Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-10-10

Coeli Likviditetsstrategi: +0,14% i sep, nyinvesterat i Gränges

Uppdragsartikel - finansierad av Coeli.

STOCKHOLM (Fonder Direkt) En generellt gynnsam utveckling i
företagsobligationsmarknaden, med stabila till måttligt fallande
kreditspreadar, präglade september månad. I räntefonden Coeli
Likviditetsstrategi bidrog särskilt tre fastighetsbolag till en positiv
utveckling.

Det skriver fondförvaltaren Gustav Fransson i en månadskommentar.

Fonden noterade en uppgång om 0,14 procent i september, vilket var något
bättre än dess jämförelseindex (OMRX T-Bill), som sjönk 0,06 procent. Sedan
årsskiftet är fondens avkastning +1,47 procent per den 30 september, medan
jämförelseindex noterar -0,58 procent.

Fondutveckling sedan starten i maj 2010. (Källa: Coeli)

I månadskommentaren lyfts Sagax fram som månadens största bidragsgivare. Sagax
obligationer utvecklades väl efter att fastighetsbolaget för första gången
erhållit en officiell investment grade rating från Moodys, skriver
förvaltaren. Han framhäver även att bolaget gjort en större
obligationsemission under månaden vilket sänker den genomsnittliga
finansieringskostnaden och förlänger förfalloprofilen.

Två andra fastighetsbolag som enligt förvaltaren gav signifikanta bidrag till
månadens resultat var Samhällsbyggnadsbolaget och Magnolia Bostad. Detta
efter att ha genomfört emissioner av nya fyraåriga obligationer och erbjudit
återköp av utestående obligationer, skriver han. Samhällsbyggnadsbolaget
genomförde därtill en sto?rre emission av eftersta?llda obligationer vilket
förvaltaren menar sta?rker bolagets balansra?kning.

Fonden påverkades negativt av Icelandair som enligt förvaltaren fortsatte att
handlas svagt efter vinstvarningen som släpptes förra månaden. Gustav
Fransson skriver också att det, baserat på bolagets prognos, finns risk för
överträdelser mot vissa lånevillkor mot slutet av året men att detta bedöms
som "tämligen odramatiskt då bolagets betryggande likviditet och stora andel
obelånade tillgångar ger goda möjligheter att hantera situationen".

Bland de förändringar som gjordes i portföljen nämner förvaltaren en
nyinvestering i treåriga obligationer från Gränges samt en investering i ett
nytt förlagslån vilket ökade exponeringen mot bland andra Nordea. Det
framkommer också att innehaven av obligationer fra?n Sagax och
Samha?llsbyggnadsbolaget ökades samtidigt som obligationer fra?n Klo?vern
avyttrades.

På makronivå konstateras att de svenska prisökningarna, rensat för stigande
energipriser, endast uppgår till drygt 1 procent och uppvisar en fallande
trend. Detta trots att Riksbankens statistik i september visade att
inflationen som helhet är nära målet på 2 procent.

"Detta tillsammans med signaler om att konjunkturen kan vara på väg att mattas
av torde vara problematiskt för Riksbanken - ränteprognosen kan ännu en gång
visa sig vara allt för optimistisk", skriver Gustav Fransson.

Coeli Likviditetsstrategis fem största innehav per den 30 september 2018.
(Källa: Coeli)

Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion i
syfte
att bredda kunskapen om fonder och öka
genomlysningen av denna marknad. Materialet kan vara finansierat och
framtaget
på uppdrag av extern part och i förekommande fall anges detta tydligt högst
upp. Fondredaktionen är frikopplad från Direkts övriga redaktion.

---------------------------------------
Fondredaktionen +46 8 5191 79 05 https://twitter.com/Fonder_Direkt

Fonder Direkt

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.