Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-01-13

Coeli Nordisk Företagsobligationsfond: +0,33% i dec, Intrum och 4Finance ledde vägen

Uppdragsartikel

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Räntefonden Coeli Nordisk Företagsobligationsfond
avancerade 0,33 procent i december. Avkastningen för 2019 summeras i och med
det till +3,14 procent, enligt en förvaltarkommentar.

"Året avslutades starkt i företagsobligationsmarknaden, den goda riskaptiten
från november höll i sig vilket medförde att kreditspreadarna gick ihop
något. Aktiviteten i primärmarknaden var initialt hög men avtog mot slutet av
månaden", skriver förvaltarparet Gustav Fransson och Alexander Larsson
Vahlman.

Fonden hade vid årsskiftet stigit med 15,60 procent sedan lanseringen i juni
2014. (Källa: Coeli)

Både investment grade och det högavkastande segmentet uppvisade fallande
kreditspreadar i Norden och på den europeiska kontinenten under månaden,
uppger förvaltarna. Vad gäller den svenska räntepolitiken höjde Riksbanken
räntan med 25 punkter till 0 procent i december, vilket satte punkt på den
nära femåriga perioden med negativ ränta.

"Samtidigt som räntan höjdes lämnades räntebanan oförändrad. Detta innebär att
Riksbanken ser framför sig nästa höjning i slutet av 2022, således nästan tre
år med 0 procent i styrränta. I en kommentar menar centralbanken att den
svenska ekonomin nu går från en konjunktur som har varit starkare än normalt,
till ett mer normalt läge", skriver Gustav Fransson och Alexander Larsson
Vahlman.

Intrum, 4Finance och Heimstaden drev på decemberavkastningen

Bland fondens positiva avkastningsbidrag i december märktes Intrum, 4Finance
och Heimstaden Bostad. Intrum uppges ha stärkt sin likviditetsprofil genom
att ha refinansierat delar av sitt banklån, med en större lånefacilitet som
också har längre löptid än den tidigare. Gällande konsumentkreditbolaget
4Finance var det ett tilltagande investerarintresse och -efterfrågan som gav
stöd till innehavets kursutveckling, enligt kommentaren. Heimstaden Bostad å
sin sida fick stöd av nyheten att Folksam och KPA Pension via en riktad
emission om drygt 7 miljarder kronor klivit in som ägare i bolaget, enligt
förvaltarna, som ser nyheten som ett steg på vägen i Heimstadens ansträngning
för att uppnå en högre kreditrating.

Norskt färjerederi utgjorde dock smolk i bägaren

En majoritet av innehaven i Coeli Nordisk Företagsobligationsfonds portfölj
hade en positiv utveckling i december, enligt kommentaren. I den negativa
vågskålen återfanns Fjord1 samt innehav i segmentet säkerställda
bostadsobligationer, varav de senare tappade något som en följd av stigande
marknadsräntor. Nedgången i Fjord1 hade en något mer komplex karaktär:

"Obligationer från det norska färjerederiet Fjord1 föll dock tillbaka något
efter att huvudägaren förvärvat fler aktier i bolaget och annonserat avsikter
att slå samman bolaget med ett annat, av huvudägaren helägt, bolag", skriver
Gustav Fransson och Alexander Larsson Vahlman.

Förvaltarna förklarar vidare att denna sammanslagning riskerar att försämra
bolagets finansiella ställning, samt att den potentiella transaktionen även
innebär en viss oro kring ägarstyrningsfrågan och tillvaratagandet av
minoritetsaktieägares och obligationsinvesterares intressen på bästa sätt.

Fonden nyinvesterade i Svensk Hypotekspension under månaden, i form av en
säkerställd obligation. Det till fastighetsbolaget Klövern helägda
dotterbolaget Mariefjärd utgick från portföljen efter att den innehavda
obligationen löstes in i förtid av bolaget, enligt kommentaren.
Obligationsinnehavet i ICA Gruppen fick också göra sorti från portföljen, då
förvaltarna gjorde bedömningen att detta var fullvärderat. Vidare gjordes en
rockad inom Samhällsbyggnadsbolaget i Norden: fastränteobligationer i euro
med förfall 2025 ersattes av obligationer med rörlig ränta i svenska kronor
som även de förfaller 2025.

Fondens fem största innehav per den 31 december 2019. (Källa: Coeli)

Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som
är
frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och
framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall
markeras med "uppdragsartikel" under rubriken.

---------------------------------------
Joakim Hellquist +46 8 5191 79 05 https://twitter.com/Fonder_Direkt

Fonder Direkt

Författare Direkt News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.