Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-02-26

COEGIN PHARMA: GÖR TVÅ EMISSIONER OM TOTALT 31,4 MLN KR

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Styrelsen i Coegin Pharma har beslutat att genomföra en kapitalanskaffning om totalt cirka 31,4 miljoner kronor fördelat på en riktad nyemission om cirka 15 miljoner kronor och en företrädesemission på 16,4 miljoner kronor.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Investerare i den riktade emissionen är det holländska investmentföretaget Nyenburgh Holding.

Emissionerna ska tillsammans med befintliga medel finansiera bolagets planerade kombinerade fas 1/2-studie av sin enzymhämmande läkemedelskandidat i aktinisk keratos, planering och uppstart av bolagets framtida fas 2a-studie av sin enzymhämmande läkemedelskandidat i basalcellscancer samt de prekliniska undersökningar som bolagets framtida dotterbolag skall genomföra tillsammans.

Varje aktie som innehas på avstämningsdagen berättigar innehavaren till en teckningsrätt. Tio teckningsrätter berättigar till teckning av en aktie i företrädesemissionen till kursen 0:32 kronor per aktie.

Även i den riktade emissionen till Nyenburgh Holding är teckningskursen 0:32 kronor per aktie.
Författare Direkt-SE