Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-05-14

Coeli Likviditetsstrategi: Positiv april-utveckling för i stort sett hela portföljen

Uppdragsartikel

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Riskaptiten var god i april och den nordiska
företagsobligationsmarknaden fortsatt stark, med allmänt fallande
kreditspreadar. Räntefonden Coeli Likviditetsstrategi steg med 0,17 procent
har stigit med 0,58 procent sedan årsskiftet.

Det meddelar Gustav Fransson och Alexander Larsson Vahlman, som förvaltar
fonden, i en månadskommentar.

Fonden har stigit med 21,56 procent sedan starten den 1 maj 2010. (Källa:
Coeli)

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden levererade

"Fortsatta inflöden i förtagsobligationsfonder och ökad riskaptit bland
investerare gav stöd både till andrahandsmarknaden och de nyemissioner som
lanserades under månaden", skriver de.

Bäst avkastningsbidrag under månaden kom fastighetsbolaget
Samhällsbyggnadsbolaget i Norden, i ljuset av en kreditbetygsuppgradering
till investment grade från Fitch och S&P. Förvaltarna nämner ett antal
transaktioner som katalysatorn till denna uppgradering, inklusive en större
försäljning av en kontorslokal samt emissioner av både stamaktier och djupt
efterställda obligationer.

Även innehavet i Telia påverkade avkastningen klart positivt, efter att
bolaget rapporterat ett förstärkt kassaflöde, om än kvartalsrapporten visade
på något fallande intäkter och vinst, enligt förvaltarna.

En tredje position som lyfts fram i positiva avkastningsordalag är
fastighetsbolaget Kungsleden. Ur ett kredithänseende pekar Gustav Fransson
och Alexander Larsson Vahlman på framsteg i form av att bolagets
belåningsgrad nu understiger 50 procent, "ett viktigt delmål för att bolaget
skall kunna nå en förbättrad rating".

B2 Holding enda plumpen i månadsprotokollet

Förvaltarna meddelar att närapå alla portföljinnehav bidrog positivt till
avkastningen i april, med undantaget B2 Holding som lämnade ett mindre
negativt bidrag efter att ha värderats ned något av marknaden.

På nyemissionsfronten deltog fonden under månaden i ett erbjudande av djupt
efterställda obligationer från Länsförsäkringar Bank. I tillägg till det togs
ovan nämnda B2 Holdings (kredithanteringsbolag) in i portföljen.

"De båda nya innehaven bedöms erbjuda goda avkastningsmöjligheter och ökar den
genomsnittliga yielden i portföljen, samtidigt som respektive bolags
verksamheter uppvisar förhållandevis låg konjunkturkänslighet", skriver
förvaltarna.

Bland andra transaktioner som nämns märks en ökning av exponeringen mot
Samhällsbyggnadsbolaget i Norden. Fonden uppges ha inhandlat gröna
obligationer med förfall 2024 utställda av bolaget, på sekundärmarknaden.

Coeli Likviditetsstrategis fem största innehav per den 30 april. (Källa:
Coeli)

Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som
är
frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och
framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall
markeras med "uppdragsartikel" under rubriken.

---------------------------------------
Joakim Hellquist +46 8 5191 79 05 https://twitter.com/Fonder_Direkt

Fonder Direkt

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.