Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-10-25

Cloetta AB: VD och koncernchef Henri de Sauvage-Nolting kommenterar resultatet för tredje kvartalet 2017

Tredje kvartalet har varit utmanande, främst på grund av
konsekvenserna av en brand vid en produktionslinje på fabriken i
Turnhout, Belgien. Detta har skapat följdeffekter såsom begränsningar
i produktionskapaciteten i vårt fabriksnätverk, vilket i viss mån
kompenserats genom att fler skift införts i andra fabriker samt att
volymer outsourcats. Totalt sett har detta dock resulterat i lägre
produktionsvolymer och högre kostnader. Dessutom har den organiska
försäljningen fortsatt att minska, främst på grund av specifika
utmaningar på några få marknader.

Den skadade linjen på fabriken i Turnhout kommer att ersättas med en
ny linje som förväntas vara i full produktion under andra kvartalet
2018.

Cloettas rörelseresultat, justerat för jämförelsestörande poster,
minskade till 169 Mkr (203) under kvartalet, vilket motsvarar en
rörelsevinstmarginal, justerat för jämförelsestörande poster, om 11,2
procent (15,8). Rörelseresultatet uppgick till 169 Mkr (195).
Periodens resultat ökade till 153 Mkr (108) på grund av lägre
finansiella kostnader och avyttringen av Cloetta Italien.

Det lägre rörelseresultatet, justerat för jämförelsestörande poster,
beror främst på lägre produktionsvolymer och ökade
produktionskostnader, men till viss del även till något högre
råmaterialkostnader och negativa valutakursdifferenser.

Konfektyrmarknaden
Konfektyrmarknaden växte på alla Cloettas huvudmarknader utom Danmark
under kvartalet.

Försäljningsutveckling
Cloettas försäljning under kvartalet ökade med 17,1 procent, varav
organisk tillväxt stod för ?2,8 procent, förvärvet av Candyking för
20,3 procent och valutakursdifferenser för ?0,4 procent.

Den organiska försäljningsutvecklingen har till viss del påverkats av
förlorad försäljning till följd av branden på fabriken i Turnhout,
vilket har lett till leveransproblem från fabriksnätverket.

Försäljningen ökade eller var oförändrad i Sverige, Finland och
Nederländerna, men minskade på andra marknader och inom
kontraktstillverkning. Tillväxten i Finland drevs av choklad,
konfektyrpåsar och lösviktsgodis. I Nederländerna visade de flesta
kategorierna god tillväxt. I Danmark minskade försäljningen till en
större kund och i Norge minskade försäljningen av både pastiller och
sockerkonfektyr. I Storbritannien minskade försäljningen på grund av
färre kampanj- och marknadsföringsaktiviteter.

Den organiska tillväxten för Candyking var 4,4 procent under
kvartalet, beroende på en positiv utveckling i Sverige och Danmark.

Integrationen av Candyking och lösviktsgodis
Integreringen av Candyking har fortsatt i enlighet med plan. I
Finland, Norge och Danmark har en ny integrerad organisation
presenterats.

Insourcing av produktion är en nyckelfaktor för att skapa synergier
från förvärvet av Candyking. De första produkterna - även det
påverkat av Turnhout-branden på kort sikt - kommer att insourcas
under årets fjärde kvartal, men antalet kommer att bli betydligt
större under 2018.

Förhandlingar med vissa kunder för förnyelse av lösviktsgodiskontrakt
från 2018 pågår. I Danmark har vi förnyat ett viktigt kontrakt och
även fått ett nytt kontrakt och i Finland har ett viktigt kontrakt
förnyats. I Sverige har Coop beslutat att införa sitt eget
lösviktkoncept från 2018, men med Cloetta som huvudleverantör.

Med tanke på nuvarande volymutsikter inom lösviktsgodis står våra
tidigare uppskattade synergi-besparingar från Candyking om 100 Mkr
per år från år 2020 fast.

Tillväxt och kostnadseffektivitet i fokus
Under kvartalet har vi avyttrat Cloetta Italien och börjat integrera
Candyking som förvärvades under andra kvartalet. Vår affärsstruktur
har därmed förändrats väsentligt. Mitt huvudfokus är nu på
aktiviteter som möjliggör tillväxt, driver kostnadseffektivitet och
integrerar Candyking.

Vårt Lean 2020-program inom produktionen och synergier från Candyking
i kombination med våra tillväxtsinitiativ är viktiga beståndsdelar
för att nå vårt EBIT-marginalmål.

Dessutom har vi identifierat kostnadsbesparingar om cirka 50 Mkr som
ska göra det möjligt för oss att både förbättra lönsamheten och
investera i tillväxtsinitiativ. Besparingsintiativen kommer att
genomföras 2018 och förväntas ge full effekt under 2019.

Vissa personer i Cloettas koncernledning har nyligen sålt aktier,
vilket skapat negativa reaktioner. För att förhindra att detta händer
i framtiden har vi beslutat att avsevärt skärpa vår insiderpolicy
genom att begränsa möjligheterna för personer med tillgång till
insiderinformation att handla aktier till endast 10 dagar efter varje
kvartalsrapport samt i anslutning till långsiktiga
incitamentsprogram.

Trots att vi har haft våra utmaningar under 2017, arbetar Cloetta på
en mogen och stabil marknad som skapar mycket bra kassaflöden, vilket
gör att vi både kan investera för att skapa tillväxt och ge god
avkastning till aktieägarna.

Denna information utgjorde innan offentliggörandet insiderinformation
och är sådan information som Cloetta AB (publ) är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om
värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 oktober 2017 kl.
08.00 CET.

Kontakter
Jacob Broberg, Senior Vice President Corporate Communications and
Investor Relations, 070-190 00 33

Danko Maras, Chief Financial Officer, 076-627 69 46
Om Cloetta
Cloetta grundades 1862 och är ett ledande konfektyrföretag i Norden
och Holland. Cloettas produkter säljs i fler än 50 länder världen
över med Sverige, Finland, Danmark, Norge, Holland, Tyskland och
Storbritannien som huvudmarknader. Cloetta har några av de starkaste
varumärkena på marknaden, till exempel Läkerol, Cloetta, Candyking,
Jenkki, Kexchoklad, Malaco, Sportlife och Red Band. Cloetta har 8
fabriker i 5 länder. Cloettas B-aktie handlas på Nasdaq Stockholm.
Mer information finns tillgänglig på www.cloetta.com

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/cloetta-ab/r/vd-och-koncernchef-henri-de-sauva...
http://mb.cision.com/Main/1169/2374845/741281.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.