Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-08-30

CloudRepublic: Delårsrapport CloudRepublic AB (publ) januari - juni 2019

Sammanfattning april - juni 2019
(jämfört med samma period föregående år)

· Nettoomsättningen i koncernen ökade med 21% till 6 081 TSEK från
motsvarande kvartal föregående år (5 044 TSEK)

· EBITDA -284 (-888)
· Rörelseresultatet i koncernen uppgick till - 674 TSEK (-1 135
TSEK)

· Resultatet efter skatt uppgick i koncernen till - 2 729 TSEK (-1
768 TSEK) (Inklusive engångskostnader om -2 172 hänförliga till
tilläggköpeskilling avseende Falco och Anegy)

· Resultat per aktie uppgick till -1,14 SEK (-0,84 SEK)
Sammanfattning första halvåret 2019
(jämfört med samma period föregående år)

· Nettoomsättningen i koncernen ökade med 30% till 11 161 TSEK från
motsvarande kvartal föregående år (8 607 TSEK)

· EBITDA -1 322 (-3 014)
· Rörelseresultatet i koncernen uppgick till - 1 972 TSEK (-3 506
TSEK)

· Resultatet efter skatt uppgick i koncernen till - 4038 TSEK (-4
112 TSEK) (Inklusive engångskostnader om -2 172 hänförliga till
tilläggköpeskilling avseende Falco och Anegy)

· Resultat per aktie uppgick till -1,76 SEK (-1,97 SEK)
VD har ordet

Det är glädjande att de organisationsförändringar vi initierade under
föregående kvartal redan ger viss effekt, även om den fulla effekten
inte syns förrän nästa kvartal. Lönsamheten och kassaflödet
förbättras markant samtidigt som vi redovisar koncernens klart högsta
omsättning för ett enskilt kvartal. Omsättningen ökar med 21% till 6
081 TSEK för årets andra kvartal. Vi kan också konstatera att
samtliga dotterbolag förbättrat sig under kvartalet.

Inflödet av nya kunder har också varit tillfredställande med ca 20 nya
kunder under kvartalet och efter dess utgång.

Nya bolaget för rekrytering av digital talent har fått en flygande
start med viktiga profilkunder. Paketeringen av de tre initiala
produkterna; Rekrytering, Hyrrekrytering och Digital resurs; är på
plats. Det ska understrykas att produkternas starkaste
konkurrensfördelar kommer av samarbetet med övriga koncernbolag.
Processer för effektiv leverans av produkterna har utvecklats. Vi ser
att ytterligare effektiviseringar kan göras när vi skalar upp
bolaget.

Vi ser också att de synergier vi förutspådde mellan det nya
rekryteringsbolaget och koncernens övriga utbud redan besannats.
Rekryteringsbolagets försäljning av koncernens övriga sortiment är
betydligt större än försäljningen av ovan nämnda initiala
rekryteringsprodukter. Under hösten kommer vi även se synergier när
koncernbolagen ska genomföra egna rekryteringar med hjälp av de
upparbetade processer som finns i Talents.

Koncernen har under perioden även tagit en engångskostnad om 2 044
TSEK som redovisas efter finansiella poster och avser den
tilläggsköpeskilling 1 som betalats avseende CloudRepublic Anegy
Online Marketing AB. Beloppets betalas genom kvittningsemission
omfattande 158 082 st B-aktier. En slutbetalning för Falco Sweden har
också gjorts genom en kvittningsemission om 111 308 B-aktier. Under
perioden har även 39 500 aktier emitterats som resultat av
optionsprogrammet 2016:1.

Vi noterar också att den egna produktutveckling vi gjorde med hjälp av
vårt nya utvecklingsbolag Falco under kvartalet legat i träda pga vår
fokusering på de beskrivna förändringarna inom koncernen.

Ett antal förvärvsdiskussioner pågår fortlöpande och vi jobbar för att
få till villkor som är gynnsamma för bolagets aktieägare.

Ari Liukko,

VD CloudRepublic AB (publ)

För ytterligare information kontakta:

Ari Liukko, VD, Telefon +46 733 15 15 15, E-post:
ari@cloudrepublic.com

Om CloudRepublic AB (publ): CloudRepublic hjälper företag att
realisera sin digitala potential genom datadriven analys och
innovativa tjänster för digital marknadsföring och försäljning.
Bolagets transformationsverktygslåda genomlyser och optimerar ett
bolags digitala marknadsföring och försäljning.

CloudRepublic AB (publ) är noterade på NGM Nordic MTF. För mer
information se www.cloudrepublic.com

CloudRepublic AB
Artillerigatan 42
114 45 Stockholm
Tel: 08-6111190 (http://tel:08-6111190)
www.cloudrepublic.com

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/cloudrepublic/r/delarsrapport-cloudrepublic-a...
https://mb.cision.com/Main/14767/2891955/1097643.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.