Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-12

Coeli Likviditetsstrategi: -0,12% i okt, SBB blivit portföljens största emittent

Uppdragsartikel

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Räntefonden Coeli Likviditetsstrategi backade med
0,12 procent i oktober, och har därmed stigit med exakt 1 procent hittills i
år. Fonden är inriktad på nordiska företagsobligationer och
penningmarknadsinstrument.

Fondförvaltarna Gustav Fransson och Alexander Larsson Vahlman skriver i en
månadskommentar att bolagsrapporterna för det tredje kvartalet överlag levde
upp till förväntningarna, men att prognoserna för kommande kvartal var
återhållsamma vilket reflekterar en medioker konjunkturutveckling.

Sett till företagsobligationssegmenten high yield och investment grade så
uppges de föregående ha haft något kontraherande kreditspreadar gentemot
statsobligationer under månaden, medan kontraktionen inom investment grade
var mer distinkt.

"Stigande europeiska statsobligationsräntor, med markanta ränteuppgångar i
svenska obligationer, medförde press på kurserna för fastränteobligationer",
enligt kommentaren.

Telia återfanns bland fondens bästa avkastningsbidrag i oktober. Innehavet
utvecklades väl efter att telekombolaget rapporterat ett rörelseresultat som
var något starkare än väntat, men med en smärre nedgång sett till
förvärvsjusterade tjänsteintäkter, delger förvaltarna.

"Ur ett kreditperspektiv noteras att kassaflödet förbättrades avsevärt
samtidigt som bolaget meddelade att återköpen av aktier avslutas i förtid",
utvecklar Gustav Fransson och Alexander Larsson Vahlman.

Norska Hexagon Composites uppges också ha gett ett betydelsefullt bidrag till
avkastningen i oktober, då bolaget under månaden vittnade om bättre utsikter
inom bränslesystem till transitbussar och lastbilar.

F ondens utveckling sedan starten i maj 2010. OMRX T-Bill är jämförelseindex.
(Källa: Coeli)

Innehavet i det norska betaltjänstbolaget Melin Group tyngde fondutvecklingen
i oktober, då obligationerna enligt förvaltarna tappade kraftigt i värde
efter att två poster omsattes på oväntat låga kursnivåer. Bolaget uppges
under månaden ha meddelat att de finansiella resultaten låter vänta på sig,
trots en överlag tillfredsställande utveckling. Gustav Fransson och Alexander
Larsson Vahlman konstaterar att Melin är högt skuldsatt, men bedömer att
kostnadssynergier och en förväntad intäktsökning från förvärvade verksamheter
i Sverige ger förutsättningar för att Melin ska kunna "komma till rätta med
de finansiella nyckeltalen" nästa år.

Även Samhällsbyggnadsbolaget i Norden (SBB) bidrog negativt till avkastningen
i oktober, och detta trots att bolaget publicerade vad som enligt förvaltarna
var en stark kvartalsrapport. SBB genomförde en refinansiering i form av
återköp av efterställda obligationer samt emittering av nya säkerställda
obligationer, meddelar förvaltarduon, som pekar på att detta sänker bolagets
räntekostnader ytterligare och är ett viktigt steg i den uttalade ambitionen
att nå en högre kreditrating.

Vad gäller portföljaktivitet avyttrades Stora Enso i oktober samtidigt som
fonden minskade sin exponering mot ÅF Pöyry. Dessa båda åtgärder var ämnade
att minska fondens andel i cykliska bolag, enligt kommentaren. Fonden
avyttrade även sitt innehav av efterställda obligationer från
Länsförsäkringar Bank. SBB uppges ha blivit den största emittenten bland
portföljens räntebärande innehav, efter att fonden deltagit i ovan nämnd
obligationsemission. Coeli Likviditetsstrategi ökade även i telekombolaget
Millicom och försäkringsbolaget Gjensidige under månaden; det senare en
investering som förvaltarna anser passar väl in under rådande konjunkturläge
och som bidrar till en ökad riskspridning.

Fondens fem största innehav per den 31 oktober 2019. Observera att vad som
redovisas
här är största enskilda innehav, vilket inte är samma sak som största
emittent. (Källa: Coeli)

Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion,
frikopplad från Direkts övriga redaktion. Material som kan vara finansierat
och framtaget efter överenskommelse med extern part markeras med
"uppdragsartikel" under rubriken.

---------------------------------------
Joakim Hellquist +46 8 5191 79 05 https://twitter.com/Fonder_Direkt

Fonder Direkt

Författare Direkt News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.