Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-11-07

CLX Communications AB (publ): Delårsrapport, januari - september 2017

Januari - september 2017

· Nettoomsättningen ökade med 87 procent till 2 148,8 MSEK (1 147,7).
Organisk tillväxt var 8 procent.
· Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) uppgick till 187,2
MSEK (52,5).
· Rörelseresultat före av- och nedskrivningar exklusive jämförelsestörande
poster1(justerad EBITDA) uppgick till 226,5 MSEK (96,5).

· Operationella valutakursdifferenser belastade periodens rörelseresultat
med -5,0 MSEK (8,2).
· Rörelseresultat (EBIT) uppgick till 93,8 MSEK (48,8).
· Periodens resultat efter skatt uppgick till 44,1 MSEK (50,0).
· Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,85 SEK
(0,77).

Tredje kvartalet juli - september 2017· Nettoomsättningen ökade med 32 procent till 781,4 MSEK (590,2). Organisk
tillväxt var -2 procent.
· Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) uppgick till 67,0
MSEK (28,1).
· Rörelseresultat före av- och nedskrivningar exklusive jämförelsestörande
poster1(justerad EBITDA) uppgick till 71,7 MSEK (72,1).

· Operationella valutakursdifferenser belastade kvartalets rörelseresultat
med -8,0 MSEK (4,9).
· Rörelseresultat (EBIT) uppgick till 34,5 MSEK (7,3).
· Kvartalets resultat efter skatt uppgick till 11,9 MSEK (16,5).
· Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,22 SEK
(0,34).

Viktiga händelser under kvartalet * Den 4 juli förvärvades återstående 33 procent av aktiekapitalet i Caleo
Technologies AB från minoritetsaktieägarna. Caleo utvecklar programvara som
CLX säljer som en del av sitt erbjudande till operatörer under varumärket
Symsoft. Syftet med att göra Caleo till ett helägt dotterbolag är att öka
produktintegrationen och tydliggöra Symsofts erbjudande ytterligare. Se not
5 för ytterligare information.
* Verksamheten inom mobila betalningar i Australien och Nya Zeeland har
avyttrats. CLX ersättning är del av bruttovinsten under 36 månader och
realisationsresultatet uppgick till 0,1 MSEK.

Viktiga händelser efter periodens slut * Resterande verksamhet inom mobila betalningar, i Storbritannien och Irland,
har avyttrats. CLX ersättning är del av bruttovinsten under 36 månader och
realisationsresultatet uppgick till 0,3 MGBP (cirka 3,2 MSEK).

1 Specifikation av jämförelsestörande poster, se tabell på sidan 4.

Inbjudan till rapportpresentation via telefon eller webbRapporten presenteras vid en telefonkonferens kl. 9.00 den 7 november.

För att delta i presentationen via telefon vänligen ring 5 - 10 minuter innan
mötet börjar på något av följande nummer och ange kod 7185357:

SE: +46 (0) 8 506 539 37
UK: +44 (0) 20 3427 1905
US: +1 646 254 3360

För att följa presentationen via Webcast, registrera dig
här:https://edge.media-server.com/m6/p/gdcbhdh7.

Observera: Informationen i denna delårsrapport är sådan som CLX Communications
AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades för offentliggörande den 7 november 2017 kl. 07.30.
Denna rapport är publicerad på svenska och engelska. Vid eventuella skillnader
mellan den engelska versionen och den svenska originaltexten ska den svenska
versionen gälla.

För ytterligare information kontakta:Thomas Ahlerup, Chef Investarrelationer Tel +46 76 896
63 00
thomas.ahlerup@clxcommunications.com

Odd Bolin, Finansdirektör Tel
+46 70 428 31 73

Om CLX Communications

CLX Communications (CLX) är en ledande global leverantör av molnbaserade
kommunikationstjänster och lösningar till företag och mobiloperatörer. CLX
mobila kommunikationstjänster gör det möjligt för företag att snabbt, säkert
och kostnadseffektivt kommunicera globalt med sina kunder och anslutna
enheter - IoT (Internet of Things). CLX lösningar möjliggör affärskritisk
kommunikation över hela världen via mobila meddelandetjänster (SMS),
rösttjänster och mobila konnektivitetstjänster för IoT. CLX har s edan
företaget grundades vuxit med lönsamhet. Koncernen har huvudkontor i
Stockholm, Sverige, samt närvaro i ytterligare drygt 20 länder. CLX
Communications aktie är noterad på Nasdaq Stockholm: CLX.

CLX Communications AB (publ)
Org. nr. 556882-8908

Box 1206
164 28 Kista

www.clxcommunications.com

2017 Q3 Dela?rsrapport SVE final
http://hugin.info/173289/R/2147627/823690.pdf

---------------------------------------
This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: CLX Communications AB (publ) via Globenewswire

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.