Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-09-28

Cline: Månadsbrev för September

Efter ett uppehåll under sommarmånaderna är vi åter med vårt
nyhetsbrev. Nedan sammanfattas några händelser och aktiviteter den
senaste tiden.

Extra bolagsstämma.
Vid en extra bolagsstämma 2018-09-07 tog de närvarande aktieägarna
beslut i de punkter som tidigare presenterats i kallelsen. Nedan
följer en sammanfattning av de beslut som togs:

- Till styrelse valdes Torleif Möllerström (Ordförande), Niklas
Holmquist, Patrik Sundh och Christopher Steele. En längre beskrivning
av de nya ledamöterna återfinns i kallelsen, här:
https://spotlightstockmarket.com/sv/market-overview/nyheter/nyhets-artik...

- Stämman beslutade även att inga styrelsearvoden utgår fram till och
med nästa bolagsstämma.

Marknadsmöten och Utställningar

Cline kommer medverka på konferensen Bio Europe som i år hålls i
Köpenhamn 5-7 November. Bio Europe är Europas största konferens för
partnerskap inom Life Science och lockar över 4000 deltagare från
industrin från över 60 länder. Målet för Cline är här att utöka
nätverket av större kunder samt potentiella partners för olika
projekt.

Produktionsutveckling
Vi har tidigare kommunicerat kring vårt arbete med utveckling av vår
produktion. Senast berättade vi om hur vi ökat effektiviteten och
sänkt kostnaderna för produktion av guldnanopartiklar, en av våra
viktigaste komponenter i tillverkning av nanoytor och
nanogradientytor.

Guldnanopartiklar säljs dessutom som en egen produkt direkt till kund
och denna produktionsutveckling har därmed resulterat i en avsevärt
högre bruttomarginal. En av våra kunder, EMPE Diagnostics AB,
utvecklar i dagsläget en unik och effektivare produkt för diagnostik
av Tuberkulos, där Clines guldnanopartiklar ingår i
produktutvecklingen.

Just nu genomför Cline ett arbete med att även effektivisera
produktionen av nanoytor och nanogradientytor. Målet är att öka
kvaliteten i produktionen genom optimering och automatisering av
olika processteg med syftet att närma oss GMP-krav. Detta arbete
ligger bra i tiden då verksamheten nyligen flyttats till AstraZeneca
BioVentureHub.

Samarbete inom Stamcellsforskning
Vi har det senaste året utökat vårt samarbete med en forskargrupp på
Sahlgrenska Universitetssjukhuset som arbetar med utveckling av
cellterapi för bot av artros. Vår nya tillgång till eget cell-labb
och vår nyanställde Linnea Andreasson har dessutom givit oss
möjligheter att utveckla detta samarbete ytterligare. Det utökade
samarbetet har, förutom ökad försäljning, även lett till flertalet
nya projekt som kommer gynna den egna produktutvecklingen,
marknadsföringen av vår teknologi och i förlängningen samutvecklade
produkter för kliniska ändamål.

Styrelsen

Igår sammanträdde styrelsen och bolagets medarbetare för en
strategiworkshop, en rivstart för den nya styrelsen att påbörja sitt
arbete att växa bolaget och dess värde.

"Jag har stora förhoppningar på en intressant tid som styrelsemedlem i
Cline Scientific. Mitt första intryck av Cline är att företagets
kombination av ny nanoteknologi och frontforskning inom cellbiologi
innebär möjligheter för en nästan våldsam värdeutveckling under
förutsättning att våra milestones nås. Visserligen står Cline inför
stora utmaningar, men det gör alla företag i olika faser av
utveckling. Jag ser en intressant tid framför oss de kommande åren
där jag skall bidra med min erfarenhet av bolagsbyggande inom Life
Science och att få driva bolaget mot tillväxt. Mycket Inspirerande!"
- Torleif Möllerström, Styrelseordförande

"Cline har under det senaste halvåret påbörjat nästa steg i företagets
utveckling i och med att vi skalar upp verksamheten med flytt till
AstraZenecas BioVentureHub, fler labb, ny personal, fler
samarbetsprojekt och nytt kontor. Fram till början av 2018 har vi
drivit Cline på ett så kapitaleffektivt sätt som möjligt med billiga
lokaler, lånad utrustning och få resurser. Nu är det dags att öka
insatserna och driva företaget ut på den globala Life Science scenen
på allvar, dock med fortsatt hälsosam kostnadskontroll. Med nya
lokaler, en ny styrelse, samt en hel del nya samarbeten är vi redo
att ta oss an nästa grupp av utmaningar som de flesta innovativa
företag möter." - Patrik Sundh, VD

Cline Scientific AB

Argongatan 2C
431 53 Mölndal

Telefon: 031-387 55 55
E-post: info@clinescientific.com
Hemsida: www.clinescientific.com

Kort om Cline Scientific

Cline Scientific säljer egentillverkade forskningsprodukter och
samarbetar med företag för att placera Clines teknologi i attraktiva
rutinprodukter inom Life Science.

Cline Scientific har utvecklat produkter från sin patenterade
nanoteknologi för att styra mänskliga cellers funktioner i
laboratorium. Med Clines teknologi skall det bli möjligt att både
använda stamceller på ett säkert sätt för att bota allvarliga
sjukdomar, men även för att mäta cancertumörers förmåga att sprida
sig för diagnostiska ändamål.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/cline/r/manadsbrev-for-september,c2630801
http://mb.cision.com/Main/12114/2630801/917720.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.