Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-01-14

Coeli Absolute European Equity: +2,4% i dec, svenska långpositioner i täten

Uppdragsartikel

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Aktiehedgefonden Coeli Absolute European Equity steg
med 2,4 procent i december, vilket innebär att fonden ökade med 18,3 procent
under 2019. Positiva avkastningsbidrag under månaden kom främst från fondens
svenska innehav, med ett glädjande besked från Immunovia som katalysator.

Det framgår av en förvaltarkommentar från Mikael Petersson.

Utveckling för fonden samt det europeiska aktieindexet Stoxx 600 sedan
januari
2018. (Källa: Coeli)

Bland positiva bidrag till utvecklingen på långsidan nämns (utöver Immunovia)
Befesa, Tethys Oil, Surgical Science, Green Landscaping och Beijer Ref.

Uppsida om Immunovia levererar i år

Bioteknikbolaget Immunovia uppges ha kommit med nya positiva resultat från sin
kommersiella testmodellstudie, varpå teknikrisken nu kan anses vara låg.
Mikael Petersson konstaterar att bolagets aktiekurs har uppvisat stor
volatilitet det senaste året, vilket han menar drar ned aktiens betyg.
Volatiliteten är dock något fonden kan acceptera i detta fall, då Immunovia
inleder sin kommersiella fas under det tredje kvartalet 2020, samt ska komma
med studieresultat inom lungcancer och ledgångsreumatism. Lyckas bolaget
leverera på dessa punkter ser fonden en fortsatt mycket stor uppsida i aktien
(som steg med 30 procent i december), meddelar förvaltaren.

Förvaltningsteamet hade ett "bra möte" med industribolaget Befesa i december
och insynsköp skedde innan jul vilket var positivt för aktien, skriver Mikael
Petersson. Befesa ägnar sig främst åt att återvinna "steel dust", som är en
biprodukt vid stålproduktion. Denna biprodukt använder bolaget sedan för att
utvinna och sälja zink, förklarar han.

"På grund av råvaruexponeringen finns det ett cykliskt inslag i aktien,
samtidigt som vi vill hävda att Befesa är mer av ett tjänstebolag med
förutsägbara intäkter och en hög avkastning på sitt kapital (som i sin tur
förtjänar högre multiplar)", skriver Mikael Petersson.

Kassaflödesmaskin på jakt efter nya fynd

Gällande Tethys Oil pekar förvaltaren på att bolaget länge har producerat
stadiga kassaflöden från sina oljefält i Oman, men att det har saknats
tydliga tillväxtmotorer. Det senare kan dock komma att förändras under 2020,
då bolaget ska inleda prospektering i nära anslutning till sina befintliga
fält, enligt Mikael Petersson.

"Aktien steg med 13 procent i december och med drygt 40 procent under året
inklusive de stora utdelningarna. Vi vill inte ha för mycket exponering mot
olja av flera skäl men just nu är det en bra geopolitisk hedge och en
fenomenal kassamaskin", skriver han.

Sämre utveckling i två tyska innehav

Det tyska rymdfokuserade laserkommunikationsbolaget Mynaric backade emellertid
8 procent i december. Inga negativa nyheter framkom under månaden, och
fondens diskussioner med bolaget ger vid handen att det operationellt sett
ser ut att gå enligt plan eller bättre för Mynaric, uppger förvaltaren.
Mikael Petersson ser positivt på en överenskommen budget för Europeiska
rymdorganisationen (ESA) på 500 miljoner euro, som bland annat ska gå till
att stödja laserkommunikation.

"Givet att Mynaric är en europeisk spelare med en unik teknologi på området är
det svårt att tro att detta inte kommer vara positivt för bolaget. /.../ En
knäckfråga för Mynaric är hur de skall lösa sin finansiering framöver. I den
processen kan en större order vara till hjälp och vi ser fram emot några
vunna kontrakt under 2020", skriver Mikael Petersson.

En annan negativ bidragsgivare i december var tyska JDC Group, som enligt
förvaltaren sjönk med 7 procent under låga volymer. Förvaltaren bedömer att
tappet handlar om en rekyl efter en stark novembermånad. Förvaltningsteamet
uppges vara nöjt med den goda tillväxt och förbättrade lönsamhet som framkom
i bolagets senaste rapport, och tror att JDC Group fortsätter på den inslagna
vägen med sin rapport för det fjärde kvartalet.

Brittisk läsk gjort intåg i portföljen

Fonden har på senare tid etablerat en position i det engelska
läskedrycksbolaget Britvic, som uppges dra nytta av trenden med lägre
sockerhalter i drycker.

"I december har vi varit aggressiva och ökat till full position i samband med
att ett par större säljare ville komma ur aktien", skriver Mikael Petersson.

Förvaltningsteamet bedömer att bolaget borde kunna växa med 2-3 procent
årligen, med stadigt ökande marginaler, vilket mynnar ut i en antagen
kassaflödestillväxt på 4-5 procent. Värderingen om 12 gånger det fria
kassaflödet kombinerat med fondens estimat för 2021 gör att aktien ser
attraktivt värderad ut, enligt kommentaren.

Kortningar hämmade avkastningen på positiv börs

Fondens korta positioner belastade avkastningen negativt under månaden, vilket
förvaltaren konstaterar är naturligt i en stigande marknad.

"Den sammanlagda förlusten var cirka -0,7 procent. Särskilt våra korta
terminspositioner och säljoptioner gav ett negativt bidrag. Bland våra
aktiespecifika positioner bidrog bland annat Citycon, Hexagon, Boliden och
Viscofan positivt. Vi hade en ovanligt låg exponering bland de korta
innehaven under december då vi var av uppfattningen att börsen skulle ge
positiv avkastning", skriver Mikael Petersson.

Fondens nettoexponering mot aktiemarknaden ökade från 75 till 78 procent i
december, en siffra som är justerad för de onoterade innehav som återfinns i
portföljen, enligt kommentaren.

Klickahärför att ta del av fondens månadskommentar, som utöver
portföljspecifik information även innehåller rikligt illustrerade
makroanalyser.

Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion,
frikopplad från Direkts övriga redaktion. Material som kan vara finansierat
och framtaget efter överenskommelse med extern part markeras med
"uppdragsartikel" under rubriken.

---------------------------------------
Joakim Hellquist +46 8 5191 79 05 https://twitter.com/Fonder_Direkt

Fonder Direkt

Författare Direkt News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.