Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-07-25

Cloetta AB: Cloetta ingår nytt låneavtal och avser att återlösa obligationen

Cloetta AB (publ) har ingått ett nytt låneavtal med en grupp av fyra
banker till ett totalt belopp motsvarande 3 700 Mkr ("Låneavtalet")
som till del kommer att användas för att refinansiera befintliga
banklån. Det nya finansieringspaketet inkluderar ett brygglån om 1
000 Mkr som Cloetta avser att använda för att återlösa obligationen
som ställdes ut i september 2013. Låneavtalet, tillsammans med
återlösandet av obligationen, förväntas, exklusive engångskostnader,
reducera koncernens räntenetto med ungefär 140 Mkr över en
femårsperiod, varav 50 Mkr år 2017.

Låneavtalet består av ett lån om 175 Meur, en kreditfacilitet om 120
Meur och ett brygglån om 1 000 Mkr. Lånet har en löptid på tre år,
med möjlighet att förlänga det upp till två år (förbehållet
långivarnas godkännande). Kreditfaciliteten har en löptid på fem år
och brygglånet har en löptid på ett år med möjlighet för Cloetta att
förlänga det ytterligare ett år.

Det nya Låneavtalet är osäkrat och följaktligen kommer de återstående
säkerheterna som givits till obligationsinnehavarna att släppas i
samband med refinansieringen av befintliga banklån. Borttagandet av
alla säkerheter över Cloettas tillgångar förväntas öka Cloettas
operationella flexibilitet och minska kostnaderna.

Cloetta förväntas få engångskostnader på ungefär 60 Mkr i finansnettot
under det tredje kvartalet av 2016 till följd av avslutande av den
tidigare kreditfaciliteten, ingåendet av det nya Låneavtalet och
återlösandet av obligationen. Det föreslagna återlösandet av
obligationen sker troligen i september 2016.

Åtagandena under Låneavtalet är fördelat lika mellan Danske Bank AS,
Danmark, Sverige Filial, DNB Sweden AB, Skandinaviska Enskilda Banken
AB (publ) och Svenska Handelsbanken AB (publ). Skandinaviska Enskilda
Banken AB (publ) har rollen som facilitetsagent och koordinator av
transaktionen i rollen som dokumentationsagent.

Denna information är sådan information som Cloetta AB är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om
värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 juli 2016 klockan
08.00.

Mediakontakt
Jacob Broberg, SVP Corporate Communications & Investor Relations,
070-190 00 33.

Danko Maras, CFO, 076-627 69 46.

Om Cloetta
Cloetta grundades 1862 och är ett ledande konfektyrföretag i Norden,
Nederländerna och Italien. Sammantaget säljs Cloettas produkter i
fler än 50 länder. Cloetta har några av de starkaste varumärkena på
marknaden, till exempel Läkerol, Cloetta, Jenkki, Kexchoklad, Malaco,
Sportlife, Saila, Red Band och Sperlari. Cloetta har 13 fabriker i
sex länder. Cloettas B-aktie handlas på Nasdaq Stockholm. Mer
information finns tillgänglig på www.cloetta.com

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/cloetta-ab/r/cloetta-ingar-nytt-laneavtal-och-...
http://mb.cision.com/Main/1169/2050281/543163.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.