Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-05-16

Cognosec AB: Publicering av Årsredovisning för 2015.

Cognosecs AB har per 16 maj offentliggjort årsredovisningen för 2015.
Årsredovisningen finns tillgänglig för nedladdning på Bolagets
hemsidawww.cognosec.se, eller genomwww.ngnews.se.

Årsredovisningen skiljer sig från Bokslutskommunikén. Årsredovisningen
redovisar ett resultat för koncernen som är 904 113 Euro lägre än som
redovisades i Bokslutskommunikén, av följande skäl:

1 I Bokslutskommunikén redovisade goodwillposter inom förvärvsanalysen har
ökats vilket också ökar Bolagets avskrivningar med 16 400 Euro
2 Beskattningen av Bolagets resultat ökas med 313 500 Euro som en följd av
CFC regler.
3 Korrigering av gjorda konsolidering mellan dotterbolag med - 71 100 Euro
4 Justering av skattebelastningen för dotterbolag med - 54 470 Euro
5 Justering av intäkter för dotterbolag med - 34 986 Euro
6 Justering av avräkning av intäkter mellan dotterbolag med - 443 656 Euro

Vidare har justeringar gjorts på bokförda värden för Bolagets dotterbolag med
734 000 Euro. Efter justeringarna uppgår de bokförda värdena per 31 december
2015 till 1 817 000 Euro.

Den totala effekten på Bolagets tidigare rapporterat kassaflöde är noll och på
tidigare rapporterat egna kapital, är - 904 113 Euro.

Sammantaget ger justering av dessa poster ett resultat EBIT som uppgår till1
833 981 Euro och
ett resultat efter skatter som uppgår till1 449 610 Euro
.

För mer information kontakta:

Magnus Stuart, IR Ansvarig

+46 706 211 350

KORT OM COGNOSEC

Cognosec AB (publ) är en koncern som är verksam inom Cybersecurity, med
huvudkontor i Stockholm. Verksamheten bedrivs internationellt genom
dotterbolag i Europa, Sydafrika, Kenya, och Förenade Arabemiraten. Koncernen
levererar Cybersäkerhet i syfte att förstärka sina kunders skydd mot oönskade
intrång och för att effektivt förhindra olika former av informationsstölder.
Bolagets kunder återfinns i flera branscher, bland annat
bank och finans,
regeringskanslier och offentliga myndigheter, sjukvård, tillverkning och
detaljhandel
. Cognosec har idag offentliggjort att Bolagets intäkter under 2015 uppgick
till 16 825 TEUR. För mer information, besök gärna
www.cognosec.se

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Cognosec AB (publ) ska
offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel
med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den
16 maj 2016 kl.17.00.

Författare NGN

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.