cancerforskningsområdet innebär
att kundpotentialen nu börjar breddas till även detta område.

· Ett samarbete med forskningsgrupp på KI har fått stöd med 1,5
miljoner av VINNOVA.

· Nytt hyresavtal klart med Akademiska Hus vilket säkrar tillgången
till lokaler de kommande två åren.

· Utvecklingsprojekt för att utöka Clines produktportfölj har
startats med hjälp av Master- studenter och ett samarbete med
Chalmers.

VD-kommentar

2015 innebar ett rejält kliv i utvecklingen av Cline Scientific. Efter
en lyckad notering på AktieTorget påbörjades genast en, för bolaget,
intensiv satsning på att bygga ett nätverk av säljkanaler samt att
marknadsföra Clines produkter och teknologi till först
stamcellsforskare, senare under hösten även till cancerforskare.
Detta är naturligtvis ett långsiktigt arbete, men vi tror resultat
kommer att börja komma redan under 2016 baserat på utfall under sista
kvartalet 2015. Trots de långa säljcyklerna som normalt råder inom
Life Science-området har vi visat att det går att nå fram till
försäljning även på kortare sikt!

Cline deltog för första gången i en utställning i samband med en stor
vetenskaplig kongress, International Society for Stem Cell Reserarch
Annual Meeting. ISSCR är världens mest betydelsefulla organisation
för stamcellsforskare som 2015 valde att lägga sitt årliga möte i
Stockholm. Utställningen blev mycket lyckad, vi fick
intresseförfrågningar från 200 olika potentiella kunder runt om i
världen, vilket vi tar som ett kvitto på att ökade
försäljningsinsatser är mer än väl motiverade.

Under 2016 kommer vi att fortsätta och öka dessa ansträngningar dels
via de nyligen startade säljkanalerna, dels genom att etablera nya
säljkanaler i fler marknader. Vi kommer också att fortsätta påbörjade
samarbeten, bland annat inom cancerforskningsområdet vilket tidigare
kommunicerats som ett nytt marknadsområde för Clines produkter. Några
av dessa samarbeten förväntar vi oss resultera i en viss
försäljningsvolym under 2016.

Bolagets kostnadsmassa följer den budget som lagts, varför vi känner
oss trygga med de aktiviteter som är planerade under 2016. Tack vare
den under året genomförda nyemissionen har bolaget tillräckligt med
medel för att genomföra de satsningar vi i dagsläget är redo för utan
tillskott av kapital. Vi har dessutom redan påbörjat genomförandet av
de planer och aktiviteter vi tidigare kommunicerat.

Behovet av ny teknologi och nya verktyg är stort inom cellforskning
och den potentiella marknaden och efterfrågan växer hela tiden. Det
stora intresse vi har rönt, och att vi på kort sikt lyckats
introducera våra produkter på ytterligare marknadssegment, gör att vi
ser mer positivt på framtiden än vad vi tidigare uppskattat. Vi tror
på vår förmåga att lyckas och ser därför ingen anledning att ändra på
några förväntningar eller mål!

Patrik Sundh

Verkställande direktör

Information om verksamheten

Cline Scientific AB är ett bolag som med nanoteknik möjliggör för
forskare att utveckla metoder för både att med stamceller skapa
"reservdelar" till människokroppen och att studera cancerceller med
högre precision. Med hjälp av Cline Scientifics patenterade Nanoytor
och Nanogradienter kan forskarna lokalisera på vilket underlag som
stamceller har en kontrollerad tillväxt eller exakt hur cancerceller
påverkas av läkemedel. Bolaget har flertalet betalande kunder i form
av forskare och forskningsprojekt runt om i världen.

Kortsiktigt har företaget som mål att rimligt snabbt bygga upp en
försäljning hos referenskunder som kan bidra till en
grundfinansiering för fortsatt tillväxt.

I företagets långsiktiga plan ingår att initialt sälja och få
acceptans för sina produkter till biomedicinsk

forskning för att senare utöka målgruppen till klinisk forskning och
till sist produktion av biomedicinska produkter/terapier.

Göteborg den 19:e februari 2016

Styrelsen för Cline Scientific AB,

Åke Holmquist, Styrelseordförande
Ann-Christine Hvittfeldt
Johan Bjurquist
Clas Bolander
Helena Herlogsson
Patrik Sundh, VD

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/cline/r/bokslutskommunike-for-cline-scientific...
http://mb.cision.com/Main/12114/9919655/479525.pdf

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.