Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-06-01

Cognosec AB: Kommuniké: Beslut vid Cognosec AB årsstämma den 31 maj 2016

Kommuniké: Beslut vid Cognosec AB årsstämma den 31 maj 2016

Fastställande av framlagda räkenskaper och disposition av resultatet
för 2015

Årsstämman beslöt att fastställa framlagda resultat och
balansräkningar för moderbolaget och koncernen samt fastställa det
framlagda förslaget till dispositionen av resultatet för 2015.

Ansvarsfrihet för styrelseledamöter och VD för verksamhetsåret 2015

Närvarande aktieägare i Bolaget röstade i enighet för att bevilja
ansvarsfrihet till styrelsens ledamöter och till VD för
verksamhetsåret 2015.

Val av ny styrelse revisor och arvoden till styrelse och revisor

Årsstämman beslöt omvälja styrelseledamöterna; Lord Blunkett, Patrick
Boylan, Bjorn Elowsson, Daniel Holden, Neira Jones, Kobus Paulsen,
Anna Petre och Magnus Stuart samt omvälja Dusyant Patel som
suppleant. Kobus Paulsen omvaldes som styrelsens ordförande.

PricewaterhouseCoopers AB utsågs till Bolagets revisorer, med Martin
Johansson som huvudansvarig revisor intill årsstämman 2017.

Arvode till styrelsen fastställdes med SEK 125,000 till ledamot, SEK
175 000 till ordförande, samt SEK 75 000 till suppleanter. Arvode
till Bolagets revisor utgår enligt godkänd räkning.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman beslutade fastställa framlagda riktlinjer för ersättning
till ledande befattningshavare.

Valberedning

Årsstämman beslutade fastställa framlagda principer för inrättandet av
en valberedning.

För mer information kontakta:
Magnus Stuart, IR-chef
46 706 211 350

KORT OM COGNOSEC

Cognosec AB (publ) är en koncern som är verksam inom Cybersecurity,
med huvudkontor i Stockholm. Verksamheten bedrivs internationellt
genom dotterbolag i Europa, Sydafrika, Kenya, och Förenade
Arabemiraten. Koncernen levererar Cybersäkerhet i syfte att förstärka
sina kunders skydd mot oönskade intrång och för att effektivt
förhindra olika former av informationsstölder. Bolagets kunder
återfinns i flera branscher, bland annat bank och finans,
regeringskanslier och offentliga myndigheter, sjukvård, tillverkning
och detaljhandel. Cognosec hade pro forma intäkter om ca 10 000 TEUR
under helåret 2014. För mer information, besök gärna www.cognosec.se

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Cognosec AB (publ)
ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag
om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för
offentliggörande den 12 januari 2016 kl.16.30.

-----------------------------------------------------------
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1/WOLReleaseFile.aspx?id=354720...
http://mb.cision.com/Main/13355/2021624/523676.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.