Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-08-08

Coeli Nordisk Företagsobligationsfond: +0,41% i juli, Magnolia Bostad och SBB trummade på

Uppdragsartikel

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Räntefonden Coeli Nordisk Företagsobligationsfond
steg med 0,41 procent i juli, under en månad då utvecklingen på
företagsobligationsmarknaden var förhållandevis stabil i Europa och Norden.
Hittills i år har fonden stigit med 2,65 procent.

Det skriver förvaltarna Gustav Fransson och Alexander Larsson Vahlman i en
månadskommentar, där de noterar att volatiliteten inom främst high yield
ökade mot månadsslutet.

"Investerarnas riskvilja tycks ha dämpats av att handelsförhandlingarna mellan
USA och Kina verkar ha brutit samman och USA ännu en gång aviserat höjda
tullar", konstaterar förvaltarna.

Fondens bästa bidragsgivare i juli var Magnolia Bostad. Detta efter att ett
par rapporterade projektförsäljningar samt ett ökat antal projekt under
produktion bör stärka Magnolias kassaflöde under kommande kvartal, meddelar
Gustav Fransson och Alexander Larsson Vahlman.

Ett annat innehav som bidrog betydande till avkastningen var
Samhällsbyggnadsbolaget i Norden (SBB), efter att dess kvartalsrapport visade
på en solid ökning av hyresintäkter och förvaltningsresultat.

"SBB har under 2019 hållit hög aktivitet i transaktionsmarknaden vilket
resulterat att värdet på fastighetsportföljen vuxit med cirka 20 procent och
uppgår per halvårsskiftet till cirka 30 mdr kr. Nyupplåning och
refinansieringar har konsekvent skett till förbättrade villkor vilket
signifikant sänkt bolagets upplåningskostnader", skriver förvaltarna.

Konsumentkreditbolaget 4Finance återfanns i portföljens negativa vågskål i
juli. Företagets obligationer uppges ha fortsatt sjunka i värde utan att
några betydande bolagsnyheter presenterades.

Gustav Fransson och Alexander Larsson Vahlman meddelar att aktiviteten i såväl
primär- som sekundärmarknaden var låg i juli och att få portföljförändringar
gjordes under perioden. Förändringar som nämns är ökningar i 4Finance och
Magnolia Bostad samt löptidsförlängning i säkerställda bostadsobligationer
från Swedbank Hypotek.

"Utvecklingen på de finansiella marknaderna präglades under juli av
tilltagande osäkerhet kring utsikterna för handelsförhandlingarna mellan USA
och Kina, risken för en avtalslös brexit och ökande spänningar i Mellersta
Östern", skriver förvaltarna, som noterar svagare konjunktursignaler i
Europa, där centralbanken ECB har flaggat för räntesänkningar och andra typer
av stimulanser under hösten.

Fondens fem största innehav per den 31 juli. (Källa: Coeli)

Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som
är
frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och
framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall
markeras med "uppdragsartikel" under rubriken.

---------------------------------------
Joakim Hellquist +46 8 5191 79 05 https://twitter.com/Fonder_Direkt

Fonder Direkt

Författare Direkt News