Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-04-24

Cloetta AB: VD och koncernchef Bengt Barons kommentarer till resultatet för det första kvartalet 2014

Cloetta ökade försäljningen för tredje kvartalet i rad.

Cloetta fortsätter att växa på en svagt positiv totalmarknad men
bolagets underliggande rörelseresultat (EBIT) minskade till 77 Mkr
(91) för kvartalet. Förändringen beror främst på minskade
produktionsvolymer, valutakurseffekter samt - för att driva fortsatt
tillväxt - investeringar i marknadsföring och säljkampanjer.
Kampanjplaneringen kan variera från år till år och därmed påverka
resultatet i individuella kvartal.

Valutakursförändringar kommer att motverkas genom prisökningar, vilka
dock tar en viss tid att implementera. Nutisal, som förvärvades i
januari, har också påverkat rörelseresultatet. Målet om att Nutisal
förväntas ha en positiv påverkan på vinst per aktie under 2015
kvarstår.

Rörelseresultatet uppgick till 52 Mkr (58) och resultatet efter skatt
uppgick till -12 Mkr (36). Den underliggande EBIT-marginalen uppgick
i kvartalet till 6,7 procent (8,1) och bruttomarginalen till 35,5
procent (37,5). Förvärvet av Nutisal i kombination med
valutakurseffekter samt minskad produktionsvolym är de huvudsakliga
förklaringarna till förändringen i bruttomarginalen. Kassaflöde från
den löpande verksamheten utvecklades starkt och ökade till 91 Mkr
(-16).

Konfektyrmarknaden
Konfektyrmarknaden har uppvisat en svagt positiv utveckling i Sverige,
Norge och Danmark. I Nederländerna märktes en viss återhämtning och
marknaden uppvisade viss tillväxt. Marknaden i Finland visade en
tydlig negativ utveckling under kvartalet. Efter två kvartal av en
relativt stabil utveckling uppvisade Italien återigen en svag
marknadsutveckling inom framförallt sockerkonfektyr.

Fortsatt tillväxt
Vårt fokus på organisk tillväxt ger resultat då vi nu uppvisar
organisk tillväxt tre kvartal i rad. Därutöver har förvärvet av
Nutisal bidragit till att ytterligare accelerera
försäljningstillväxten. Sammantaget ökade försäljningen med 5,9
procent under kvartalet, varav 0,6 procent var organisk tillväxt och
2,3 procent var valutaeffekter. Försäljningen ökade eller var
oförändrad på samtliga marknader utom Italien och Norge.
Kontraktstillverkningen minskade också. Försäljningstillväxten var
särskilt markant i Danmark och Tyskland beroende på fler listningar
och förbättrad distribution. Den minskade försäljningen i Norge beror
på en lägre volym inom pick & mix. I Italien minskade försäljningen
efter tre kvartal av tillväxt med ett starkt fjärde kvartal där
Cloetta tog marknadsandelar. Det första kvartalet är
försäljningsmässigt historiskt det svagaste kvartalet för Cloetta i
Italien. Det är det fjärde kvartalets säsongsförsäljning som avgör
utvecklingen för verksamheten i Italien. Försäljningen av nötter
under varumärket Nutisal ökade under kvartalet, men minskad
kontraktstillverkning medförde att den totala försäljningen minskade
jämfört med föregående år. En ökad fokusering på försäljning under
egna varumärket Nutisal är dock helt i linje med den långsiktiga
strategin.

Omstruktureringsarbetet på väg att slutföras
Efter att produktionen vid fabriken i Gävle upphört i slutet av 2013
har huvuddelen av den sista utrustningen under kvartalet flyttats
från fabriken. Produktionen i de mottagande fabrikerna har under
kvartalet utvecklats enligt plan. Arbetet med att ta över
produktionen från extern leverantör av chokladprodukten Tupla till
fabriken i Ljungsbro går enligt plan och förväntas slutföras senast
under tredje kvartalet.

Integrationsarbetet för Nutisal enligt plan
Nutisal, ledande inom torrostade nötter i Sverige, förvärvades i
januari som ett led i att bredda produktsortimentet inom Munchy
Moments. Den 1 april övertog Cloettas svenska säljorganisation
försäljningsansvaret för Nutisal. Under kvartalet lanserades Nutisal
också i Finland. Arbetet med att integrera Nutisal-fabriken i
Cloettas processer och system är påbörjat och löper enligt plan.

Lönsam tillväxt fortsatt i fokus
Jag är nöjd med att Cloetta nu har kunnat uppvisa organisk tillväxt
tre kvartal i rad. Det är ett resultat av det hårda dagliga arbetet
med att öka marknadsandelarna i en mogen marknad där varje kund,
varje ökad exponering, varje lansering, varje ny listning och varje
ny kund räknas. För att öka tillväxttakten ytterligare spelar
förvärv, såsom till exempel Nutisal, en viktig roll, men även fler
potentiella förvärv kan vara möjliga för att ytterligare öka
tillväxten.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Cloetta AB (publ)
ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument
och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för
offentliggörande den 25 april 2014 klockan 08.00.

Mediakontakt
Jacob Broberg, SVP Corporate Communications & Investor Relations,
070-190 00 33.

Om Cloetta
Cloetta grundades 1862 och är ett ledande konfektyrföretag i Norden,
Nederländerna och Italien. Sammantaget säljs Cloettas produkter i
fler än 50 länder. Cloetta har några av de starkaste varumärkena på
marknaden, till exempel Läkerol, Cloetta, Jenkki, Kexchoklad, Malaco,
Sportlife, Saila, Red Band och Sperlari. Cloetta har 10 fabriker i
fem länder. Cloettas B-aktie handlas på NASDAQ OMX i Stockholm. Mer
information finns tillgänglig på www.cloetta.com

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/cloetta-ab/r/vd-och-koncernchef-bengt-barons-k...
http://mb.cision.com/Main/1169/9574145/236918.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.